• Forside >
  • Nyheder >
  • AI kan hjælpe de nye supersygehuse med kapacitet og effektivisering
2020-06-26 AI bør udnyttes mere på nye supersygehuse.jpg

AI kan hjælpe de nye supersygehuse med kapacitet og effektivisering

Det danske sundhedsvæsen har stadig potentiale til at udnytte et af de mest lovende områder inden for sundhedsinnovation, nemlig AI eller kunstig intelligens. Både for afdelinger, hele sygehuse og endda på landsplan vil indlæggelser, patientforløb og udskrivelser kunne optimeres med systemer, som allerede er gennemtestede og fungerer i andre lande.

Om få år har Danmark den mest moderne samlede portefølje af sygehuse i verden. De nye supersygehuse skal opfylde en række nye krav om færre og kortere indlæggelser. Kravene er dog svære at opfylde uden brug af kunstig intelligens – og systemerne og erfaringer findes allerede, fortæller Henrik Krogen, direktør i GE Healthcare, Danmark.

- Når Danmark skaber flotte nye supersygehuse, er det vigtigt ikke at overse det kæmpe potentiale, der ligger i at administrere kapaciteten via AI. Der kan spares mange timers administration samtidig med, at ressourcerne kan udnyttes bedre, hvis man bruger de AI-værktøjer, som allerede findes, forklarer Henrik Krogen.

Data forudser patientens forløb

Ifølge GE Healthcare kan et hospital frigive 5-10 % af kapaciteten, hvis denne administreres med hjælp fra kunstig intelligens. GE Healthcare har udviklet et datadrevet-system, som kan samle alle oplysninger om indlæggelser, behandlinger og ressourcer. Systemet hedder et ’Command Center’ og fungerer på flere sygehuse i Storbritannien, Holland, Canada og USA.

- I et Command Center samles data fra tidligere og planlagte patientforløb, og det gør, at man på basis af velanalyserede historiske data kan forudse de behov, der vil opstå, og at kan planlægge hver patients forløb. Når en patient indlægges med en bestemt diagnose, udregner systemet, hvilket forløb patienten typisk vil få. Når den nødvendige kapacitet er booket, kan man hurtigt se, hvor der er ledig kapacitet – det gælder både medarbejdere, senge og udstyr, forklarer Henrik Krogen.

- Samtidigt kan følge med i, om en given patient følger de forventede forløb – eller om vedkommendes situation forværres.

GE Healthcare har i samarbejde med MIT Technology Review udarbejdet en rapport om brugen af AI i det amerikanske sundhedsvæsen. Her fremgår det bl.a., at 78% af medarbejderne allerede mener, at brugen af AI i administrationen har resulteret i forbedret workflow.

Det går bedre med beslutningsstøtteværktøjer

Så langt er vi ikke i Danmark endnu. Til gengæld mener Henrik Krogen, at vi i Danmark er tættere på international højde inden for brugen af AI som beslutningsstøtteværkstøj.

- Vi ser mere og mere brug af machine learning ved fx billeddiagnostik. Det er en arbejdsmetode, der skal tilvænnes, og vi er godt på vej i Danmark, vurderer Henrik Krogen.

Ifølge MIT og GE Healthcares rapport mener 75 % af det sundhedsfaglige personale, der har adgang til beslutningsstøtteværktøjer med kunstig intelligens, at det har muliggjort bedre forudsigelser i behandlingen af ​​sygdom. Og AI frigiver mere tid, der kan bruges på patienten i stedet for på rapportering.

Rapporten konkluderer bl.a., at AI-beslutningsstøtteværktøjer forbedrer evnen hos læger og andre sundhedsprofessionelle til at give bedre behandling.

- Det, vi ser, er, at teknologien understøtter beslutninger og forstærker radiologernes ydelse, forklarer Michael Brady, professor i Onkologi på University of Oxford, UK og grundlægger af flere medicinske billeddannelsesfirmaer.

Vi skal se at komme i gang

Henrik Krogen mener, at der er et stort potentiale i det danske sundhedsvæsen til at udnytte AI til at optimere brugen af hospitalets ressourcer.

- Flere steder er man i disse år ved at implementere ny version af EPJ – den elektroniske patientjournal. Det kræver naturligvis store ressourcer – men vi er på et stadie, hvor vi ikke kan undvære at anvende kunstig intelligens som værktøj. Hvis sundhedspersonalet skal opfylde kravene om besparelser, og den nye sygehusportefølje har cirka 20 % færre sengepladser, er der brug for hjælp fra intelligente løsninger. Alt sammen til støtte for kliniske og kapacitetsmæssige beslutninger – ikke som erstatning for disse. Vi skal i gang med at bruge de værktøjer, der allerede fungerer internationalt , mener Henrik Krogen.

Vær med til at udvikle fremtidens AI

Brugen af data og AI er et af de emner, Welfare Techs medlemmer i særlig grad efterspørger viden om. Derfor tilbyder vi nu et gratis forløb for start up-virksomheder, der arbejder med data og kunstig intelligens. Forløbet Innovationssprints for start-ups strækker sig over fem workshops i efteråret 2020, hvor temaerne er:

  • Discover Why
  • Define
  • Develop
  • Deliver
  • Finance

Welfare Tech er partner på afholdelse af sprintforløbene, der gennemføres i et samarbejde med FIERS, Data- og Udviklingsstøtte i Region Sjælland, DTU, Professionshøjskolen Absalon, Erhvervshus Sjælland og Cumuli Design Lab.

FIERS, Region Sjælland, Professionshøjskolen Absalon er medlemmer af Welfare Tech. 

Foto: GE Healthcare 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png