2020-11-06-Anden-bølge-corona-skal-bekæmpes-digitalt1.jpg

Anden bølge corona skal bekæmpes digitalt

Welfare Tech er medunderskriver på en transeuropæisk erklæring, som opfordre EU til at skabe bedre rammer for udveksling af sundhedsdata på tværs af EU, som middel til at bekæmpe covid-19.

Overalt i Europa og resten af verden ser vi en genopblussen af corona efter virussen blev bremset i foråret. Det sker, samtidig med at 30 europæiske klyngeregioner har formuleret en ”fælles erklæring” om oprettelse af et fælles europæisk sundhedsdatarum, der kan stille data og erfaringer til rådighed for bekæmpelse af covid-19.

Ønsket er at få skabt en pålidelig juridisk ramme for grænseoverskridende udveksling af sundhedsdata på tværs af Europa og meningsfuldt forbinde fungerende regionale initiativer, så data og ”best practice” bliver delt og taget brug i bekæmpelse af pandemien. 

”Det er nu vi skal handle! De erfaringer, der drages af den første bølge af pandemien, skal anvendes straks,” lyder det i erklæringen. 

Welfare Tech er medunderskriver på erklæringen. Seniorkonsulent Karen Lindegaard siger:

- Digitalisering af sundhedssektoren har vist sig at være et stærkt redskab i corona-sammenhæng. Det gælder både i forhold til deling af data og i forhold til behandling og sundhedsydelser på distance. 

Sammen styrke den digitale dagsorden

Danmark er et af de lande i Europa, der har det mest digitaliserede sundhedsvæsen, mens flere andre lande til sammenligning er langt bagud. Det er derfor vigtigt at slå et slag for at løftet alle landene i EU. Dels fordi vi skal bekæmpe Corona sammen, dels fordi det skaber store potentielle markeder for danske sundheds- og velfærdsteknologiske virksomheder.  

- Tyskland, som netop nu har EU-formandskabet, har sat digitalisering af sundhedssystemerne på dagsordenen, og det forventes at Portugal, som overtager formandsposten i januar, vil fortsætte dette fokus. Med vores fælles erklæring skaber vi en åbning for, at vi kan styrke denne dagsorden. Medunderskriverne er primært sundhedsklynger fra hele Europa, og mange af dem er Welfare Techs samarbejdspartnere. Tilsammen repræsentere vi mange tusinde virksomheder og sundhedsaktører, siger Karen Lindegaard. 

Input og støtte til den fælles erklæring kommer fra mere en 15 lande, som er kendt for deres innovative digitale sundhedssystemer, og 30 klynge-og forskningsregioner, hvor presset fra corona har fremskyndet eksisterende tilgange til digital pleje. 

Blandt landene er Estland, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Frankrig, Italien, Spanien, Holland, Belgien, Portugal, Storbritannien, Østrig, Tyskland og Polen. 

I erklæringen foreslår de europæiske eksperter bl.a.:

  • Alle europæiske borgere bør have kontrol over deres sundhedsdata i henhold til GDPR og være i stand til at dele dem på en sikker måde med autoriserede partnere.
  • EU skal udvide sin harmoniserings- og interoperabilitetsindsats til også at omfatte data, der er relevante for forskning, forebyggelse og personlig pleje.
  • EU har brug for et clearingagentur til digitale sundhedsapplikationer inden for infektionssygdomme og -kontrol - under ECDC (Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme)
  • For at opnå hurtigere digitalisering af hospitaler anbefales det, at der oprettes incitamentsystemer modelleret efter den amerikanske regerings "meningsfuld anvendelse" -program.
  • For at udbrede digital sundhed i Europa anbefales det, at der oprettes en toårig forskningsbaseret overvågningsrapport for digital sundhed med eksempler på ”best practice” fra hele Europa.

Du kan se erklæringen her

Billede: Pixabay.

Kontakt

Karen-Lindegaard_NY.jpg

Karen Lindegaard

Seniorkonsulent

Welfare Tech

Internationalt samarbejde, klyngeudvikling, forretningsudvikling

T: +45 2461 1931

LinkedIn

Skype id : karen.santos.lindegaard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png