• Forside >
  • Nyheder >
  • Motivation skal drive implementeringen – skærmbesøg på plads inden lockdown
2020 09 24 Motivation skal drive implementeringen – skærmbesøg gav værdi under lockdown.jpg (1)

Motivation skal drive implementeringen – skærmbesøg på plads inden lockdown

Timingen kunne ikke have været bedre, da Epilepsihospitalet Filadelfia i foråret begyndte at bruge videokonsultationer. Dermed var hospitalet klar til at holde konsultationer på afstand, da COVID19 lukkede ned for fysiske møder. Et godt implementeringsforløb sikrede, at videokonsultationer nu er en fast del af den kliniske praksis.

Foto: Sundhedsekspressen

Motivationen er afgørende for, hvor godt en ny løsning bliver implementeret i sundheds- og plejesektoren. Derfor var motivation også et af hovedtemaerne, da Epilepsihospitalet Filadelfia i Dianalund i foråret skulle implementere brugen af videokonsultationer mellem behandler og patient. Sundhedsekspressen ApS havde ansvar for implementeringsforløbet, og i forløbets første fase var der fokus på at skabe motivation via ledelsesstøtte.

- Når man skal ændre en kendt arbejdsgang og pludselig skal til at udføre sit arbejde på en helt ny måde, kræver det motivation. Det hjælper ikke, at nogen forsøger at overtale dygtige medarbejdere til at bruge en ny metode. Derfor fokuserede vi på at skabe motivation i ledelseslaget, forklarer Lene Sjöberg, der er sygeplejerske og certificeret træner i motivationssamtalen.

Video er nu en fast del af klinisk praksis

Filadelfia driver Epilepsihospitalet efter driftsoverenskomst med Region Sjælland. Organisationen beskæftiger over 800 medarbejdere.

Implementeringsindsatsen på Epilepsihospitalet er Sundhedsekspressens hidtil største opgave, og virksomheden får ros for planlægning, gennemførelse og opfølgning.

- Kombinationen af teori og praksis var særdeles effektiv og efterlod kursisterne med høj motivation for at fortsætte videokonsultationerne. Sundhedsekspressen har haft en stor betydning for en hurtig og effektiv implementering, som har sikret at videokonsultationer nu er en fast del af den kliniske praksis, skriver Mads Ravnborg, sundhedsfaglig direktør, dr.med. fra Filadelfia i sin anbefaling.  

Live ambulatorium gav input og feedback

Efter en halv dags forberedelse og teori blev medarbejdere og udvalgte brugere inviteret til at deltage i et live test-ambulatorium. Her fik læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og andet personale lov til at afprøve skærmkonsultationer med en række patienter, som var udvalgt som testgruppe.

- Flere medarbejdere var tilbageholdende med at skulle holde patientsamtaler foran deres kolleger. Men de erfarede hurtigt, at vores live-ambulatorium er et trygt sted, at afprøve nye færdigheder, samtidig med at man får faglig og konstruktiv feedback. Tilbagemeldingerne fra personalet var også, at det var lærerigt at overvære kollegaers arbejde, da det gav god inspiration til deres egen tilgang til konsultationerne, forklarer Else-Marie Lønvig, dir. i Sundhedsekspressen.   

Det var tilfældigt, at implementeringsforløbet lå lige inden, store dele af Danmark blev lukket ned som følge af COVID19, men timingen var perfekt i forhold til at få videokonsultationerne op at køre og fastholde brugen af dem i en eventuel 2. corona-bølge.

I Sundhedsekspressens implementeringsforløb indgår bl.a.:

  • Ledelsesstøtte – støtte, coaching og motivation af ledelsen fortsætter gennem hele forløbet.
  • Teori om motivation, introduktion til ’takt og tone’ i videosamtale, samtalestruktur og evaluering af videokonsultationer.
  • Live-ambulatorium, hvor personale tester løsningen.
  • Follow up i Live-ambulatorium en måned efter ibrugtagning

Sundhedsekspressen ApS er medlem af Welfare Tech og medfacilitator af netværket for videokonsultationer og skærmbesøg.

 

 

 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png