2020 03 19 COVID-19_Løsninger der kan afhjælpe .jpg (2)

COVID-19: Løsninger, der kan afhjælpe

Welfare Tech og Danish Healthtech indsamler og formidler produkter og services, der kan afhjælpe den situation Danmark står i. Nedenstående liste er udarbejdet i samarbejde med Copenhagen Healthtech Cluster (CHC), MedTech Innovation Consortium (MTIC) og Life Science Innovation North Denmark (LSI). Der tilføjes løbende løsninger til listen, og den er derfor ikke udtømmende.

Løsningerne, der fremgår af nedenstående liste, kan både være med til at afhjælpe den nuværende situation samt den efterfølgende periode, hvor vi ikke længere befinder os i en krisesituation. Sundhedsvæsnet efterlyser bl.a. let implementerbare løsninger samt muligheden for at leje produkter over en periode.

Har du en løsning, der kan afhjælpe problemet?

Har du også en løsning, som kan imødekomme udfordringerne med coronavirus og eksempelvis sikre god hygiejne, er du velkomme til at skrive til Lotte Overbjerg, loto@welfaretech.dk. Løsningerne der fremgår af listen, er allerede implementerede andre steder og kan leveres inden for en kort periode.

Efterlyser du en specifik løsning i sundhedsvæsnet?

Står du med en specifik udfordring, har du også mulighed for at efterlyse løsninger, der kan imødekomme netop din udfordring. Har du for eksempel behov for et let implementerbart planlægningssystem?

Har du som sundhedsfaglig gjort dig nogen erfaringer andre bør få indblik i, hører vi også meget gerne fra dig.

Find og bliv fundet i Welfare Techs matchmakingsystem

Du har også mulighed for at oprette din løsning på matchmaking.welfaretech.dk. Opret en profil og tilknyt dit produkt eller din service under onlinearrangementet ''COVID-19: Match behov og løsninger (virtuelle onsdagsmøder)", der løber frem til sommeren 2020, og bliv set af hele klyngenetværket. Du kan også efterlyse specifikke løsninger eller samarbejdspartnere. Skriv til matchmaking@welfaretech.dk for eventuelle spørgsmål angående matchmakingsystemet.

I nedenstående oversigt finder du løsinger inden for kategorierne: 

 

Cloud-, app- eller platformløsning 


BotSupply tilbyder gratis adgang til sin chatbot-platform

I løbet af et par timer kan sundhedsorganisationer uddanne en kunstig intelligent løsning til at automatisere de mest gentagne forespørgsler, som hospitaler og offentlige organisationer modtager om virussen, så de giver øjeblikkelige svar til deres kunder.

Vi mener, at sundhedsvæsenet bør bruge mindre tid på at besvare gentagne spørgsmål og investere mere tid på at redde liv, og organisationer som Helsinki Hospital bruger allerede BotSupply chatbot-platformen.

Kontakt Francesco Stasi, francesco@botsupply.ai, T. 9111 2437, og hør nærmere.

Læs mere om BotSupply.

Brug Brain+ Recover gratis

Vi stiller vores platform til rådighed uden beregning til kommuner frem til sommer, for at give jer mulighed for at understøtte borgeren med kognitiv træning og rehabilitering fra distancen samt evt. monitorere stress, depression og humør hos borgeren i disse tider.

COVID-19 skaber et kæmpe pres på sundhedssystemet og dets fagpersonale, og derfor vil vi yde det bedste bidrag, vi kan under omstændighederne.

Helt ekstraordinært stiller vi også Brain+ gratis til rådighed til alt kommunalt personale, for at hjælpe med mentalt at håndtere denne situation.

Besøg www.brain-plus.com/covid-19 eller se video på Youtube for mere information.

