2020-01-27-De-bedste-løsninger-kan-kun-skabes-gennem-samarbejde.jpg

De bedste løsninger kan kun skabes gennem samarbejde

Nært samarbejde med klinikere og forskere er nøglen til succes, hvis nye it-løsninger skal gøre en mærkbar forskel i sundhedssektoren. Det er læren fra Systematic, hvor Mikkel Harbo har stået fadder til flere it-løsinger. Det overskud, løsningerne skaber på bundlinjen i Systematic, investeres i mere innovation.

Artiklen er skrevet af Mikkel Harbo, direktør for forretningsudvikling og drift, Systematic, mikkel.harbo@systematic.com

Systematic har gennem mere end 20 år stået bag en stribe it-løsninger til hospitaler, som er udviklet i tæt samarbejde med læger, universiteter, sygeplejersker og portører. Når man udvikler kritisk software til fx sundhedsvæsnet, så skal brugerne inddrages i hele processen, hvis produktet skal blive en succes – for både kunde og virksomhed. 

Det er Columna Service Logistics et godt eksempel på. Løsningen er udviklet i et OPI-samarbejde, der gavner både sundhedsvæsenet, patienter, samfundet og os, som virksomhed bag. 

I 2012 indledte Systematic et omfattende forskningsprojekt i tæt samarbejde med Institut for Datalogi på Aarhus Universitet og Aalborg Universitetshospital - med støtte fra Innovationsfonden. Formålet med projektet var at udvikle en it-løsning, som kunne understøtte logistik, koordinering og planlægning i hospitalets serviceafdeling via digitalisering og brug af IoT - Internet of Things.

Projektet resulterede i en række servicelogistikløsninger og en hospitalsspecifik IoT-platform, som giver hospitaler et komplet overblik over driftsopgaver og optimeret arbejdsflow. Det centrale omdrejningspunkt er et opgavesystem, som giver hospitalets servicefolk og andre højmobile faggrupper, fx anæstesisygeplejesker og laboranter, handlefrihed og medbestemmelse i deres arbejdsdag. Det sparer tomme skridt og giver dem ro til at fokusere på opgaverne. 

Bedre mulighed for at allokere ressourcerne optimalt

Ved at udskifte usmarte funktionstelefoner og papirlapper med en smartphone, hvor de daglige opgaver løbende tikker ind, kan portørerne nu se, hvor opgaver og kolleger befinder sig. Herefter kan de nemt vælge deres næste opgave ud fra placering og vigtighed.  

Det betyder, at medarbejderne får bedre arbejdsvilkår. Patienterne oplever bedre service. Sygehuset kan effektivere deres servicefunktion. Og Systematic, som virksomhed, får udviklet en gennemprøvet løsning, som hospitalerne er interesserede i at købe. 

Vi kunne ikke have skabt løsningerne uden det nære samarbejde med hospital og universitet. Hospitalets viden om portørernes behov og arbejdsgange var nødvendig, for at vi kunne udvikle noget, der ville fungere i virkeligheden. Universitetet bidrog med den sporingsteknologi, som er bygget ind i systemet. Og i Systematic kunne vi bruge al vores ekspertise i at udvikle software. Det var alt sammen nødvendigt, for at projektet kunne realiseres. 

Arbejdet har båret frugt for alle parter

I dag syv år efter forskningsprojektet begyndte, anvendes Columna Service Logistics på flere danske hospitaler. Løsningen er solgt i syv lande og anvendes på 30 hospitaler så langt væk som i Australien. Og kunderne er ualmindeligt godt tilfredse. På Aalborg Universitetshospital har man fx målt en effektivisering af servicefunktionen med 20 procent siden systemet blev taget i brug. 

Det bidrager til arbejdsglæden i Systematic, hvor vi hver dag går på arbejde med ønsket om at gøre en forskel og løse samfundets små og store udfordringer gennem digitalisering. Og det skaber overskud hos vores kunder og brugere, som får en gennemprøvet løsning.  Allerede første dag, hvor systemet blev taget i brug på Dumfries & Galloway Royal Infirmary New Hospital i Skotland, fortalte de os glædestrålende, at de for første gang i mere end et år nåede samtlige undersøgelser på Radiologisk afdeling inden fyraften. De var helt oppe at køre over den forskel, systemet havde gjort.

