2020-11-20 Dictus sikrer effektiv journaldiktering i psykiatrien.jpg

Dictus sikrer effektiv journaldiktering i psykiatrien

Den danske talegenkender fra Dictus er nu optimeret til flere sundhedsområder, som fx psykiatri. Talegenkenderen frigiver ressourcer til journaldiktering – og et hårdt presset sundhedssystem.

Coronakrisen og de følgevirkninger som er opstået: øget beredskab, indhentning af aflyste operationer fra foråret, stigende behov for behandling og pleje af befolkningens ældre borgere, samtidig med mangel på uddannede lægesekretærer. De danske klinikere er pressede til det yderste. 

Flere steder mangler klinikere sågar lægesekretærer. Så her må klinikeren ofte selv til tasterne. Og det tager tid fra behandling af patienterne.

Men virksomheden Dictus har en løsning:

Dictus har videreudviklet deres talegenkender, så de nu er uafhængige af de store tech-giganter (Apple’s Siri og Google Assistant). Det giver Dictus mulighed for at lave optimerede løsninger for specifikke enheder. Fx på det psykiatriske område. 

Læs også Ny dansk talegenkender kan tilpasses med fagsprog

Samarbejde om udvikling af talegenkender til psykiatrien

  1. Placér markøren, hvor du vil skrive
  2. Start talegenkenderen
  3. Tal tydeligt, men naturligt
  4. Din tale er nu blevet til tekst, som du kan rette manuelt i, når du er færdig med at diktere.

Dictus SUN er optimeret til psykiatrien og indeholder en specialudviklet fagordbog, så diagnoser, medikamenter, fagudtryk og psykiatrisk sprogbrug genkendes meget sikkert. Det sikrer effektiv journalisering.

”Med det stigende arbejdspres på vores 3 klinikker er vi tvunget til at lette arbejdspresset i forhold til journaldiktering. Ved at bruge Dictus behøver vi ikke hyre ekstra sekretærassistance.”

- Jesper Karle, direktør og medejer af PPclinic.

Sammen med PPclinic har Dictus lavet en fagordbog med klinikkens data. Dictus leverede udviklingsarbejdet.

- PPclinic har haft problemer med at skaffe nok lægesekretærer. Derfor bliver meget af skrivearbejdet lagt over på den enkelte psykiater eller psykolog. Noget som tager både tid fra patienter og kræver mere tid fra psykiateren til dokumentation, fortæller Jens Otto Kjærum, direktør i Dictus A/S.

Med talegenkenderen taler psykiateren eller psykologen teksten ind og får en næsten fejlfri tekst ud. Med få og hurtige rettelser.

- Det har været en succeshistorie, fortæller Jens Otto Kjærum, som har flere brancher i støbeskeen.

Næste step er tandlægerne.

Her har Dictus udviklet en løsning, som genkender og registrerer de værdier og målinger, som dikteres under tandlægebehandlingen. Det betyder, at tandlægens assistent ikke behøver at indtaste de mange værdier, tandlægen siger undervejs, men i stedet kan bruge sine evner bedre et andet sted.

- Vi har også en drøm om at udvikle en løsning til den udkørende hjemmepleje; en talende assistent. Her ligger et stort uforløst potentiale, siger Jens Otto Kjærum. Men vi har desværre ikke fundet den rigtige partner. Endnu.

Dictus på norsk

Dictus underskrev for nyligt også en aftale med Stortinget i Norge om at levere en talegenkender, der kan automatisere Stortingets referatskrivningsproces. Hen over sommeren 2020 har Dictus derfor videreudviklet deres talegenkender, så den også kan norsk tale og skrive på Bokmål. I løbet af det næste år vil Dictus supplere dette med en nynorsk talegenkender. 

Er du interesseret i at høre mere om talegenkendelse eller muligheder inden for din branche – eller kommune, så kontakt Jens Otto Kjærum, direktør i Dictus A/S.

Om Dictus’ talegenkender

Dictus talegenkender (SUN) er udviklet på baggrund af mange hundrede timers analyseret tale. Kombinationen af AI-teknikker og specialiseret sprogvidenskabelig viden sikrer en banebrydende god genkendelse af tale. Læs mere på www.dictus.dk

Dictus er medlem af Welfare Tech.

Foto: Dictus

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png