Mere tid til omsorg med Sekoia i hånden

Sekoia er et digitalt værktøj til plejesektoren, der løser varme hænder fra kolde opgaver. Sekoia findes på telefonen i hånden på personalet i plejen. Særligt rettet mod COVID-19 kan man have video-instruktioner, officielle retningslinjer, skemaer til struktureret symptom-monitorering samt sundhedsmålinger tilgængelige. Dette kan yderligere kombineres, hvis man bruger KMD Nexus med integration til medicin og PN medicin som styrkelse af patientsikkerheden i denne pressede situation. Find mere inspiration her i vores engelske univers.

Kontakt Morten Mathiesen, morten@sekoia.dk, og hør nærmere.

Læs mere om Sekoia.

Life-Partners A/S: Anvend Life-Manager gratis

Lifte-Partners A/S er blevet udvalgt til at være en af de anbefalede virksomheder under covid-19, og derfor har virksomheden besluttet at stille sin løsning Life-Manager til rådighed for kommuner, hospitaler, praktiserede læger og andre under covid-19 indtil slut juni.

Life-Manager gør det bl.a. muligt at videokommunikere ansatte til borgere, ansatte til ansatte eller borgere til pårørende - nemt og enkelt. Den tekniske implementering kan gøres på ca. en time og så er I klar til selv at køre videre derfra. 

Life-Partners har stor erfaring med implementering og vores team af sundhedsfaglige medarbejdere vil også gerne vil behjælpelig med at få jer på rette vej.

Kontakt Bo H. Iversen, bhi@life-partners.com, og hør nærmere.

Læs merelife-partners.com​.

Psykologhjælp i appform til børnefamilier

Myinnerme kan hjælpe med udfordringer med sorg og vrede. App’en henvender sig til børnefamilier med børn i alderen 10-18 år, der enten har mistet en nærtstående eller tumler med vredesudbrud. App’en har illustrative lytteøvelser, hvor børn og forældre guides med psyko-edukation og eksempler fra klinisk erfaring og aktuel forskning. Appen er udviklet af en dansk børnepsykolog og e-learning specialister. Vi udvikler programmer bygget på evidensbaserede metoder og et psykologfagligt grundlag. App’en er abonnementsbaseret.

Kontakt Louise Herping Ellegaard, louise@myinnerme.com, og hør nærmere.

Læs mere på myinnerme.com.

Plug&play løsning til alarm- og nødkaldssystem – gratis installation

Phoniro Assa Abloy har akut-udgaver (plug&play) af vores løsninger, som overholder databehandleraftaler/GDPR med fuld loghændelse til sundhedsvæsen og hjemmeplejen/plejehjem. Til de nævnte løsninger stiller vi gratis mandskab til rådighed. Phoniro Assa Abloy kan assistere med plug&play løsning for:

  • Alarm- og nødkaldssystemi en særlig akut-udgave, som kan monteres og nedtages hurtigt, gerne på korttidslejebasis.
  • Digitale låse i en særlig akut-udgave, som kan monteres og nedtages hurtigt, gerne på korttidslejebasis.
  • E-visit i en særlig akut-udgave (video-besøg).

Dette nedsætter behovet for fysiske besøg af hjemmeplejen med mindre smitterisiko og arbejdsbelastning til følge.

Kontakt Palle Madsen, palle.madsen@phoniro.dk, og hør nærmere.

Læs mere på phoniro.dk.

Få styr på kvaliteten med Quality Suite fra Improvento

70.000 ansatte i sundhedsvæsnet bruger Quality Suite. Både privat og offentligt sundhedspersonale skal vide, at vi har en stærk softwareløsning til deling af retningslinjer – rettighedsstyring, godkendelsesproces, status og advisering. Løsningen er super effektiv på mobil og tablets.

Kontakt Anette Irene Algreen, anette.algreen@improvento.com, og hør nærmere.

Læs mere om Quality Suite fra Improvento

Tjek for hudkræft uden fysisk kontakt

Miiskin laver løsninger til mennesker, som har behov for at monitore deres hud med billeder i forbindelse med hudkræft. Vores platform er designet , så den kan anvendes til opfølgningsforløb med tidligere hudkræftspatienter (remote patient monitoring). Miiskin samarbejder med Kræftens Bekæmpelse og er netop blevet godkendt af National Health Service (NHS) in UK (verdens største offentlig sundhedsssytem):

Kontakt Jon Friis, jon@miiskin.com, og hør nærmere.

