2020-01-07-OPI-aftaler--Myter-og-gode-råd.jpg

OPI-aftaler: Myter og gode råd

Et hvert OPI-samarbejde bør bygge på en OPI-aftale, hvor de deltagende parter fastlægger projektet og sikrer det juridiske. I 2019 opdaterede Horten Advokatpartnerselskabet OPI-modelaftalen for Welfare Tech. Her giver de et par gode råd og afliver nogle af de typiske myter om OPI-aftalen.

OPI-aftalen er en juridisk bindende kontrakt mellem offentlige og private aktøre, som regulerer parternes samarbejde og konkrete opgaver i løbet af et offentligt-privat innovationsprojekt. OPI-aftalen formaliserer samarbejdet og sikrer bl.a. regulering af rettigheder og inhabilitet i forbindelse med den offentlige parts senere udbud.

I 2019 opdaterede Horten Advokatpartnerselskabet OPI-modelaftalen for Welfare Tech. I forlængelse heraf deler de her et par gode råd til OPI-aftalen. Men inden da er det nødvendigt at genbesøge (og aflive) nogle af de typiske myter om OPI-aftaler.


Artiklen er skrevet af Annelouise Pedersen, Horten Advokatpartnerselskab, adp@horten.dk

Myte 1: OPI'er er aldrig udbudspligtige

Falsk.

Hos mange organisationer hersker den udbredte (mis-)forståelse, at OPI'er aldrig er udbudspligtige. Det vil imidlertid være forkert at slutte, at fordi et samarbejde kaldes OPI, er det ensbetydende med, at samarbejdet ikke skal i udbud. 

Kvalifikationen af et samarbejde, som et OPI, er ret beset uden relevans for den udbudsretlige vurdering. Et OPI-samarbejde er udbudspligtigt, hvis samarbejdet indebærer, at en offentlig part foretager et indkøb. 

Der er (selvfølgelig) ingen regel uden undtagelse. Det vil derfor være muligt at indgå nogle – men ikke alle – OPI-aftaler uden udbud. Men det kræver en vurdering fra gang til gang. 

Myte 2: Alle rettigheder skal deles i et OPI

Falsk.

Det er ikke givet, at det er muligt eller hensigtsmæssigt at dele alle rettigheder til den viden, som genereres i et OPI-samarbejd. Derfor er der også med den seneste tilføjelse til OPI-aftalen åbnet op for, at aftaleparterne kan vælge, om aftalen skal gennemføres i "fuld åbenhed" eller "delvis åbenhed". 

Hvis der vælges en model, hvor samarbejdet gennemføres i delvis åbenhed, er det selvsagt vigtigt, at aftalen regulerer rettighedsforholdene parterne imellem – både i forhold til udførelsen af OPI-projektet, men også i forhold til den efterfølgende udnyttelse. 

Råd 1: K-I-S-S ["Keep-it-simple-stupid"] 

Mange OPI-samarbejder kuldsejler, fordi de involverede parter unødigt komplicerer samarbejdet eller aftaleteksten. 

Gode råd til de parter, som står over for et OPI-samarbejde, er derfor:

  • Bryd projektet ned i overskuelige faser.
  • Formulér klare "arbejdspakker", som de enkelte parter er ansvarlige for.
  • Fastlæg klare rammer for projektstyringen fra start.
  • Undgå at komplicere aftalegrundlaget – det bedste aftalegrundlag er det, som enhver kan forstå, uden at skulle tage en juridisk embedseksamen. 

Råd 2: Tilbage til fremtiden – og så retur!

De fleste OPI-aftaler bliver indgået på et tidspunkt, hvor parterne er glade og forventningsfulde i forhold til de forestående forløb. Og mange samarbejder forbliver i den ånd. Heldigvis. 

Men der er også samarbejder, som kører skævt, og hvor opsigelsesbestemmelserne – og parternes rettigheder eller mangel på samme efter aftalens ophør – bliver særligt kritiske.

