• Forside >
  • Nyheder >
  • FN’s verdensmål skal sættes i en dansk kontekst for at blive omsat til konkrete handlinger
2020-04-21 FNs Verdensmål skal sættes i en dansk kontekst for at blive omsat til konkrete handlinger.jpg

FN’s verdensmål skal sættes i en dansk kontekst for at blive omsat til konkrete handlinger

Danmarks Statistik opgør i øjeblikket den danske status på udviklingen i forhold til de 17 verdensmål, 169 delmål og 232 indikatorer, som er vedtaget af FN. Et panel med repræsentanter fra bl.a. tre danske videninstitutioner er med til at udvælge de danske indikatorer. Lars Holger Ehlers fra Aalborg Universitet giver i denne artikel en foreløbig status.

Formuleringerne af FN’s verdensmål fra 2015 er meget overordnede og tager generelt udgangspunkt i tredjeverdenslande. Fx handler verdensmål nr. 2 om ’at undgå sult’. Og i Danmark er halvdelen af befolkningen overvægtige. Så hvordan kan det omsættes til et vestligt samfund – og gøres til konkrete handlinger for virksomheder, kommuner og videninstitutioner?

Lars Holger Ehlers, professor i sundhedsøkonomi på Aalborg Universitet (AAU), er med i et panel nedsat af konsulentvirksomheden Deloitte. Sammen med repræsentanter fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Roskilde Universitet (RUC) arbejder panelet med FN’s verdensmål, primært nr. 3 – Sundhed og Trivsel, i forhold til at udvælge de danske indikatorer, som skal bruges til Danmarks Statistik.

Sundhed og trivsel i Danmark

I forhold til undersøgelsen kan Lars Holger Ehlers foreløbigt pege på især tre områder, som særligt er i fokus hos den danske befolkning:

  1. Lighed i sundhed - Et emne, som er glemt lidt de seneste år, men som er på vej ind igen. Det er et stort emne, og det fylder meget i danskernes hoveder.
  1. Danskernes livskvalitet - Herunder psykisk sygdom, stress og mentale lidelser. Det er også noget, som fylder meget hos den danske befolkning - og især hos den yngre generation.
  1. Digitalisering og mødet med teknologi er udfordrende for mange mennesker. Stadigvæk. - Vi er i Danmark kommet rigtig langt med digitaliseringen, men der er stadig mange barrierer, vi skal bryde ned, før vi ser de helt store fordele. Det gælder ikke kun inden for sundhed, men også andre områder i det danske samfund.

Alle tre områder skal vi som samfund skal italesætte noget mere, mener Lars Holger Ehlers. Dog kan han på grund af panelets videre arbejde med de danske indikatorer ikke uddybe de tre områder nærmere lige nu. Arbejdet med de danske indikatorer bliver offentliggjort i en rapport på et senere tidspunkt.

Læs mere om, hvordan det går med de forskellige delmål for ’Sundhed og trivsel’ (mål nr. 3) via Danmarks Statistik.

Bæredygtighed er ikke kun én bundlinje

Det forskningsarbejde, Lars Holger Ehlers bl.a. er en del af, kan være med til at konkretisere verdensmålene og gøre det nemmere for virksomhederne og kommunerne at omsætte til deres virkelighed. Han fortæller:

- Der er mange måder at forstå og fortolke verdensmålene og bæredygtighed på. Men for at arbejdet med verdensmålene og bæredygtighed skal lykkedes, så skal målene omsættes til en dansk kontekst og gøres mere konkret for virksomhederne, kommunerne og videninstitutionerne. Og det ER svært at omsætte verdensmålene til konkret handling, siger Lars Holger Ehlers.

Lars Holger Ehlers peger især på udfordringen med forståelsen af ’bæredygtig bundlinje’:

- Bæredygtighed er ikke kun én bundlinje, den økonomiske, men flere. Hvis samfundet skal udvikle sig i en mere bæredygtig retning, skal alle bidrage hertil. Det handler om efterspørgsel og udbud – både i forhold til borgerne, virksomhederne, kommunerne og videninstitutionerne.

- Efterspørgslen kommer fra borgere, som prioriterer bæredygtige produkter og ydelser og fra kommuner, hvor bæredygtighed er en del af kommunestrategien. Udbuddet kommer fra virksomhederne, som med fordel kan udnytte arbejdet med verdensmålene konkurrencemæssigt.

Og for videninstitutioner gælder det:

- Når en videninstitution, en forsker eller et hospital søger forskningsmidler, skal verdensmålene skrives ind i projektbeskrivelsen. Som videninstitution er det, som for virksomheder og kommuner, vigtigt at integrere verdensmålene i strategien på ledelsesniveau. Og herefter lade målene sive videre ned i organisationen. Helt ned i driftsorganisation og undervisningen. Her har vi forskere, som underviser, også et ansvar for at give stafetten videre til de studerende, slutter Lars Holger Ehlers.

Netværksgruppe om FN’s verdensmål

Det enkelte individ kan meget selv – og meget er muligt. Og går vi sammen – kan vi endnu mere.

Er du interesseret i at være med i et Welfare Tech netværk omkring FN’s verdensmål – videndele, få inspiration eller blive overbevist om, at du OGSÅ skal arbejde med Verdensmålene? Kontakt Randi Villebro, konsulent i Welfare Tech, på T: +45 9320 2520, ravi@welfaretech.dk.

Deltag i webinar om FN's verdensmål 27. august 2020

Øvrige link

Aalborg Universitet er partner i Innovationsnetværket Danish Healthtech 


Dette er artikel nr. 2 i en serie på tre artikler, som handler om hvordan virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner inddrager FN’s Verdensmål og bidrager konkret til at sikre en bæredygtig verden frem mod 2030.

Artikel nr.1: 7 konkrete idéer: Sådan arbejder du med FN’s Verdensmål i din virksomhed – og tjener penge

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png