Læs mereMiiskin.com.

Sikre videokonsultationer

Hejdoktor tilbyder gennemprøvede og sikre telemedicinske platforme som understøtter digitale konsultationer mellem personale og patienter/borgere. Vi tilbyder specifikke og brandede løsninger til praksissektoren, hospitaler og kommuner. Løsningerne kan implementeres på få dage og kan leveres under SKI. Vi hjælper med implementering af video og digitale konsultationer.

Kontakt Mikkel Geertsen, mg@hejdoktor.dk, og hør nærmere.

Læs mereHejdoktor.dk.

Særlige instrukser til sundhedsansatte

Welfare Techs medlem MyMedCards har samlet den vigtigste viden om forholdsregler, kriterier for mistanke om COVID-19 mv. til personalet i kommuner. Sidder du i en kommune, som endnu ikke har lavet en instruks på området, deler MyMedCards gerne instruksen med dig. Instruksen opdateres løbende fra valide kilder i samarbejde med vores over 8.000 brugere og kommunale kunder, og du har selvfølgelig mulighed for at blive opdateret løbende også.

Kontakt kontakt@mymedcards.dk, og få instruksen tilsendt elektronisk.  

Læs mere om MyMedCards.

Fleksibel ressourceplanlægning

Også Time Advice er klar med et produkt, som kan afbøde effekterne af coronavirus på sygehuse og i kommuner. Der er tale om et standalone-værktøj, som virker sammen med alle vagtplansystemer. Løsningen kan implementeres på 14 dage med løbende træning, opdateringer og vidensdeling – samt adgang til coach og mentor, for de nøglepersoner som uge for uge skal være yderst fleksibel omkring ressourceplanlægning i en hastigt udviklende situation. Løsningen skal ikke i udbud.

Kontakt Ulrik Kjær Rasmussen, ukr@timeadvice.dk, og hør nærmere.

Læs mere om Time Advice.

 

Hjælpemiddel (interiør)


RotoBed®Free mindsker fysisk kontakt og letter arbejdet for personalet

Står I i en akut mangel på plejesenge, vil det måske være en ide at tænke RotoBed®Free plejesengen ind som en mulig løsning.  Lige nu - men også i den tid, der kommer - vil RotoBed® sengen kunne være et APV-hjælpemiddel, der i flere tilfælde vil kunne mindske den fysiske borgerkontakt. 

Med sin fuldautomatiske rotation klarer RotoBed®Free forflytningen ind og ud af sengen med færre smerter for borger og bedre arbejdsvilkår for hjælper – ofte kan hjælperen helt undværes. 

Kontakt RotoBed  info@rotobed.com eller T. 7550 5025 og hør nærmere.

Læs mere www.rotobed.dk

Sansestole og -dyner skaber mere ro og bedre livskvalitet – og bedre arbejdsmiljø

Wellness Nordic har en række sansestimulerende hjælpemidler, som kan være aktuelle til at reducere uro, tankemylder, angst og uroskabende adfærd hos mennesker, der har brug for ro i denne tid. 

Fx Wellness Nordic Gyngestolen, som tydeligt skaber mere ro og bedre arbejdsmiljø for personalet på plejecentrene. De er lige nu er pressede, fordi man flere steder må håndtere patienter, som måske under sædvanlige forhold ville være indlagte. Derudover har vi tyngdedynerne Fiberdyne og Ringdyne. Begge stimulerer til mere ro, både mentalt og motorisk, samt bedre søvnkvalitet.

Kontakt Tina Skaarup Blenstrup, tsb@wellnessnordic.com, og hør nærmere.

Læs mere på wellnessnordic.com.

ROOMIE Multibord, mange funktioner og høj hygiejne 

Bordet der med mange funktioner understøtter sundhedspersonalet i godt arbejdsmiljø og gør samtidig borgeren/patienten mere selvhjulpen. Indstil Roomie og brug det som både dokumentations-bord og aktivitetsbord ved seng, stol og kørestol. Roomie tåler alt rengøring, både med klor, sprit samt sengevasker.

