2020-01-06-Er-Skotland-dit-næste-marked2.jpg

Er Skotland dit næste nye marked?

Fire aktiviteter i første halvår af 2020 fokuserer på det skotske marked for digital sundhed. Få en dybdegående viden om markedsadgang og udforsk mulighederne på et marked, der efterspørger digitalisering og smart pleje.

Det skotske sundhedsvæsen er udfordret. I takt med at befolkningen aldres stiger sundhedsudgifterne mens manglen på plejepersonale vokser. Skotland efterlyser derfor reformer og forbedringer i effektiviteten af sundhedsvæsenet gennem digitalisering og smart pleje.

I første halvår af 2020 tilbyder Danish Healthtech fire aktiviteter, der skal hjælpe små og mellemstore virksomheder (SMV'er) med at bringe dansk sundhedsteknologi og digital pleje ind på det skotske marked. Aktiviteterne giver virksomheder en introduktion til det skotske marked og dybtgående markedsadgangskendskab samt support til at samarbejde med Scottish Development International (SDI).

SDI støtter internationale investorer i Skotland med at etablere sig og vokse i Skotland. De hjælper med at matche danske løsninger med skotske behov og udfordringer, og de skaber muligheder for, at danske virksomheder kan opsøge og samarbejde med den skotske sundheds- og plejesektor.

Aktiviteterne

Forårets aktiviteter vil give dig:

 • Indblik i behov og krav i den skotske sundheds- og plejesektor
 • Fakta om det skotske marked for sundheds- og plejeteknologi
 • Netværk med skotske og danske virksomheder og potentielle partnere i Skotland

Der er i alt fire aktiviteter, og du kan deltage i én eller flere af aktiviteterne afhængig af dine behov og engagement.

Aktivitet 1. Webinar om det skotske marked for sundhedsteknologi og digital pleje
6. februar, 15:00 - 16:00

 • Webinaret giver dig en introduktion til det skotske marked og indsigt til at beslutte, om en studietur til Skotland vil være relevant for din virksomhed.
 • Forståelse af sundhedsstrukturen i Skotland
 • Aktuelle udfordringer såvel som smarte løsninger på markedet
 • Aktuelle prioritering inden for sundhedsområdet
 • Indsigt i beslutningsprocesser og idriftsættelse på hospitaler og samfund.

Program og tilmelding til webinar

Aktivitet 2. Besøg af digital sundhedshandelsmission fra Skotland til Danmark
2-4 marts, København og Odense

Mød skotske digitale sundhedsfirmaer, der besøger Danmark, og del viden og udforsk muligheder for tværnationalt samarbejde. Formålet med den skotske rejse til Danmark er, at give skotske digitale sundhedsfirmaer (8-10 virksomheder) en forståelse af mekanismerne i det danske sundhedsvæsen og at møde relevante interessenter og mulige samarbejdspartnere på det danske digitale sundhedsmarked.

Skriv til contact@danishhealthtech.dk for opdateringer om det endelige program og tilmelding til aktivitet 2.

Aktivitet 3. Webinar for deltagerne i forundersøgelsen
Maj 

Forberedende øvelser og vigtige overvejelser for deltagere, der vil deltage i en handelsmission til Skotland. Mere information følger.

Skriv til contact@danishhealthtech.dk for opdateringer om det endelige program og tilmelding til aktivitet 3.

Aktivitet 4. Digital sundhedshandelsmission fra Danmark til Skotland
Juni 

Deltag i en handelsmission til Skotland og lær mere om det skotske marked for digital sundhed og pleje og få netværk og kontakt med relevante interessenter.

Handelsmissionen inkluderer besøg på hospitaler og plejehjem, klynge-til-klynge-aktiviteter, workshop og matchmaking-session. SDI og skotske partnerorganisationer støtter organiseringen af programmet i Skotland.

 • Dos og don'ts på det skotske markeret
 • Metoder til køb af sundhedsydelser i Skotland
 • Indsigt i, hvordan man kan motivere skotsk sundhedsvæsen til at investere
 • Indsigt om markedsadgang, tilstedeværelse og kommunikationsstrategi

Mere information følger.

Skriv til contact@danishhealthtech.dk for opdateringer om det endelige program og tilmelding til aktivitet 4.

Aktiviteterne er arrangeret af Innovationsnetværket Danish Healthtech.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png