2020-09-02-Dansk træningsværktøj i europæisk satsning.jpg

Dansk træningsværktøj i europæisk satsning

Den danske træningsløsning til hjemmeplejen, DigiRehab, er i løbet af sommeren blevet taget i brug på plejecentre i Østrig og Belgien. Dermed er en europæisk satsning en realitet.

Den danske velfærdsteknologiske virksomhed, DigiRehab, har i løbet af foråret og sommeren 2020 sat turbo på en større satsning. DigiRehabs succesfulde digitale træningsværktøj skal udbredes til ældreplejen i hele Europa. I første omgang på større plejecentre i Østrig og Belgien, der netop nu afprøver DigiRehab med rigtig gode resultater. Det sker i samarbejde med EU-programmet Active Assisted Living.

- Som forventet viser de første afprøvninger, at fysisk træning med DigiRehab virker lige så positivt på de europæiske ældre, som den gør på de danske borgere. Der er i hele Europa et stort potentiale for træningsløsninger, der kan øge det stigende antal ældres livskvalitet og evne til at klare sig selv, siger direktør i DigiRehab, Niels Heuer.

Læs også DigiRehab har fået stor anerkendelse i Norge

Lige som i Danmark anvendes DigiRehab også i Østrig og Belgien af det plejepersonale, der normalt står for plejen af de ældre. Med DigiRehabs digitale løsning kan plejepersonalet screene borgernes fysiske formåen. Ud fra screeningen skabes personlige træningsprogrammer, der kan styrke hver enkelt ældres fysik og selvhjulpenhed. Selve træningen foregår to gange om ugen. Enten hjemme hos den ældre selv eller i egen stue på plejecenter med støtte fra plejepersonalet, der kan se alle øvelser på video.

I Danmark har mere end en fjerdedel af landets kommuner p.t. taget DigiRehab i brug i hjemmeplejen. Resultatet er klart. Behovet for pleje mindskes, fordi mange af de ældre træner sig til mere selvhjulpenhed og øger livskvalitet. Dermed bliver udgiften til træningen hurtigt tjent ind via en besparelse på pleje-budgettet.   

Se DigiRehabs præsentationsvideo 

Læs også Månedens profil: DigiRehab 

Støtte fra EU-program

Udover påvisningen af, at de ældre i Belgien og Østrig kan trænes stærkere med DigiRehab, arbejdes der med at finde den helt rigtige forretningsmodel på disse markeder. Til det arbejde har DigiRehab fået støtte fra EU-programmet Active Assisted Living (AAL).

- Ældreplejen i Europa er organiseret på forskellig vis i de forskellige lande. Sammen med specialister i betalingsstrømme omkring sundhedsydelser afsøger vi mulighederne i de enkelte lande for effektiv og rationel brug af DigiRehab, siger Niels Heuer.

EU-programmet Active Assisted Living (AAL) er et europæisk program, der støtter innovation, der skaber et sundt og aktivt ældreliv.

Læs mere om DigiRehab

DigiRehab er medlem af Welfare Tech.

Billede: DigiRehab.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png