Bliv inspireret af videoen her: https://www.youtube.com/watch?v=jCbt_lniDdU

HangOn Table: Bordet der helt enkelt sættes fast på hospitalssengens sengehest og frigør personalets hænder og tid, ved at gøre patienterne mere selvhjulpne. Bordet tåler alm. rengøring og kan gå i opvaskemaskinen.

Kontakt Line Bluhme fra byLink, line@bylink.dk, og hør nærmere.

Læs mere på www.bylink.dk.

Intensiv - En specialseng kan bidrage til effektivisering og høj hygiejne

Intensivsenge kan effektivisere arbejdsgangene på intensiv og minimere risikoen for sengelejekomplikationer, der forværrer tilstanden. En intensivseng fra Alcyon bidrager desuden til høj hygiejnestandard og minimerer behov for berøring. F.eks. har den integreret vægt, så man undgår, at personalet skal lifte patienten i forbindelse med de daglige vejninger. Sengen har også antibakteriel overflade, så bakterier ikke kan formere sig. Og fodpedaler, så man undgår bakterieoverførsel fra håndbetjening til personalets hænder.

Kontakt Maja Gro Lilsig, maja@alcyon.dk, og hør nærmere.

Læs mere om Alcyons intensivsenge.

 

Hjælpemiddel (andet)


Musik skaber ro og frigør ressourcer til sygeplejersker

Vi oplever i øjeblikket efterspørgsel på vores MusiCure puder, idet forsøg på flere hospitalsafdelinger har vist at puden/musikken har en meget gavnlig effekt på patienter med delir, hvilket er et stigende problem på hospitalerne.
MusiCure-puden er testet med gode resultater på Hvidovre Hospital, Nordsjællands Hospital Hillerød og Herlev Hospital.
Den anden løsning er vores MusiCure Stream, som kører på Intensiv afd. V på OUH, som beskrevet herunder. Den massive mediedækning af corona-krisen sårbare mennesker og mennesker med angst. MusiCure Stream skaber mental sundhed  og ro med musik og naturoplevelser.

KontaktInge Mulvad Eje, MusiCure-Gefion Records ApS, ime@musicure.com og hør mere. 

Læs mere om MusiCure.

Sammenklappeligt dropstativ på hjul til akutfunktion og borgeres hjem

Dropstativet kan foldes sammen til 88,50 cm, og passer i bagagerum i akutteamets biler og kan monteres i akutbiler. Stativet er let at håndtere, er patenteret og CE-mærket. Tilbehør er ophængsstativ, hvor op til 16 dropstativer kan opbevares på 0,5 m2.

Kontakt lis@hytech.dk elle info@hytech.dk, T. 2092 5020, og hør nærmere.

Læs mere på www.hytech.dk.

Hygiejnisk patientafskærmning til midlertidige sengepladser

- er afgørende i kampen mod hospitalsinfektioner og smittespredning.

Silentia leverer mobil og flytbar patientafskærmning til både hospitaler og plejehjem, hvor der etableres midlertidige sengepladser i forbindelse med COVID-19.

Sengeskærmene opfylder strenge hygiejnekrav, og alle overflader er lettilgængelige for rengøring. De er robuste, stabile og enkle at arbejde med. Vi er leverandør til alle danske hospitaler og sygehuse, men det er en helt ny situation og nyt behov for kommuner og plejehjem.

Kontakt info@silentia.dk eller T. 3990 8585 og hør nærmere.

Læs merewww.silentia.dk.

Robotdyr kan hjælpe, når man ikke kan få et kram

Gloria Mundi Care har en lang række hjælpemidler med sansestimulerende effekt. Særlig effekt har vores sociale robotdyr (kat, hundehvalp og sælunge) for personer ramt af demens (eller andre kognitive funktionsnedsættelser) og som i disse dage må undvære deres pårørendes besøg og derfor ikke modtager lige så mange kram som før. 

