• Forside >
 • Nyheder >
 • Specialsenge til intensiv kan bidrage, hvis der mangler personale
2020-03-27-Specialsenge-til-intensiv-kan-bidrage,-hvis-der-mangler-personale.jpg

Specialsenge til intensiv kan bidrage, hvis der mangler personale

Manglen på uddannede intensivsygeplejersker er en af de store udfordringer i forbindelse med COVID-19. En specialudviklet seng kan være en teknologi, der giver intensivsygeplejerskerne mulighed for at arbejde mere effektivt og mindre fysisk belastende.

Denne artikel er leveret af Maja Gro Lilsig, direktør i Alcyon.

En specialseng til intensivafdelingerne understøtter sygeplejerskernes arbejde med patienten. De særlige intensivsenge er udviklet med henblik på at understøtte den konkrete plejeindsats, der går på forebyggelse og lindring af lungekomplikationer og respirationsbesvær hos patienten.
Over 100 af vores intensivsenge er bestilt i løbet af de seneste 14 dage af hospitaler i Skandinavien, hvor man er i fuld gang med at opruste intensivafdelingerne til et ekstra stort pres. Bestillingerne kommer hovedsageligt fra hospitaler, der allerede bruger vores type af intensivseng. De ønsker flere specialsenge i den nuværende situation, fordi de har erfaring for, at intensivsengen er et gavnligt teknologisk arbejdsredskab i den intensive sundhedspraksis.

I Danmark er det primært universitetshospitalerne, der har erfaring med intensivsenge. Men også intensivafdelinger på mindre sygehuse begynder at prioritere intensivsenge i stedet for - eller som supplement til - standard hospitalssenge. Et eksempel er Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Et middel til at imødekomme det øgede pres på intensivafdelingerne

I denne artikel ønsker vi fra Alcyon at dele viden om, hvorfor implementering af intensivsenge er et teknologiske tilvalg, man kan overveje, når det gælder om at få så meget tid som muligt frigivet hos intensivsygeplejerskerne. En intensivseng kan nemlig både lette og effektivisere sygeplejerskers arbejde – og give flere og nye muligheder for at udnytte sengens funktioner i plejen af lunge-/respirationsproblemer.

Hvad er en intensivseng?

I modsætning til en standard hospitalssenge har intensivsengen nogle særlige funktioner, der er målrettet arbejdsgangene og plejen på intensiv. Funktionerne er:

 • Indbygget vægt, der vejer patienten i sengen
 • 30 graders indstilling af ryglæn ved tryk på én knap
 • Vinkelmålere
 • Indbygget røntgenkassette i sengebunden
 • Fod-betjening af indstillinger
 • Bremse- og udstigningsalarmer
 • Automatisk lås af sengens bremser, hvis sengen efterlades ulåst
 • Motoriseret 5. hjul til transporthjælp
 • Udstigningshjælp til patienten
 • Åben madras-arkitektur (alle typer madrasser kan bruges) og mulighed for integreret madrassystem, så sengen og madrassen ”taler sammen”
 • Mulighed for dataopsamling om patienten og integration til dokumentationssystemet.

Frigiver tid ved vejning af patienten   

En fast procedure på intensiv er, at alle patienter vejes dagligt, og vægten dokumenteres i patientens journal. Den integrerede vægt i intensivsengen reducerer behovet for berøring fordi man undgår at lifte patienten for at registrere vægten. Samtidig er det en mere effektiv måde at løse denne daglige opgave på og mere skånsomt både for personalet og for patienten i kritisk tilstand. Sengens fodpedaler giver mulighed for håndfri betjening af sengen, så man undgår bakterieoverførsel fra håndbetjening til personalets hænder. Samtidig giver fodpedalerne begge hænder fri til pleje. Sengene har desuden antibakteriel overflade, der hindrer bakterier i at formere sig.

Hjælper ved ventilation og respiration  

COVID-19 udvikler sig hos nogle patienter fra indledningsvist at have påvirket de øvre luftveje, næse, svælg og bihuler til også at påvirke bronkierne og lungerne. Rammer virussen bronkierne og lungerne, risikerer patienten at udvikle en lungebetændelse, som kan være en alvorlig tilstand, hvis man allerede er svagelig eller lider af andre sygdomme.

Intensivsengen har en række funktioner, der understøtter respiration og forebygger lungekomplikationer. F.eks. knappen, der automatisk hæver rygdelen til 30 grader og stoleindstillingen, der kan gøre det lettere at trække vejret. Sengen har også programmerbart sidelæns tilt op til 30 grader, der modvirker VAP. Den integrererede røntgenplade, som er placeret under patientens overkrop gør det muligt at tage røntgenbilleder uden at flytte/løfte patienten, idet røntgenkassetteholderen er en integreret del af selve sengebunden.

Læs og se mere:

Multicare Intensiv Terapiseng: her. 

Eleganza 4 Intensivseng Basic: her. 

På siden her, får du overblik over alle intensivsengene fra Alcyon: her. 

Sengene er udviklet i brugerdrevne processer med sundhedsfagligt personale af Europas største producent af hospitalssenge: Linet.

For yderligere dialog, kontakt Maja Gro Lilsig hos Alcyon, maja@alcyon.dk og +45 2035 8009.

Alycon er medlem af Welfare Tech.


Foto er tilsendt af Maja Gro Lilsig

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png