2020-06-01-Mit-Welfare-Tech-MusiCure.jpg

Månedens medlem: MusiCure

Musik og naturfilm som medicin. Helt uden bivirkninger og baseret på 20 års international videnskabelig forskning. MusiCure har gennem de sidste 20 år specialkomponeret musik og produceret naturfilm til sundhedssektoren. Læs mere om månedens medlem i juni.

Puder med musik, som kan berolige og dæmpe nervøsitet hos patienter med delir, stress eller angst. Patienter som, efter en operation, vågner op til beroligende naturfilm og musik. MusiCure har gennem 20 år bragt musik og natur ind i den danske sundhedssektor. Og nu går MusiCure også efter at bringe musik som medicin ind i det nordamerikanske sundhedssystem.

Inge Mulvad Eje og Niels Eje,  indehavere af virksomheden MusiCure, fortæller herunder om, hvorfor de er medlem af Welfare Tech, deres udbytte af medlemsskabet og hvad de har særligt fokus på lige nu.

Hvorfor er I medlem af Welfare Tech, og hvad får I ud af at være medlem?

- Vi synes det er attraktivt at være en del af en større gruppe, der på mange områder har tilsvarende mål om forbedring af sundhedssystemet, som vi selv arbejder med. Flere af vores allerede eksisterende samarbejdspartnere er også medlemmer af Welfare Tech, bl.a. Chromaviso og Wellness Nordic m.fl. og derfor var det endnu mere oplagt at vi også blev medlemmer.

- Vi har også haft stor glæde af Welfare Tech i forbindelse med formidling af nyheder og resultater med vores indhold og produkter via deres nyhedsbreve og artikler på Welfare Techs hjemmeside. Også i forbindelse med præsentationer og roadshows sammen med Wellness Nordic, har Welfare Tech spillet en aktiv rolle og medvirket til at udbrede kendskabet til vores aktiviteter. Det samme gælder de gange vi har deltaget i WHINN konferencer i Odense

Hvad kan I bidrage med eller tilbyde de andre medlemmer i klyngen?

- At være medlem af en klynge, som Welfare Tech, handler meget om deling af viden og erfaringer. Vi er altid åbne for at dele de resultater som forskning og tests af vores produkter opnår. Det vi har skabt, er opbygget gennem mere end 20 års udvikling på basis af uafhængig forskning i flere lande og resultaterne er i dag publiceret i over 20 artikler bragt i internationale medicinske tidsskrifter. Videnopsamling er fælles for alle medlemmer af klyngen og noget alle kan få glæde af i situationer, hvor man har brug for f.eks. kontaktinformationer til institutioner, fonde, mulige samarbejdspartnere eller andet.

- Vi har jævnligt korrespondance og kommunikation med de medlemmer i Welfare Tech, som repræsenterer det offentlige, såsom regioner, kommuner og specifikke sygehuse og plejecentre. Og dette samarbejde fungerer meget tilfredsstillende. Så også her kan vi bidrage med erfaringer og viden til andre medlemmer i klyngen.   

Hvad har I særligt fokus på lige nu?

- Vi har altid fokus på det indhold vi skaber og modtager jævnligt tilbagemeldinger og rapporter fra sygehuse, plejecentre og forskere, som gennemfører studier med musikken og filmene. Lige nu arbejder vi f.eks. med at videreudvikle den specielt komponerede musik og vores film med natur, som har opnået meget positive resultater indenfor behandling af hhv. patienter med delir og opvågningspatienter på Odense Universitetshospital

- Samtidig har vi løbende kontakt med vores amerikanske partner Anne Taylor, som er sygeplejerske og stifter af selskabet Scandic Health - et selskab som udelukkende beskæftiger sig med at udbrede MusiCure på sygehuse i Nordamerika.

Hvad ser I som den største tendens eller udfordring inden for jeres område?

- Der er ingen tvivl om, at sundhedssektoren ser et stort positivt potentiale indenfor området 'non-farmakologisk behandling', hvor vores produkter passer meget overbevisende ind. Selve implementeringen og accepten af den positive virkning styrkes i disse år væsentligt af dels forskning og dels projekter i den daglige behandling på hospitaler, plejecentre m.v. 

- Med det vi laver, som primært er kunstnerisk indhold i form af specielt komponeret musik og film med natur, er udfordringen altid at formidle budskabet klart ud til potentielle brugere og få indholdet implementeret på f.eks. sygehuse og plejecentre. Udviklingen og test af vores mere praktiske og fysiske produkt ’MusiCure Puden' har dog gjort det lidt nemmere, fordi vi har opnået meget positiv omtale om testresultaterne. Ved at tilbyde institutioner at afprøve puden uden beregning i en periode, og på den måde få mærket effekten af vores produkt i praksis, har skabt en meget 'håndgribelig vej' ind mange steder, slutter Inge Mulvad Eje og Niels Eje .

MusiCure har været medlem af Welfare Tech siden marts 2017.

Læs også: MedicCare – månedens medlem i april.

Foto: Arkiv/MusiCure


Om Mit Welfare Tech – månedens medlem

I Welfare Tech er der mere end 200 unikke medlemmer. Medlemmerne er både små og store virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner. De er alle unikke og har meget at byde ind med. For at give et indblik i deres verden sætter vi hver måned fokus på et medlem. Gennem 4 spørgsmål fortæller medlemmet om deres medlemskab, udbytte og hvad de har særligt fokus på lige nu.

Bliv månedens medlem

Er du medlem af Welfare Tech og vil du gerne fortælle, hvad du fx har fokus på lige nu? Så send en mail til Christina Prangsgaard, digital kommunikationskonsulent, chpc@welfaretech.dk.

Vil du også være medlem? Klik her

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png