2020-02-13-Mindre-tid-ved-skærmen.jpg

Mindre tid på skærmen - mere tid til borgerne

Digitale løsninger har gjort indtog i de danske kommuner og bidrager til overblik og dokumentation af sundheds- og plejeopgaverne. Men systemerne må ikke tage unødig tid fra de ældre, syge og udsatte borgere. Sådan lyder det fra Systematic, der har deres digitale borgerjournalsystem ude i 33 danske kommuner.

- Når man arbejder med ældre, syge og udsatte borgere, skal man have mest muligt fokus på borgeren og bruge mindst mulig tid på skærmen. Derfor er Columna Cura designet til brug på de tablets, som pleje- og omsorgspersonale ofte har med rundt hos borgerne – men den fungerer lige så godt på computer. Vi udvikler vores løsninger i nært samarbejde med de faggrupper, som skal anvende dem, og derfor er systemet og brugerfladen skabt efter deres input og behov, siger Senior Group Vice President Henrik Jespersen, fra Systematic.  

Systematics borgerjournalsystemet, Columna Cura, giver medarbejderne i sundheds-, social- og omsorgssektoren adgang til et samlet digitalt journalsystem, hvor medarbejdere kan danne sig et overblik over borgerens behov og indtaste og tilgå nødvendige oplysninger – også når de er ude hos borgerne.  

-  Løsningen passer godt til de behov, vi har, og vi ser frem til en god understøttelse af det daglige arbejde hos vores borgere. Omsorgsområdet er vigtigt for os. Vi får flere ældre, der har brug for hjælp, og vi skal hele tiden tænke i nye baner. Det tror vi på, at Columna Cura kan hjælpe os med på en god måde, siger Rikke Albrektsen, social- og sundhedsdirektør i Frederikshavns Kommune. 

Frederikshavns kommune er den femte nordjyske kommune, som nu tager borgerjournalsystemet Columna Cura i brug. De øvrige er kommuner er Hjørring, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg. Det baner vejen for et godt samarbejde, som yderligere styrkes af at sygehusene i Region Nordjylland anvender Systematics elektroniske patientjournalløsning, Columna CIS.  

Det kan styrke socialområdet og patient- og ældreplejen i hele regionen, mener Henrik Jespersen. Han hæfter sig særligt ved, at der i Region Nordjylland er stor erfaring med telemedicinske projekter, som også understøttes af borger- og patientjournalsystemerne.  

- Vores systemer er skabt til at kunne tale sammen, og det vil give et løft til samarbejdet mellem sygehusvæsen, socialområdet og den kommunale pleje, når patienter udskrives fra sygehus eller psykiatri til genoptræning og støtte i kommunalt regi. Samtidig vil det give patienterne en oplevelse af et mere helhedsorienteret forløb, hvor de er i centrum. Det er en stor styrke for kommunerne, at de medarbejdere, som har vigtige roller blandt de svageste borgere, får stærke værktøjer til at løse opgaverne, siger Henrik Jespersen.  

Efter planen tager Frederikshavns Kommune borgerjournalen i brug i begyndelsen af 2021.

Om COLUMNA CURA  

Løsningen, som Frederikshavns Kommune har købt, hedder Columna Cura og består af fire dele:  

  1. Cura Omsorg til plejepersonale. Hjælper medarbejderne med at tildele og give borgeren den rette pleje og behandling, samt sikrer korrekt og anvendelig dokumentation   
  2. Cura Social til socialområdet. Understøtter kerneopgaverne inden for myndighed og udfører i forhold til udsatte og handicappede voksne  
  3. Cura Bolig- & Pladsstyring. Sikrer at medarbejderne kan finde en passende bolig eller plads til borgere i kommunen
  4. Cura BI. Giver overblik over data på flere niveauer og understøtter således planlægning og optimering af arbejdsgange i organisationen

Læs mere om Columna Cura

Systematic er medlem af Welfare Tech.

Billede: Systematic

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png