Selvom det måske ikke virker som det mest energigivende, giver det faktisk rigtig god mening at tænke OPI-aftalen igennem – fra start: 

  • Overvej, hvad der skal ske med projektet, hvis en part ikke leverer som aftalt: Skal parten udtræde, hvilken virkning har det for rettighedsspørgsmålet, og påvirkes ekstern støtte af en udtrædelse?
  • Hvordan sikrer vi fra start den offentlige parts mulighed for effektivt at kunne gennemføre udbud efter OPI-projektets afslutning? Og hvordan sikrer vi, at den/de private parter kan deltage i sådanne udbud og derved også bruge de forhåbentligt gode erfaringer, som er genereret i OPI-projektet?

Erfaringsmæssigt giver det nogle mere smidige processer, hvis parterne i starten af samarbejdet har overskuddet og modet til at forventningsafstemme også i forhold til samarbejdets ophør. En tur til fremtiden, inden projektet skydes i gang, er derfor på alle måder en investering, som er godt givet ud. 

Du kan downloade og læse mere om den nye OPI-aftale på OPIguide.dk

Download OPI-aftalen 

Få mere viden, inspiration og netværk om offentlig-privat innovation 


Du kan også møde advokat Annelouise Pedersen fra Horten Advokatpartnerselskab på OPI SUMMIT 2020, hvor hun giver flere tips og svarer på sprøgsmål vedr. OPI-aftalen. 

Det er den 18. marts 2020 i Odense. Og det er gratis at deltage.

Men skynd dig! Tilmeldingen er åben endnu, og der er kun få billetter tilbage. 

Book plads nu og se programmet for OPI SUMMIT 2020 

OPI SUMMIT 2020 er årets største konference for offentlig-privat innovation. Kom og mød eksperterne og få viden, inspiration og netværk til, hvordan offentlige organisationer, virksomheder og videninstitutioner arbejder bedre sammen om at skabe og implementere innovative teknologiske løsninger i sundheds- og velfærdssektoren. Konferencen sætter fokus på OPI fra ide, opstart og innovation til markedsmodning og implementering. 

OPI SUMMIT 2020 giver dig mulighed for at netværke, møde nye og potentielle samarbejdspartnere, stille spørgsmål til eksperterne, besøge udstillere, få inspiration til nye OPI-projekter – og selvfølgelig skabe de bedste forudsætninger for et succesfuld OPI-samarbejde.

OPI SUMMIT 2020 er arrangeret af Welfare Tech, OPIguide.dk og Danish Healthtech.

Artikelserie om OPI

Denne artikel er 5. artikel i en artikelserie, som sætter fokus på værdien ved OPI - offentlig-privat innovation - og de muligheder og faldgruber, der er forbundet med OPI. De næste artikler bringes i de kommende måneder her på hjemmesiden og i Welfare Techs nyhedsbrev.

Læs også 1: Kvalitet, værdi og bedre beslutningsgrundlag i dit OPI samarbejde (okt 2020)

Læs også 2: Designdrevet OPI: Hvornår er nok, nok? (nov 2019)

Læs også 3: Gå i øjenhøjde med brugerne og skab forandring på en sjov og meningsfuld måde (nov 2019)

Læs også 4: Forankring af forandring (dec 2019)

Læs også 5: OPI-aftaler: Myter og gode råd (jan 2020)

Læs også 6: De bedste løsninger kan kun skabes gennem samarbejde (jan 2020)

Læs også 7: Ønsker til OPI-løsninger skal komme fra personale eller slutbruger (feb 2020)

Læs også 8: Sådan giver OPI-samarbejde værdifulde input til dit salgsarbejde (feb 2020)

Læs også 9: Glem udfordringerne! Det er problemerne, der skaber succesfuld innovation (mar 2020)

Billede: Pixabay.

Kontakt

Annelouise Dalgaard Pedersen

Partner

Horten Advokatpartnerselskab

T: +45 3334 4128

M: +45 3334 4128

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png