• Forside >
  • Nyheder >
  • Glem udfordringerne! Det er problemerne, der skaber succesfuld innovation
2020-02-19-Glem-udfordringerne!-Det-er-problemerne,-der-skaber-succesfuld-innovation.jpg

Glem udfordringerne! Det er problemerne, der skaber succesfuld innovation

Problemdrevet innovation skaber succesfuld innovation. Problemer motiverer til handling og udvider løsningsrummet. Når du sætter ’problemer’ i centrum for en systematisk tilgang til innovation, åbner du for helt nye typer samarbejde som skaber du løsninger med effekt. Rasmus Balder Holmegaard Larsen fra Public Intelligence uddyber.

I Danmark er vi bange for at snakke om problemer. Især i det offentlige, hvor de fleste langt hellere vil snakke om udfordringer. Mange tænker, at det bare er et spørgsmål om ord, men der er væsentlige forskelle på problemer og udfordringer. Forskelle, som har store konsekvenser for, hvor succesfuld innovation man kan skabe. 

Udfordringer er omstændigheder, som er irriterende og forstyrrende, men uden at have en karakter der gør, at vi ikke kan fortsætte, som vi plejer. De er en lille sten i skoen, som nok er træls, men ikke så træls, at vi rigtig har lyst til at bruge ressourcerne, det kræver at stoppe op og få stenen ud. 

Problemer er derimod omstændigheder, som gør, at vi ikke bare kan fortsætte, som vi plejer, men er nødt til at gøre noget andet på den helt korte bane. Det er, når stenen i skoen har lavet en alvorlig vabel, der lige om lidt gør så ondt, at vi ikke længere kan gå på foden. 

Når vi får fokus på problemer frem for udfordringer, udvides mulighedsrummet for potentielle, nye løsninger. Mange flere løsninger kan findes, når et konkret problem er udgangspunkt for innovationsarbejdet. Samtidig har problemer den sidegevinst, at de motiverer til handling hos alle, der oplever dem. Og til nye typer samarbejde, hvis problemet ikke er et, man kan løse alene.

Borgerne har ikke ret… alene

Der er masser af problemer i det offentlige, som kalder på offentlig-privat innovation, fordi det offentlige er under et stærkt pres i disse år. Derfor skal man vælge de mest grundlæggende og relevante problemer at løse. Eller sagt med andre ord: De problemer, som det er værd for det offentlige at investere i at få løst. Nogle vil mene, at det er borgernes problemer. Eller medarbejdernes. Eller organisationens. 

Succesfuld innovation kræver anvendelsen af systematiske metoder, som sikrer, at borgernes, medarbejdernes og organisationens problemer komplimenterer hinanden fremfor at konkurrere.

Arbejdet ud fra værditrekanten, tager altid udgangspunkt i organisationens problemer, for i sidste ende er det den offentlige organisation, der skal investere tid og ressourcer i at lave en ny løsning. Hvis det ikke kan betale sig for dem, bliver investeringen aldrig til noget. Men, for at løse organisationens problemer, er man nødt til at løse borgernes og medarbejdernes oplevede problemer - relateret til det grundlæggende problem for organisationen. Kun sådan ændrer borgerne og medarbejdere adfærd, så organisationen ikke længere skal bruge de samme ressourcer på at hjælpe dem. 

I Danmark kan den offentlige sektor noget helt særligt

Den offentlige sektor i Danmark er kendt i verden som verdensmestre i at skabe sundhed og velfærd. Ikke fordi den offentlige sektor er stærk til udvikling. Men fordi den er stærk til drift. 

Det er en udfordring! For når grundlæggende og relevante problemer skal løses, kræver det forandring, og forandringer forstyrrer driften. Derfor er der brug for offentlig-privat-innovation, så det offentlige kan bruge sine styrker og størrelse, mens de private aktører kan bidrage med ideer og tilgange, så nye løsninger kan udvikles i fællesskab. 

Det kræver fælles forståelse af problemet, der skal løses, og en klar metodik for, hvordan løsninger findes i fællesskab. Og ikke mindst en systematisk tilgang, der skaber tillid blandt alle involverede.

Gratis værktøj til systematisk Innovation på OPIguide.dk


På OPIguide.dk kan du hente inspiration til systematisk innovation målrettet problemer i det offentlige. Her er det problemet, som definerer, hvilken tilgang der tages: Hvordan de forskellige aktiviteter planlægges, hvem der inddrages, og hvordan der evalueres. Metoden er problemdrevet bygget op som en klassisk designproces.

Hjælp til at lave og vurdere udbud rigtigt

Få mere viden, inspiration og netværk om offentlig-privat innovation


Du kan høre Rasmus Balder Holmegaard Larsen på OPI SUMMIT 2020, hvor han uddyber, hvordan du skaber succesfulde løsninger til den offentlige sektor med en OPI-metodik. 

Konferencen er pga. coronavirus udskudt fra den 18. marts til 10. september 2020 og afholdes i Odense.

Det er gratis at deltage. Alle pladser er taget, men du kan blive skrevet på venteliste og få en plads, hvis den bliver ledig.

Se programmet for OPI SUMMIT 2020 - og bliv skrevet på venteliste til en ledig plads

OPI SUMMIT 2020 er årets største konference for offentlig-privat innovation. Kom og mød eksperterne og få viden, inspiration og netværk til, hvordan offentlige organisationer, virksomheder og videninstitutioner arbejder bedre sammen om at skabe og implementere innovative teknologiske løsninger i sundheds- og velfærdssektoren. Konferencen sætter fokus på OPI fra ide, opstart og innovation til markedsmodning og implementering.

OPI SUMMIT 2020 giver dig mulighed for at netværke, møde nye og potentielle samarbejdspartnere, stille spørgsmål til eksperterne, besøge udstillere, få inspiration til nye OPI-projekter – og selvfølgelig skabe de bedste forudsætninger for et succesfuld OPI-samarbejde.

OPI SUMMIT 2020 er arrangeret af Welfare Tech, OPIguide.dk og Danish Healthtech.

Artikelserie om OPI


Denne artikel er 9. og sidste artikel i en artikelserie, som sætter fokus på værdien ved OPI - offentlig-privat innovation - og de muligheder og faldgruber, der er forbundet med OPI. De næste artikler bringes i de kommende måneder her på hjemmesiden og i Welfare Techs nyhedsbrev.

Læs også 1: Kvalitet, værdi og bedre beslutningsgrundlag i dit OPI samarbejde (okt 2020)

Læs også 2: Designdrevet OPI: Hvornår er nok, nok? (nov 2019)

Læs også 3: Gå i øjenhøjde med brugerne og skab forandring på en sjov og meningsfuld måde (nov 2019)

Læs også 4: Forankring af forandring (dec 2019)

Læs også 5: OPI-aftaler: Myter og gode råd (jan 2020)

Læs også 6: De bedste løsninger kan kun skabes gennem samarbejde (jan 2020)

Læs også 7: Ønsker til OPI-løsninger skal komme fra personale eller slutbruger (feb 2020)

Læs også 8: Sådan giver OPI-samarbejde værdifulde input til dit salgsarbejde (feb 2020)

Læs også 9: Glem udfordringerne! Det er problemerne, der skaber succesfuld innovation (mar 2020)

Billede: Public Intelligence.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png