2020-05-01-Mit-Welfare-Tech-MedicCare.jpg

Månedens medlem: MedicCare

Mange patienter tager ikke deres piller som ordineret af deres læge. Det kan betyde en reduceret effekt af behandlingen – eller i værste fald at personen bliver mere syg og kræver indlæggelse. MedicCare leverer totalløsning til ’intelligent medicinhåndtering’. Læs mere om månedens medlem i maj.

Der er ofte mindst én af tre årsager til, at patienter ikke tager deres lægeordinerede piller:

  1. De glemmer det
  2. Behandlingen er (for) kompleks
  3. Fejl i kommunikation mellem lægen og patienten

Virksomheden MedicCare står bl.a. bag systemet Flex Suite og Medimi®Smart, som skal sikre en helhedsløsning til medicinhåndtering, både for patienter og sundhedspersonale. MedicPen AB fra Sverige samt CareConsult fra Sønderborg udgør konsortiet MedicCare.

Johnny Andersen, CMO i MedicPen, fortæller herunder om, hvorfor MedicCare er medlem af Welfare Tech, deres udbytte af medlemsskabet og hvad de har særligt fokus på lige nu.

Hvorfor er I medlem af Welfare Tech, og hvad får I ud af at være medlem?

- Som del af et relevant netværk, har vi bl.a. brugt Welfare Tech til at finde samarbejdspartnere til et udbud. Og det er lykkedes os at finde en partner gennem klyngesamarbejdet. Ellers deltager vi på nogle af de messer og konferencer, som Welfare Tech løbende udbyder. Vi ser også frem til at være del af et endnu større netværk, når Welfare Tech og Life Science Innovation North (LSI) m.fl. indgår i et større klyngesamarbejde.

Hvad kan I bidrage med eller tilbyde de andre medlemmer i klyngen?

- Vi kan bidrage med viden omkring samarbejde på tværs af kommuner, regioner og landegrænser, idet vi arbejder med dette til dagligt. Vi deltager også gerne med den viden, vi har opnået med Nordjysk Platform for Innovative Indkøb (NOPII) i dag kaldet ”Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering” (TIM) - om et tværkommunalt indkøb på tværs af kommuner i en region.

Hvad har I særligt fokus på lige nu?

- Vi er netop gået ind i den officielle driftskontrakt de næste 2+2 år i Region Nordjylland, hvor alle 9 kommuner har tilsluttet sig vores rammeaftale. Vi er samtidigt i gang i Region Midtjylland sammen med Fælles Service Center om afprøvning i 4 af de 19 kommuner i region midt. I Sverige er vi desuden i gang med at starte et antal projekter op - så vi har p.t. meget travlt

- Endeligt har vi et indledende samarbejde med et klinisk forskningscenter omkring kliniske test og indsamling af evidens omkring intelligent medicinhåndtering. Dette forventes senere at munde ud i en række videnskabelige artikler inden for medicinhåndtering.

Hvad ser I som den største tendens eller udfordring inden for jeres område?

- Storskala i kommunerne ser ud til at være en udfordring og kommunernes inklusions-/eksklusionskriterier kan nogle gange være kortsigtet; men vi håber at demografien og udfordringerne med at skaffe nok personale i den nærmeste fremtid, vil gøre kommunerne endnu mere åbne for at tage velfærdsteknologi ind. Vi håber også, set i lyset af den aktuelle corona-krise, at vores løsning kan hjælpe kommunerne.

MedicCare har været medlem af Welfare Tech siden november 2016.

Læs også: Københavns Kommune – månedens medlem i april.

Foto: Polina Tankilevitch /Pexels


Om Mit Welfare Tech – månedens medlem

I Welfare Tech er der mere end 200 unikke medlemmer. Medlemmerne er både små og store virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner. De er alle unikke og har meget at byde ind med. For at give et indblik i deres verden sætter vi hver måned fokus på et medlem. Gennem 4 spørgsmål fortæller medlemmet om deres medlemskab, udbytte og hvad de har særligt fokus på lige nu.

Bliv månedens medlem

Er du medlem af Welfare Tech og vil du gerne fortælle, hvad du fx har fokus på lige nu? Så send en mail til Christina Prangsgaard, digital kommunikationskonsulent, chpc@welfaretech.dk.

Ikke medlem? Klik her

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png