• Forside >
  • Nyheder >
  • Region Sjælland er klar til ny viden og samarbejdspartnere
2020-06-08 Region Sjælland søger ny viden og samarbejdspartnere.jpg

Region Sjælland er klar til ny viden og samarbejdspartnere

Region Sjælland er nyt medlem i Welfare Tech. Regionen har over 17.000 ansatte, hvor hovedparten beskæftiger sig med sundhedsvæsnet, hvor digitalisering og velfærdsteknologi prioriteres højt. Region Sjælland er klar til at dele og få flere erfaringer inden for test og anvendelse af nye teknologier samt dokumentation for gevinster.

Region Sjælland vil være digital – både i sine tilbud til borgere og virksomheder og i den samlede opgaveløsning. Regionen er allerede godt med fremme på det digitale område med gode erfaringer fra bl.a. etablering af Danmarks første E-hospital, gennemtestede virtuelle patientforløb og højt fokus på GDPR- og informationssikre løsninger.

Region Sjælland er nu medlem hos Welfare Tech, hvor regionen ser frem til at dele ud af digitale erfaringer, men også er klar på at teste nye løsninger og få etableret værdiskabende samarbejder.

- Vi håber i Welfare Tech at få viden om nye teknologier, der er på vej eller er testet på sundhedsområdet. Vi ser frem til at høre mere om digitale løsninger, der vil kunne testes og på sigt anvendes i Region Sjælland i regi af E-Hospitalet eller Trial Nationden fælles platform for kliniske test i Danmark, fortæller Pernille Kirkvåg, funktionschef for digital transformation E-hospitalet i Region Sjælland.

Fokus på gevinster og forudsætninger

Pernille Kirkvåg forklarer, at Region Sjælland ser fremtidens sundhedsvæsen, som et sammenhængende borgernært digitaliseret væsen.

- Vi vil gerne i netværk med andre aktører, der arbejder med lignede formål og fokus, som Det Nære Sundhedsvæsen og E-Hospitalet.Vi vil gerne lære mere om aktuelle og kommende projekter, som kan være nyttige for os, og som vi kan overveje at indgå i. I Welfare Techs netværk håber vi også at finde andre offentlige samarbejdspartnere, som har erfaringer med test og anvendelse af nye og eksisterende teknologier, herunder dokumentation for potentielle gevinster og nødvendige forudsætninger for gevinstrealisering, forklarer Pernille Kirkvåg.

Region Sjælland kan indgå i dialog med relevante virksomheder/institutioner om test og afprøvning af teknologier og tilbyde sparring til leverandører af sundhedsydelser/teknologi (matchmaking).

Tæt på borgerens hverdag

Region Sjællands ambition er at udvikle en sektor, der kommer tættere på den enkelte borgers hverdag og de digitale løsninger, der anvendes. Regionen understøtte denne ambition med et nært sundhedsvæsen, et tæt samarbejde med kommuner og praksissektor, udover et stærkt fokus på sundhedsydelser nært eller i borgerens eget hjem.

Regionen udvikler og deltager i forskellige projekter/Proof of Concept (PoC) med eksterne parter, og håber at blive en del af flere projekter i Welfare Techs regi.

Herunder en liste over udvalgte relevante projekter/indsatser, der har fokus på digitalisering i sundhedsvæsnet:

  • Etablering af Danmarks første E-hospital- for at styrke borgerens digitale rejse i sundhedsvæsnet i Region Sjælland, med nærhed og sammenhæng på tværs af sygehuse, psykiatri, kommuner og almen praksis. E-hospitalet arbejder med bl.a. videoopkald på tværs af sektorer, selvbetjening til borgerene samt måling og behandling i hjemmet.
  • Succes med at udvikle og afprøve virtuelle konsultationer i et tværregionalt samarbejde mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden samt implementering i ambulatorier på regions sygehuse via E-hospitalet i Det Nære Sundhedsvæsen.
  • Nationalisering af Helbredsprofilen, TeleKOL, etablering af Center for telemedicinsk behandling, Borger og specialistrådgivning mv.
  • Regionen har ambition om at blive bedre til at teste og sprede løsninger efter dokumentation af effekt i testfase – via innovationsmodel DIA.
  • Regionens åbenhed for adgang til test og dialog om OPI – via Trial Nation, SGI og koncernenhederne – derunder bl.a ”testhub’s” med eks.NorDigHealth(SUH) mv.

Fakta:

I Region Sjælland bor der knap 840.000 mennesker fordelt på 17 kommuner. Regionen har over 17.000 ansatte, hvor hovedparten beskæftiger sig med sundhedsvæsnet - herunder bl.a. sygehuse, Psykiatrien, administration og socialområdet. Derudover understøttes en praksissektor med omkring 1200 ydere.

Region Sjælland er medlem af Welfare Tech.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png