• Forside >
  • Nyheder >
  • Innovation skal kunne sælges – og må ikke blive for kompliceret
2020-09-14-Innovation-skal-kunne-sælges-–-og-må-ikke-blive-for-kompliceret.jpg

Innovation skal kunne sælges – og må ikke blive for kompliceret

Kan jeg sælge min løsning, når den er færdig, og hvem vil have den? Det spørgsmål bør man svare på, inden man kaster sig ud i et offentligt privat innovationsprojekt. Men innovation skal også være simpelt og ukompliceret. Det var nogle af konklusionerne på Welfare Techs konference OPI SUMMIT.

Foto: Rasmus Balder Holmgaard Larsen, design- og metodechef hos Public Intelligence holder oplæg på OPI SUMMIT. Foto: Ard Jongsma.

Innovation skal være en god forretning, og forretningsmulighederne skal afsøges meget tidligt i processen. Danske leverandører er dygtige til at udvikle teknologiske løsninger, men hvis der ikke er kunder, der vil ellerkan købe den løsning, man udvikler, er projektet spildt, og man kan stå tilbage med en stor regning.

Det var en af konklusionerne fra bl.a. Mikkel Harbo, direktør hos Systematic på Welfare Techs OPI SUMMIT i Odense. Hans erfaring er, at 90% af de OPI-projekter, der slår fejl, mislykkes, fordi der ikke er kunder til løsningen – ikke fordi løsningen ikke er god nok.

- For hele tiden at have kundens behov i sigte, er det vigtigere at lytte til deres feedback end at fokusere på vores egen vurdering af løsningens kvalitet. Kundens mål er vigtigere end vores udgangspunkt, hvis vi vil lykkes kommercielt, forklarede Mikkel Harbo på OPI SUMMIT.

Se alle oplæg gratis i OPI SUMMIT webinar-serien

Ideen skal plantes i ledelseslaget

Hos virksomheden Public Intelligence er mantraet, at man som leverandør ikke kan skabe succesfulde løsninger til det offentlige – løsningerne skal skabes i samarbejde med det offentlige. Det forklarede Rasmus Balder Holmgaard Larsen, der er design- og metodechef hos Public Intelligence.

- Hvis en løsning skal blive en succes, skal den skabe værdi for både medarbejder, borger og organisation. Alle tre målgrupper skal efterspørge løsningen, og derfor skal vi sikre, at den nye løsning er bedre end den gamle, og at vi kan ændre brugernes adfærd, så de foretrækker den nye, forklarede Rasmus Balder Holmgaard Larsen blandt andet.

Når Public Intelligence laver innovation, begynder projektet altid et sted højt oppe i organisationen hos region eller kommune.

- Vi skal have fat i dem, der kan træffe beslutningerne fra begyndelsen. Hvis de øverste lag ikke er om bord med vores ide, kan det ikke lykkes, sagde Rasmus Balder Holmgaard Larsen.

 Det offentlige skal være mere åbne for nye ideer

Som netop pensioneret lægelig direktør fra Odense Universitetshospital har Peder Jest mange års erfaring med offentlig privat innovation. Hans bakkede op om både Systematic og Public Intelligence og anbefalede leverandører, at være lydhøre over for ønskerne fra det offentlige og at udvise passion for borgere og personale.

- På den anden side bør det offentlige også være mere åbne for nye ideer og ikke kun tænke økonomisk gevinst på den korte bane. Særligt de mindre projekter kan sygehuse og kommuner byde bedre velkommen, sagde Peder Jest, der netop har stiftet Jest-Cunsulting.

OPI må ikke blive for kompliceret

OPI SUMMIT 2020 blev afholdt i samarbejde med Welfare Techs OPIguide, der leverer værktøjer, vejledninger og cases om OPI. Herfra fortalte projektleder Dorte Malig Rasmussen, at offentlig privat innovation har tradition for at begynde uformelt med mødet mellem en offentlig ansat og en medarbejder fra erhvervslivet.

Ole Helby Petersen fra, professor på Center for Forskning i Offentlig-Privat Samspil på RUC håber, at mindre OPI-projekter også fremover vil have karakter af uformalitet.

- Innovation drives bedst af ildsjæle, der brænder for en idé eller en ændring. Selvfølgelig skal der være styr på aftalerne, og efterhånden som et projekt skrider frem, bliver der brug for nogle rammer. Men den gode ide og lysten til forbedring må ikke blive dræbt af djøf’eri og bureaukrati. Vi kan se, at de OPI-projekter, som lykkes bedst, er dem, hvor arbejdsgange har været uformel og agil, fortalte Ole Helby Petersen ved OPI SUMMIT.

Missede du OPI SUMMIT 2020? Se de oplæg, der blev gennemført på OPI SUMMIT

Syddansk OPI-pulje er støttet af Den Europæiske Regionalfond.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png