2020-01-21 Sundhedssektoren kan kun udvikles via samarbejde.jpg

Ny klynge for life science og velfærdsteknologi vil gøre vejen til netværk og samarbejde kortere

Det bliver en fordel for hele branchen, at alle aktører i sundhedssektoren nu samles i en fælles dansk life science-klynge. Sygehuse, universiteter og virksomheder har brug for hinanden, hvis vi fortsat vil udvikle sundhedsvæsnet, mener Peder Jest, lægelig direktør på Odense Universitetshospital.

Foto: Thomas Lethenborg, Monsenso

Den danske sundhedssektor arbejder netop nu på at samle sig i en klynge, der skal være udgangspunktet for en af fremtidens danske styrkepositioner. Den nye klynge for life science og velfærdsteknologi skal sikre de bedst mulige rammevilkår for innovation, forskning og udvikling på sundhedsområdet. Erhvervsliv, forskningsmiljøet og det offentlige skal samle deres kræfter, så der bliver kortere til netværk og samarbejde. En samlet klynge er den helt rigtige vej, mener blandt andre Thomas Lethenborg. Han er administrerende direktør i Monsenso, der i forvejen er med i sundhedsklyngerne Welfare Tech, HealthTech Nordic og Health Tech Hub Copenhagen.

- En samlet life science-klynge kan blive en fordel for alle. Det bliver nemmere at sætte danske sundhedsløsninger på den politiske agenda. Bare se, hvor meget fokus der eks. har været på cancerområdet – måske fordi Kræftens Bekæmpelse modsat en række andre områder har formået at samle alle interessenter inden for kræftområdet, og det giver fokus, donationer og forskningsmidler. På samme måde kan life science og velfærdsteknologi styrkes med en fælles klynge, mener Thomas Lethenborg. 

Monsenso udvikler en digital løsning, der hjælper til bedre mental sundhed og understøtter forebyggelse, tidlig indgriben og behandling af mentale lidelser såsom depression, angst og misbrug. Virksomheden har på få år deltaget i 13 forskningsprojekter – alle tværsektorielle projekter i samarbejde med ledende forskere og sundhedsprofessionelle i Danmark og udlandet.

Hospitalerne har brug for erhvervslivet  

Det samarbejde på tværs af sektorer, som den kommende nationale klynge skal styrke, er uundværligt for pleje- og sundhedssektoren. Det mener lægelig direktør Peder Jest, der blandt andet er formand for Innovationsrådet på Odense Universitetshospital.

- Vi står over for flere store ændringer i sundhedsvæsnet med blandt andet færre hænder og større afstande mellem behandlingstilbuddene. Derfor er innovation essentiel for at opfylde vores ambition om personalized medicine og precision technology. Det er ikke nok med lokale forbedringsindsatser på hospitalerne, som forbedrer det -  vi har brug for input og løsninger fra erhvervslivet og forskningen til at tænke nyt, siger Peder Jest.

Odense Universitetshospital har en lang tradition for udviklingsprojekter med både virksomheder og vidensinstitutioner, og et af de nyeste tiltag er Center for klinisk AI - CAI-X - som er et samarbejde mellem OUH og Syddansk Universitet. CAI-X er etableret, fordi der er behov for forene forskningsviden om AI med klinikerbehov. Forskningen er essentiel, fordi teknologien stadig er umoden.

- Uden kompetencerne fra universitet og virksomheder vil vi ikke kunne udnytte det store potentiale, der er for brugen af AI på sundhedsområdet, slår Peder Jest fast.

Det er eksempelvis i regi af CAI-X, at der arbejdes med algoritmer til at benytte kamerakapsler til sporing af tarmkræft og brug af AI til behandling af video-sekvenser af ansigter for at opspore tidlige tegn på komplikationer i forbindelse med diabetes og graviditet.

Forskning og evidens giver løsninger

Klyngen for life science og velfærdsteknologi skal også sikre, at den viden, der opbygges på vidensinstitutioner og universitetshospitaler kommer ud at leve. Danske Chromaviso,som udvikler sundhedsfremmende lys til hospitaler og plejehjem, er et godt eksempel på den forskel, viden og evidens kan gøre.

- Der ligger en dybdegående mængde forskning, viden og tekniske kompetencer bag Chromavisos lysprotokol, som er udviklet i samarbejde med Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalets neurologiske afdeling i Glostrup. Den solide forskning og evidens er uundværlig for en teknologisk virksomhed som vores, siger Torben Skov Hansen, innovationschef hos Chromaviso.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har besluttet, at konsolideringen af klyngerne bag de 10 styrkepositioner skal være på plads inden udgangen af 2020.

Monsenso, Chromaviso og OUH er medlemmer af Welfare Tech.

Artiklen har tidligere været bragt i Børsen Insights:

Stronger Collaboration Only Way Forward for Danish Health Sector

Foto: Monsenso/Welfare Tech

 

Kontakt

Thomas Lethenborg

CEO

Monsenso

T: +45 7218 5314

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png