2020-11-02 Optagelse af teknologi.jpg

Optagelse af teknologi

Hvordan sikrer man fortsat brug af en ny teknologi? - Og hvad kan man gøre for at fremme en undersøgende adfærd blandt medarbejderne der fører til udvidet brug af teknologien? Læs med i sjette artikel af otte – denne gang om teknologioptagelse.

Implementering af teknologi er en forandringsproces og det forventede resultat er en forandret adfærd blandt sundhedsprofessionelle. I denne artikel ser vi nærmere på teknologioptagelse. Hvordan når værdiskabelsen ved en ny teknologi ud til de sundhedsprofessionelle og/eller slutbrugerne? Og hvad er instrumenterne der kan bruges for at fremme teknologioptagelse?

Teknologioptagelse handler om menneskelig forankring

Når der skal implementeres en ny teknologi, anbefales det at der nedsættes et tværfagligt implementeringsteam. Teamet har til opgave at forberede, følge og lede implementeringsprocessen i organisationen. I denne artikel ser vi nærmere på, hvordan teamet kan designe interventioner, der tilskynder medarbejderne til at holde et fortsat fokus på realisering af gevinster under og efter implementeringen. Hvordan organiseres denne opgave? Hvem deltager? Hvor ofte mødes de? Hvad er det forventede resultat? Og hvordan optages disse resultater af organisationen. I projektet  DISH (Digital & Innovation Skills Helix in Health) omtales det tværfaglige team også som en Learning Innovation Unit (LIU).

Undersøgende adfærd i forhold til brug af teknologien skal fremmes

De medarbejdere, der bruger teknologien i det daglige arbejde, skal opmuntres til at overveje om og hvordan man kan udvide brugen af teknologien til nye arbejdsområder eller til nye arbejdsgange i det samme arbejdsområde. Det skal også være klart kommunikeret, hvordan medarbejderne kan formidle deres nye ideer om brugsområder til ledelsen. Nye undersøgende ideer til, hvordan teknologien kan bruges, ville f.eks. kunne flyde til superbrugerne, som så ville kunne bringe det op på "opfølgningsmøder", hvor der er fokus på realisering af gevinster.

Sekoia sælger implementering og gevinstrealisering som en integreret del af deres teknologiske værditilbud. Tidligere implementeringsspecialist i Sekoia, Thea Boje Windfeldt fortæller, at de periodisk mødes med superbrugerne, netop med fokus på gevinstrealisering. Denne aktivitet kan fortsætte længe efter implementeringen er afsluttet. 

Find de ”lavthængende frugter”

Det tværfaglige team kan også strukturere opgaven ved at undersøge relaterede eller lignede arbejdsprocesser i organisationen og udarbejde en liste, hvor den nye teknologi potentielt ville kunne tages i brug. Denne liste repræsenterer således de ”lavthængende frugter” i forhold til fortsat gevinstrealisering.

Undersøgende adfærd og fortsat brug af teknologien afhænger af medarbejdernes færdigheder

Det er grundlæggende, at der etableres en bæredygtig sidemandsoplæringskultur blandt medarbejderne, som kan opretholdes over tid. Teknologioptagelse og fortsat brug af teknologien afhænger af brugernes færdigheder. Sidemandsoplæring skal organiseres således, at den ikke er sårbar over for rotation eller hyppig udskiftning af nøglemedarbejdere.  Michael Rønde, direktør i Working Virtual, en rådgivningsvirksomhed, der understøtter implementering af telesundhed, understreger, at ordet innovation ikke bør bruges i implementeringssammenhæng. Derimod er det relevant og vigtigt at fremme en undersøgende adfærd i forhold til beslægtede processer eller ny brugsområder.  

Welfare Tech er aktivt involveret i implementering i en række samarbejdsprojekter

  • I OPIguiden findes en lang række konkret redskaber fra ide over udvikling til implementering af sundheds- og velfærdsteknologi.

  • I Netværket for implementering af videokonsultationer stiller deltagerne skarpt på de konkrete udfordringer der er i forbindelse med at implementere og skabe gevinst ved implementering af video konsultationer.

  • I det internationale projekt DISH rettes fokus på de manglende kompetencer, der er hos sundhedsprofessionelle i forhold til anvendelse af de mange digitale løsninger, som kontinuerligt introduceres i sundhedsvæsenet.

    Som partner har Welfare Tech her været med til at udvikle et redskab, som skal orientere det tværfaglige team der nedsættes forud for hver implementeringsproces. Redskabet kobles direkte til et on-the-job træningskoncept og et dertil hørende evalueringskoncept. De tre koncepter undergår netop nu test af 600 sundhedsprofessionelle i fem europæiske lande. Redskaberne forventes at blive tilgængelige på Welfare Techs hjemmeside efter test og tilpasning.

Foto: Andrea Piacquadio/Pexels


 I en artikelserie på otte artikler sætter Welfare Tech fokus på de afgørende parametre for en succesfuld implementering. Link til øvrige artikler:

  1. Hvordan forbereder man implementering af ny teknologi i sundheds- og plejesektoren? 
  2. Sådan sikrer en tværfaglig indsats værdiskabelse ved implementering
  3. Nøgleaktiviteter i forbindelse med implementeringen
  4. Nøglemedarbejdere involveret i implementeringen
  5. Ressourcer der skal tildeles implementeringen

 

 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png