Dyrene har vist sig gode til at skabe kontakt til brugere og responderer adækvat på den opmærksomhed, som de modtager. Taktil kontakt med det pelsklædte dyr, som også har vibrator/spinden eller følbar hjerterytme indbygget, bidrager til at reducere angst eller stress og skaber glæde og ro. 

Vi har også flere hjælpemidler med indbygget musik modul og vibrationer samt en række tyngdeprodukter, som kan bidrage til ro og bedre søvn- og livskvalitet for brugere med særlige behov.

Kontakt Gloria Mundi Care på info@gmcare.dk eller T. 5115 0110 og hør nærmere.

Læs mere på gloriamundicare.com.

Intelligente knapper giver selvstændighed og overblik

Telemedicinplatformen Klikkit er et værktøj, som øger ældre og sårbare borgeres egenrådighed og giver plejepersonalet et realtidsoverblik over udførte opgaver. De intelligente knapper fastgøres til eksempelvis pilleæsken, vandkanden, tandkrus eller inhalatoren, og alarmerer borgeren med lyd og lys, når det er tid til at tage handling. Plejepersonalet kan se, om borgeren følger planen eller ej via dashboardet og derved planlægge kørsel og ydelser efter behov.

Kontakt Morten Schnack Jørgensen, morten@hablab.io, eller Cristiano Cairo, cris@hablab.ioog hør nærmere.

Læs mere om Klikkit.

 

Kald og monitorering


Ascom Danmark A/S: Talebaseret kalde-løsning til hurtig implementering

ascoms løsning kan hurtigt og enkelt implementeres som supplement til eksisterende IP-DECT eller VoWiFi-løsning eller som fritstående ”black box” løsning. Løsningen er yderst enkel at anvende og bidrager derfor til øget tryghed for både patienter og medarbejdere.
Personalet vil nemt kunne aktivere et trådløst taleopkald til en patient, der modtager opkaldet som automatisk håndfri samtale. Patienten kan også nemt starte en samtale op.  
Løsningen adresserer en del af de udfordringer, der opstår i forbindelse med isolation og håndtering af isolerede patienter.
Resultatet er mindre behov for værnemidler, mere tryghed for patienter, bedre forberedelse af besøg og højere sikkerhed.

Kontakt: Tejs Povlsen; tejs.povlsen@ascom.com, tlf. 30 25 27 44, og hør nærmere.

Læs mere om ascom.

CARE-CALL A/S: hurtig udvidelse af eksisterende patientkaldeanlæg med sensorer

CARE-CALL kan hjælpe med hurtig udvidelse af eksisterende patientkaldeanlæg med sensorer, så patienter kan udstyres med trådløse kaldebrikker, der fungerer på samme måde, som når de trækker i en kaldesnor.

Kontakt Peter Kirkegaard, pk@care-call.dk, og hør nærmere. 

Læs mere på care-call.dk.

Cekura: Udlån af alarm- og kaldeudstyr til kommuner og hospitaler

CEKURA her et lager af alarm- og kaldeudstyr, som de udlåner til kommuner og hospitaler til hjælp. Dette med henblik på at imødekomme den midlertidige øgede efterspørgsel efter kaldeudstyr og tryghed hos ældre borgere og patienter. Udlån er inkl. simkort og viderestilling pleje- eller sundhedspersonale, men også med mulighed for alarmhåndtering via CEKURA døgnbemandet Tryghedscenter. Der er begrænset antal - levering indenfor få hverdage.

Kontakt Trine B. Nyvang, trine@cekura.dk, T. 3154 0889, og hør nærmere.

Læs merewww.cekura.dk.

Tryghed for borgere i egen bolig

I en tid, hvor sygehusene skal prioritere ressourcerne på de patienter, der er ramt af COVID-19, kan det få konsekvenser for borgere i eget hjem. De kan blive mindre aktive, de risikerer at falde og får måske flere tryk-skader. eLsa er en væg-monteret sensorteknologi, der nemt og hurtig installeres i borgerens hjem. eLsa registrerer både fald og borgerens aktivitet/inaktivitet. Evalueringsrapport fra Aalborg Kommune viser, at teknologien er stabil og sikker, og at opsætning og support tager ca. 4,5 time pr. bolig.  

