• Forside >
  • Nyheder >
  • Stor interesse for brugerinddragelse i udviklingen af produkter til sundhedsvæsenet
2020 09 09 Stor interesse for brugerinddragelse_match.jpg

Stor interesse for brugerinddragelse i udviklingen af produkter til sundhedsvæsenet

Brugerinddragelse og sundhedsinnovation går hånd i hånd. Et nyligt velbesøgt temamøde gav indblik i, hvordan og hvornår brugerne inddrages set fra det offentliges og det privates perspektiv. Se eller gense oplæggene og vær med til at sætte retning på lignende arrangementer på en kommende workshop.

Inddragelse af brugerne undervejs i din innovationsproces giver værdifuld viden om brugernes behov - erkendte og ikke erkendte – som kan omsættes til konkurrencedygtige produkter, der kan sælges, implementeres og skabe værdi for både borgere, personale og organisation. 

En stor rundspørge i det danske klyngelandskab for life science og velfærdsteknologi i slutningen af 2019 viste, at der blandt virksomheder, det offentlige og på videninstitutionerne er stor interesse for brugerinddragelse - men også, at der er behov for at få belyst emnet nærmere.

Det rådede et temamøde med titlen ”Innovationsummit: Hvorfor lykkes innovation?” den 27. august bod på. Tilslutningen var stor – fra både det offentlige og det private. Mere end 70 deltagere var med - enten fysisk i Aalborg eller virtuelt - da 7 nordjyske eksperter på området delte ud af deres erfaringer. 

Én af dem var Ulrik Rasmussen, der er direktør i Time Advice. Han havde taget turen til Aalborg for at være med på dagen fysisk.

- Vi er i gang med at starte et projekt op om brugerinddragelse og kunne derfor godt tænke os at få skabt kontakt til kommunerne, sagde Ulrik Rasmussen og hæftede sig ved, at samarbejdet på tværs af offentlige organisationer og private virksomheder er en altafgørende faktor for, om et innovativt produkt imødekommer et reelt behov. 

Brugerinddragelse fra forskellige perspektiver 

Temamødet var arrangeret af  Life Science Innovation North Denmark (LSI) i samarbejde med Welfare Tech. For LSI var det afgørende at få belyst emnet, brugerinddragelse, fra flere vinkler og give et teoretisk, strategisk og kommunalt syn på, hvorfor og hvordan brugerinddragelse er en god ide, når der skabes sundhedsinnovation. 

Dagens 7 eksperter gav indsigt i og kendskab til, hvordan og hvornår brugerne inddrages i fx en kommune, på et hospital eller en veletableret virksomhed. Efter hvert oplæg kunne deltagerne stille uddybende spørgsmål.  

Oplægsholder Signe Johannesen, ass. visitationschef i Visitationen Afklaring og Forebyggelse, Aalborg Kommune, fortæller om, hvordan man arbejder med brugerne ud fra et kommunalt perspektiv. 

Fysisk og virtuel deltagelse 

Af hensyn til COVID-19 og for at give deltagere fra hele landet mulighed for at være med, blev temamødet både afholdt fysisk og streamet virtuelt. Knapt 30 personer benyttede sig af den virtuelle mulighed, og kunne ligesom de fysisk tilstedeværende deltagere stille spørgsmål til oplægsholderne undervejs. 

Se eller gense oplæggene fra Innovationsummit: Hvorfor lykkes innovation? 

Det var dog kun de fysisk tilstedeværende deltagere, der kunne tage del i arrangementets netværksdeling og matchmaking. Sidstnævnte blev kørt via en matchmaking-app, Networx, som fungerede som en simpel udgave af LinkedIn. Med app’en kunne deltagerne aftale kaffemøder indbyrdes, få sparring på konkrete problemstillinger og indgå i netværksfora. App’en udemærker sig ved, at den både kan bruges før, under og efter arrangementet. Og det giver anledning til sparring og videndeling på kryds og tværs af det offentlige og private også på den længere bane.

  

Mere end 40 deltagere var mødt frem til det fysiske møde i Aalborg.

Workshop – hvilke behov har du på området?

Er du interesseret i brugerinddragelse, og vil du være med til at sætte dit aftryk på, hvilke aktiviteter, der skal tilbydes fremover på området? Så inviterer vi til en virtuel workshop, den 29. september (kl. 10:00 og 14:00). 

Her kan du tilkendegive, hvilke behov og problematikker du ser inden for brugerinddragelse således at vi fremadrettet kan tilpasse vores aktiviteter, så de giver størst mulig værdi for dig.

Du tilmelder dig workshoppen ved at skrive til Marlene Højstrup Jensen, Life Science Innovation North Denmark, på mail: mhj@lsi-nd.dk.

Husk at angive, hvilket tidspunkt, du vil deltage (kl. 10:00 eller 14:00).

Læs mere om workshoppen om brugerinddragelse

Temamødet og workshoppen arrangeres af Life Science Innovation Nord Denmark (LSI) i samarbejde med MedTech Innovation Consortium (MTIC), Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) og Welfare Tech. 


Artiklen er skrevet på baggrund af LSI-artikel

Billeder: LSI 

Topbillede: Oplægsholder Sofia Munk, Product Manager i VELA, deler ud af sine erfaringer med at inddrage brugerne i en veletableret virksomhed.

Kontakt

Marlene Højstrup Jensen

Kommunikations- og markedsføringskonsulent

Life Science Innovation North Denmark

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png