På et andet skotsk hospital er serviceafdelingen reduceret ved naturlig afgang med fem procent, siden systemet blev taget i brug. Det er en naturlig konsekvens af de mere effektive arbejdsgange. 

Også fagforeningerne glade for løsningen. Deres medlemmer har fået bedre arbejdsvilkår og mere medbestemmelse i deres daglige arbejde. Systemet har også øget trygheden for de medarbejdere, som er på vagt om natten. Det betyder meget for personalet, at de hele tiden ved, hvor der er en kollega – særligt om natten, hvor et hospital godt kan virke lidt tomt og uhyggeligt. 

Overskuddet reinvisteres

I Systematic er vi bevidste om den værdi vores løsinger skaber. Ikke kun hos vores kunder men også i virksomheden. En stor del af den omsætning, vores løsninger genererer til Systematic, investerer vi mere innovation. Enten i videreudvikling af eksisterende systemer eller i nye forskningssamarbejder, som skal løse andre problemer i samfundets forskellige sektorer.

Søg midler til dit eget samarbejdsprojekt


Har du en ide til et samarbejdsprojekt om test, afprøvning eller udvikling af en prototype eller løsning, på tværs af virksomhed, offentlig part og videninstitution, findes der flere fonde og støttemuligheder, der kan hjælpe dig og dit projekt godt på vej.

På OPIguide.dk finder du et årshjul over relevante finansieringskilder til gode innovationsprojekter fra private fonde, offentlige puljer og EU-programmerfonde.

Se årshjulet på OPIguide.dk 

Og du kan du søge støtte fra Syddansk OPI-Pulje. Næste ansøgningsfrist er 1. marts 2020.

Læs mere om Syddansk OPI-Pulje

 

Få mere viden, inspiration og netværk om offentlig-privat innovation


Du kan møde Mikkel Harbo fra Systematic på OPI SUMMIT 2020, hvor han giver svar på, hvordan du kan bruge OPI som vækstmotor og skabe penge på bundlinjen. 

Det er den 18. marts 2020 i Odense. Og det er gratis at deltage.

Alle pladser er taget, men du kan blive skrevet på venteliste og få en plads, hvis den bliver ledig. 

Se programmet for OPI SUMMIT 2020 - og bliv skrevet på venteliste til en ledig plads

OPI SUMMIT 2020 er årets største konference for offentlig-privat innovation. Kom og mød eksperterne og få viden, inspiration og netværk til, hvordan offentlige organisationer, virksomheder og videninstitutioner arbejder bedre sammen om at skabe og implementere innovative teknologiske løsninger i sundheds- og velfærdssektoren. Konferencen sætter fokus på OPI fra ide, opstart og innovation til markedsmodning og implementering.

OPI SUMMIT 2020 giver dig mulighed for at netværke, møde nye og potentielle samarbejdspartnere, stille spørgsmål til eksperterne, besøge udstillere, få inspiration til nye OPI-projekter – og selvfølgelig skabe de bedste forudsætninger for et succesfuld OPI-samarbejde.

OPI SUMMIT 2020 er arrangeret af Welfare Tech, OPIguide.dk og Danish Healthtech.

Artikelserie om OPI

Denne artikel er 6. artikel i en artikelserie, som sætter fokus på værdien ved OPI - offentlig-privat innovation - og de muligheder og faldgruber, der er forbundet med OPI. De næste artikler bringes i de kommende måneder her på hjemmesiden og i Welfare Techs nyhedsbrev.

Læs også 1: Kvalitet, værdi og bedre beslutningsgrundlag i dit OPI samarbejde (okt 2020)

Læs også 2: Designdrevet OPI: Hvornår er nok, nok? (nov 2019)

Læs også 3: Gå i øjenhøjde med brugerne og skab forandring på en sjov og meningsfuld måde (nov 2019)

Læs også 4: Forankring af forandring (dec 2019)

Læs også 5: OPI-aftaler: Myter og gode råd (jan 2020)

Læs også 6: De bedste løsninger kan kun skabes gennem samarbejde (jan 2020)

Læs også 7: Ønsker til OPI-løsninger skal komme fra personale eller slutbruger (feb 2020)

Læs også 8: Sådan giver OPI-samarbejde værdifulde input til dit salgsarbejde (feb 2020)

Læs også 9: Glem udfordringerne! Det er problemerne, der skaber succesfuld innovation (mar 2020)

Systematic er medlem af Welfare Tech.

Billede: Mikkel Harbo, Systematic.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png