• Forside >
  • Nyheder >
  • Webinarer! Hvad har vi lært, og hvordan kan vi bruge det fremadrettet?
2020-07-07-Webinarer-hvad-har-vi-lært.jpg

Webinarer! Hvad har vi lært, og hvordan kan vi bruge det fremadrettet?

Den bratte nedlukning af samfundet den 11. marts blev gnisten, der for alvor fyrede op under webinarer og online-møder. Men hvad kan vi lære af vores erfaringer? Vores samarbejdspartner Life Science Innovation Nord Denmark (LSI) har evalueret en webinar-serie om det regulatoriske område. Se hovedkonklusionerne her.

Da COVID-19 gjorde sit indtog i foråret 2020, fik vi pludseligt travlt med at udskyde og omdanne vores arrangementer til virtuelle møder. Det var også tilfældet med et planlagt temamøde, om det regulatoriske område, som vi skulle afholde i samarbejde med Life Science Innovation Nord Denmark (LSI), MedTech Innovation Consortium (MTIC) og Copenhagen Healthtech Cluster (CHC). 

Life Science Innovation Nord Denmark (LSI), der var vært og hovedarrangør for temamødet,  gentænkte formatet, så det kunne afholdes som en webinar-serie. Og for at netværksdelen ikke helt gik tabt i det virtuelle rum, blev der koblet et matchmaking-system på, så deltagerne kunne komme i dialog med hinanden og aftale møder med oplægsholderne og andre deltagere.

Webinar-serien er nu afholdt, og LSI har evalueret på erfaringerne for at klarlægge, hvordan formatet kan bruges fremadrettet. Evalueringen bygger på en spørgeundersøgelse blandt deltagerne, hvor der er spurgt ind til indhold, formidling, matchmaking og erfa-grupper. 

Viden, der er let tilgængelig

Webinar-serien bestod af 5 sessioner. Hver session satte fokus på et specifikt emne inden for det regulatoriske område og blev afholdt med få dages mellemrum i maj og juni måned. 

Deltagerne har kvitteret for, at forløbet var samlet over få dage. De var generelt positive overfor at bruge webinarer til den videntunge formidling, som det regulatoriske område. Det er lettere at koncentrere sig foran skærmen, og der er efterfølgende mulighed for at gense oplæggene. 

Webinar-serien mødte overraskende stor tilslutning. Flere end 260 deltog, og det varlangt over forventet. Dette skyldes især to ting:

  • Tilgængelighed: Webinar-formatet gjorde det let for deltagerene at være med. Der var ikke lang transport tid, og det krævede ikke ekstraudstyr at koble sig på. 
  • Fleksibelt: Fordi temaet var delt op i sessioner, kunne deltagenre gå til og fra webinar-rækken og udelukkende fokusere på de sessioner, der var relevante for dem. 

Inddragelse og mulighed for spørgsmål

Evalueringen viser også at interaktionen med deltagerne undervejs er en væsentlig faktor for succes. 

På webinar-serien havde deltagerne mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderene undervejs. Det skaber en dynamik mellem oplægsholdere og deltagere, som virker inddragende. Samtidig får deltagerne mulighed for at få svar på både egne og andres problematikker.

Som en ekstra bonus ved webinar-serien, havde deltagerne også mulighed for at tilgå en matchmaking-platform. Evalueringen viser, at behovet for at blive matchet med relevante personer er stort - men også, at der er brug for en intuitiv løsning med nem tilgængelighed. Det er noget, vi vil kigge nærmere på at imødekomme fremadrettet.

Læs også: Webinarer og virtuelle møder: Vejen til hurtig og gratis viden

Virtuelle erfa-grupper

I forlængelse af webinar-serien og set i lyset af, at der har været stå stor tilslutning til det regulatoriske område, har LSI også spurgt ind til, om deltagerne var interesseret i at deltage i erfa-grupper. Svaret på dette var kort: Ja!

Flere har foreslået at erfa-grupperne inddeles i tre niveauer, så der tages forbehold for, at deltagerne ikke har samme udgangspunkt,. Man kan derfor heller ikke kan forvente, at dét, de har brug for, er det samme.

  • Første niveau: Et indledende niveau, hvor den uerfarne deltager får indblik i den regulatoriske verden med bl.a. term-oversættelser. 
  • Andet niveau: Fokus rettes mod den praktiske implementering. På dette niveau har deltagerne det overordnede overblik, men mangler selve den praktiske del. 
  • Tredje niveau: Henvender sig til de personer, som har en velfunderet viden på området – både den teoretiske og praktiske del. 

Feedbacken på erfa-grupperne viser også, at mødernes hyppighed og den geografiske udbredelse spiller en rolle. Deltagerne har påpeget, at møderne i en erfa-gruppe skal holdes med korte intervaller, så der afholdes flere møder inden for kort tid. På den måde kan man indgå i en gruppe, der er ligeså langt i processen, som en selv.   

Der er også stor opbakning til, at erfa-gruppemøderne kan afholdes virtuelt. Det afgørende er nemlig ikke, at man kan nå hinanden inden for en kort radius, men at man er på bølgelængde, hvad angår processen lyder det.

Fokuseret indhold med specifikke temaer 

Retter vi afslutningsvist blikket mod indholdet, viser evalueringen, at et webinar gerne skal have et afgrænset tema. Selv om webinar-serien havde taget højde for at opdele indholdet i undertemaer inden for det regulatoriske område, fx klinisk evaluering og kvalitetsstyringssystemer , viser besvarelserne, at indholdet gerne må inddeles i endnu mere i specifikke grupperinger, fx it-produkter vs. fysiske produkter.

Du kan læse mere om LSI's evaluering her: Det regulatoriske område: Hvilke behov er der? 

Billede: Pixabay.

Kontakt

Marlene Højstrup Jensen

Kommunikations- og markedsføringskonsulent

Life Science Innovation North Denmark

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png