Kontakt Kim Madsen, Welldana Innocare, km@welldana.com, og hør nærmere.

Læs mere kommune.welldana-innocare.dk.

Tryghedsanlæg til ældre borgere i eget hjem

En hjælpende hånd til et presset dansk sundhedsvæsen og ikke mindst hjemmeplejen. Alerto Care tilbyder nu sit tryghedsanlæg i en særlig akut-udgave, som kan monteres og nedtages hurtigt - og som giver en effektiv og sikker monitorering af ældre borgere, der er blevet patient i eget hjem. Dette nedsætter behovet for fysisk besøg af hjemmeplejen med mindre smitterisiko og arbejdsbelastning til følge.

Kontakt Jørgen Holm, jh@alerto.care, og hør nærmere.

Læs mere om Alerto Care.

 

Medicinhåndtering


Færre medicin-relaterede besøg hos borgere med en medicin-husker fra DoseSystem

Ældre og borgere i særlige risikogrupper skal minimere kontakt med omverdenen, men har muligvis fortsat behov for hjælp til at tage medicin. Netop dette kan DoseSystem hjælpe med. DoseSystem er en Medicinhusker med et medicin-påmindelses-system, som alarmerer, når en borger skal tage sin medicin. Hvis borgeren ikke kvitterer på OK-knappen, vil pårørende/plejepersonale straks blive adviseret , og dermed fungerer DoseSystem også som et omvendt nødkald. 

En DoseCan kan vi hjælpe til, at borgeren kun får besøg af fx plejepersonalet, når det er højst nødvendigt. Løsningen bruges allerede i en række kommuner i Danmark, Norge og Finland.

Kontakt DoseSystem, info@dosesystem.com,T. 7070 7447, og hør nærmere.

Læs merewww.dosesystem.com.

Klinisk sygeplejevogn betyder sikker medicindispensering

Sygeplejevogn fra NewIcon - Når sygeplejersken scanner patientens ID, åbner den medicinskuffe , som den enkelte patienten er tilkoblet. Dermed gives den korrekte medicin.
Samme vogn giver muligheder for at måle patientens vitale værdier – alt registreres direkte i journalen – fra samme vogn. Løsningen medfører:

  • Sikker medicin til korrekt patient
  • Tidsbesparende for sygeplejersken, da alt er samlet på én vogn.

Kontakt Hanne Hansen-Nord, hanne.hansen-nord@newicon.fi, og hør nærmere.

Læs mere om NewIcons medicinvogn.

Medicinrobotten, der sikrer den rette medicin

Evondos medicinrobot er en sikker, overvåget medicinløsning, som reducerer behovet for menneskelig kontakt i forbindelse med medicin – og giver muligheder for at reducere og omstrukturere brugen af ​​ressourcer. Med medicinrobotten kan borgeren administrere sin egen medicin. Den norske Lægemiddelstyrelse estimerer, at 40% af hospitalsindlæggelser blandt den ældste del af befolkningen skyldes fejlmedicinering. Med corona-epidemien må vi antage, at problemet øges.

Kontakt Sven Seljom, sven.seljom@evondos.com, og hør nærmere.

Læs mere om Evondos.  

Billede: StillWords, Ard Jongsma

 

Kontakt

Lotte.jpg

Lotte Overbjerg

Konsulent

Welfare Tech

Journalist og kommunikation

T: +45 5160 2210

LinkedIn

Du kan stadig få fat i en Welfare Tech medarbejder

Som resultat af indsatsen mod spredning af coronavirus, COVID-19, og myndighedernes retningslinjer holder Welfare Techs kontorer i Odense og København lukket til 14. april 2020. Vores medarbejdere kan fortsat træffes virtuelt, telefonisk og på mail.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png