2020-11-19 Multidisciplinært samarbejde.jpg

Multidisciplinært samarbejde

En succesfuld implementering afhænger i høj grad af, at de sundhedsprofessionelle medarbejdere på tværs af professionerne bliver inddraget og at teknologivirksomheden er tæt på de sundhedsprofessionelle og på implementeringsprocessen – hele vejen igennem. Læs med i syvende artikel af otte – denne gang om multidisciplinært samarbejde.

Når der skal implementeres en ny teknologi, anbefales det, at der nedsættes et tværfagligt implementeringsteam. Teamet har til opgave at forberede, følge og lede implementeringsprocessen i organisationen. I denne artikel ser vi nærmere på det multidisciplinære samarbejde både i det tværfaglige implementeringsteam og blandt de medarbejdere, der skal benytte teknologien i deres daglige arbejde. Fokus er på, hvordan man i fælleskab kan udforske mulighederne i den nye teknologi. Og hvordan man skaber tryghed så alle ved hvornår og hvordan de kan bidrage i processen.

I projektet  DISH (Digital & Innovation Skills Helix in Health) omtales det tværfaglige team også som en Learning Innovation Unit (LIU).

Organisering af det multidisciplinære implementeringsteam

Organiseringen af det multidisciplinære samarbejde skal beskrives: Hvordan er formålet, hvilke regler er der? Hvem laver dagsorden? Hvem tager referat? Og hvordan følges der op? Der bør særligt være fokus på, hvordan kommunikationen flyder mellem deltagerne. Hvad er reglerne for kommunikation? Kan man udpege kontaktpersoner til specielle domæner? 

Giv medarbejderne mulighed for at blive hørt og for at bidrage

En af opgaverne for det tværfaglige implementeringsteam er også at udvikle procedurer for inddragelse af de medarbejdere, der skal arbejde med teknologien til dagligt. 

- En succesfuld implementering afhænger i høj grad af, at medarbejderne får mulighed for at blive hørt og bidrage gennem hele implementeringsprocessen, fortæller Sundhedsekspressen, som har mange års erfaring med at facilitere teknologiimplementeringsprocesser i kommuner og på hospitaler.

På Sygehus Sønderjylland benytter man metoden Shared Decision Making for at sikre inddragelse af medarbejdere.

Når implementeringsplanen ligger klar, skal det tværfaglige implementeringsteam identificere de strategiske punkter, hvor medarbejderne skal inddrages. Hvem er ansvarlig for at facilitere inddragelsesprocesserne? – og hvordan skal de faciliteres?

Forandringskommunikation

Der skal også udarbejdes forandringskommunikation, så medarbejderne bliver opmærksomme på, at deres ledere forventer, at de deltager i og bidrager til det tværfaglige samarbejde om implementeringen. Det skal også kommunikeres klart ud, hvilket resultat ledelsen forventer at få ud af det tværfaglige samarbejde.  Det er i den sammenhæng også vigtigt, at det fra ledelsens side kommunikeres:

 1. At man har budgetteret med at medarbejderne skal bruge et givent antal timer på disse processer
 2. At man planlægger at håndtere det derved opståede produktionsfald.  

Welfare Tech er aktivt involveret i implementering i en række samarbejdsprojekter

 • I OPIguiden findes en lang række konkret redskaber fra ide over udvikling til implementering af sundheds- og velfærdsteknologi.

 • I Netværket for implementering af videokonsultationer stiller deltagerne skarpt på de konkrete udfordringer der er i forbindelse med at implementere og skabe gevinst ved implementering af video konsultationer.

 • I det internationale projekt DISH rettes fokus på de manglende kompetencer, der er hos sundhedsprofessionelle i forhold til anvendelse af de mange digitale løsninger, som kontinuerligt introduceres i sundhedsvæsenet.

  Som partner har Welfare Tech her været med til at udvikle et redskab, som skal orientere det tværfaglige team der nedsættes forud for hver implementeringsproces. Redskabet kobles direkte til et on-the-job træningskoncept og et dertil hørende evalueringskoncept. De tre koncepter undergår netop nu test af 600 sundhedsprofessionelle i fem europæiske lande. Redskaberne forventes at blive tilgængelige på Welfare Techs hjemmeside efter test og tilpasning.

Foto: CoWomen/Unsplash


 I en artikelserie på otte artikler sætter Welfare Tech fokus på de afgørende parametre for en succesfuld implementering. Link til øvrige artikler:

 1. Hvordan forbereder man implementering af ny teknologi i sundheds- og plejesektoren? 
 2. Sådan sikrer en tværfaglig indsats værdiskabelse ved implementering
 3. Nøgleaktiviteter i forbindelse med implementeringen
 4. Nøglemedarbejdere involveret i implementeringen
 5. Ressourcer der skal tildeles implementeringen
 6. Optagelse af teknologi

 

 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png