• Forside >
  • Nyheder >
  • I Horsens Kommune er de sundhedsprofessionelle blevet mere teknologi-intuitive
2020-01-27 I Horsens Kommune er sundhedsprofessionelle teknologisk intuitive.jpg

I Horsens Kommune er de sundhedsprofessionelle blevet mere teknologi-intuitive

Horsens Kommune har siden 2017 uddannet mere end 250 teknologiagenter i at blive mere teknologisk intuitive. Det skal rykke den digitale indstilling blandt social- og sundhedsmedarbejdere i kommunen. Målinger viser nu, at medarbejderne er blevet mere digitalt kompetente.

OK Google, tænd lyset.

Siri, ring op til ergoterapeuten.

Teknologien er her lige nu – og i fremtiden.

9 ud af 10 i Danmarks befolkning har en smartphone. I aldersgruppen 65-74 år har 73% en smartphone ifølge tal fra Danmarks Statistik. Så når borgerne er blevet digitale, hvordan bruger kommunernes medarbejdere så teknologien til at løfte social- og sundhedsfaglige opgaver?

Medarbejdere og borgere bruger teknologien til at gøre hverdagen nemmere

I Horsens Kommune vil de gerne hjælpe borgerne med at navigere i teknologijunglen og bruge teknologien til at gøre hverdagen nemmere. Kommunens IKT-team tager udgangspunkt i forbrugerteknologi – dvs. teknologi som allerede er tilgængelig, fx smart home-teknologi, som fx Google Home, den virtuelle assistent Siri eller Philips Hue. Teknologi som kan være beregnet til et område, men som også kan anvendes på andre måder.

- Teknologi ændrer måden vi tænker og udfører social- og sundhedsfaglige opgaver på. Samtidig giver teknologien borgerne flere muligheder for at mestre eget liv og øge livskvaliteten. Og det vil vi gerne være med til at sætte mere i spil, siger Jonas Roer Pedersen, IKT- & implementeringskonsulent i Horsens Kommune. – Den viden og inspiration vi efterhånden har opbygget i IKT-teamet vil vi gerne udbrede til andre faggrupper.

Teknologisk intuitive medarbejdere

I 2017 begyndte de første medarbejdere i Horsens Kommune på Teknologiagentuddannelsen (TAU).

Gennem Teknologiagentuddannelsen får fx ergo- og socialpædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker og SOSU-assistenter og -hjælpere en større forståelse for udbuddet af gratis og billige forbrugerteknologier og hvordan, de kan bruges til at give borgere i kommunen en nemmere hverdag. De udvikler deres digitale kompetencer:

- Med Teknologiagentuddannelse er det vigtigt, at vi i højere grad sætter fokus på egenmestring og at kunne sætte sig ind, hvad der kommer af tendenser og teknologi i fremtiden og reflektere over, hvordan det kan give mening for den borgergruppe, man betjener. Og i mindre grad kendskab til konkrete apps og teknologien lige nu. Men det er selvfølgelig vigtigt, at viden matcher den rigtige teknologi med den konkrete borger. Og det lægger vi stor vægt på, forklarer Lotte Kjemtrup, afdelingsleder Kommunikation og Teknologi i Horsens Kommune.

I første omgang har mere end 250 kursister været igennem uddannelsen, hvor de skal udvikle ’velfærdsfaglige-digitale-kompetencer’:

- Vi har løbende en dialog om teknologierne og om, hvad de gør ved vores etiske og moralske holdning i forhold til det arbejde, vi udfører. Og hele tiden med udgangspunkt i en konkret hverdag i forhold til borgerne, siger Jonas Roer Pedersen, IKT- & implementeringskonsulent i Horsens Kommune.

Læs også Velfærdsteknologi skal ind på rygraden af sundheds- og socialfaglige personale 

Teknologisk intuitive ledere

At være ’teknologisk intuitiv’ handler om, at man som medarbejder per intuition tør tage en teknologi til sig og turde trykke og navigere intuitiv. Heri ligger også en teknologiforståelse.

Ligesom medarbejdere skal udvikle den teknologiske intuition, så har der i IKT-teamet også været en erkendelse af, at lederne også skal være med. I efteråret 2019 startede Teknologiuddannelsen for ledere (TUL).

- Vi kom til erkendelsen af, at med implementering af velfærdsteknologi sker der også ændringer i organisering af opgaverne og procedurer. Og det er nødvendigt, at ledelsen også har øje for det, siger Lotte Kjemtrup.

- Vi vil gerne, at initiativerne omkring brug af velfærdsteknologi starter ude hos medarbejderne i stedet for hos lederne – og det kræver ekstra fleksibilitet i en driftshverdag, siger Jonas Roer Pedersen. - Så på den måde har der også været behov for at aktivere lederne.

– Det som er vigtigt for os er, at både medarbejdere og ledere har turde kaste sig ud i det og få et indblik i den tekniske baggrund og faglige viden i forhold til borgeren. De ser, hvordan de to ting kan kombineres til støtte for borgeren.

Og uddannelserne har rykket ved den digitale indstilling blandt medarbejdere og ledere i kommunen.

Horsens Kommune er den første kommune, der har kørt målrettede forløb tilpasset organisationen og deres medarbejdere. Målinger viser, at deltagernes digitale kompetenceniveau er gået fra en score på 54% til 69%, fra de påbegyndte uddannelsen, til de afsluttede den.

Link til kilde

Inspiration og baggrunden for teknologiagentuddannelsen (TAU)

TAU tager sit afsæt i forskningsprojektet Technucation (2011-15), som var et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Metropol, UCC, RUC og Teknologisk Institut. I projektet var der fokus på relationer mellem teknologier og mennesker på arbejdspladsen, og hvad der sker, når der indføres ny teknologi, og hvad professionelle skal lære for at kunne anvende den nye teknologi.

Læs mere om forskningsprojektet her

CES – Consumers Electronic Show (CES) i Las Vegas, USA

En af verdens største konference med fokus på forbrugerteknologi: Mere end 4.400 udstillere, 250 konferencesessioner og mere 170.000 besøgende fra 160

Læs mere om CES

Det Digitale Kompetencehjul

Det Digitale Kompetencehjul er et værktøj som kan understøtte udviklingen af digitale kompetencer. Det Digitale Kompetencehjul hjælper ved at strukturere og skabe overblik over, hvilke digitale kompetencer der findes og der er behov for at blive bedre til.

Gratis test: Hvad er dit digitale kompetenceniveau?

Horsens Kommune er medlem af Welfare Tech.

Foto: Welfare Tech - arkiv

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png