• Forside >
  • Nyheder >
  • Døgnrytme-målinger leverer data til personlig behandling af borgere med demens
2021 03 29 1 Døgnrytme-målinger leverer data til personlig behandling af borgere med demens.jpg

Døgnrytme-målinger leverer data til personlig behandling af borgere med demens

Kerteminde Kommune har haft gavn af at analysere døgnrytmen for borgere med en demenssygdom. Et lille plaster på ryggen indsamler data om borgerens bevægelsesmønster – og ud fra dette kan personalet tilpasse aktiviteter og pleje. Det giver bedre trivsel for borgerne og bedre arbejdsvilkår for personalet.

Én beboer har fået ændret sin kostplan, én får besøg på nye tidspunkter, og en tredje har fået musikken tilbage i sin hverdag.

En række beboere med demenssygdomme i Kerteminde Kommune har fået analyseret deres døgnrytmer. Døgnrytmeanalysen har medført nogle tilpasninger, der gavner både beboere, personale og pårørende.

- Med en præcis analyse af bobernes døgnrytmer kan vi tilpasse pleje, aktiviteter og besøg efter beboerens behov. Mange beboere med en demenssygdom har svært ved at sove om natten, og for lidt søvn kan give uro og dårligt humør om dagen. Når vi kender deres mønstre, kan vi hjælpe dem til at være aktive om dagen og have ro til at sove om natten, forklarer Heidi Kronholm Hansen, SOSU-assisten på Birkelund Plejecenter.

Musik fremkalder minder

Heidi Kronholm Hansen fortæller om en beboer, der ofte blev søgende og frustreret og havde svært ved at falde til ro. Via døgnrytmemålingen kunne personalet se, at mønsteret gentog sig næsten hver eftermiddag og aften.

- Hvis denne beboer skulle have en god nattesøvn, var vi nødt til at rokere rundt på nogle aktiviteter, så hun fik mere ro om aftenen. Via god dialog med de pårørende, fandt vi ud af, at hun tidligere havde været glad for at danse. Derfor er vi begyndt at spille musik for hende om aftenen, og det giver hende både ro og glæde, fortæller Heidi Kronholm Hansen.

Hun tilføjer, at det er godt samarbejde på tværs af medarbejderlagene, der har resulteret i de nye tiltag og en bedre forståelse for den enkelte beboer.

Data samles i døgnrytme-skema

Hele forløbet i Kerteminde Kommune er en del af Welfare Techs projekt VISE – VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme. Projektet skal via døgnrytme-målinger skabe bedre trivsel for borgere med demens.

Døgnrytmen registreres ved hjælp af en lille sensor, som sættes på borgerens ryg med et plaster. Virksomheden BRANE ApS har udviklet DEMOS-10, som er et system, der analyserer udvalgte borgeres døgnrytme. Plastrene måler, når beboeren ligger, sidder og går. Data for den enkelte borger samles i et skema, hvor farver viser, hvordan beboeren bevæger sig i løbet af døgnet.

Udnytter de gode timer til besøg

Plastrene, der måler døgnrytmen, har været en god hjælp, når Fjordly Plejecenter i Kerteminde Kommune modtager nye beboere. SOSU-assistent Lena West fortæller, at skemaerne over beboernes bevægelse hjælper personalet til at lære den nye beboer at kende. Konkret har analyserne allerede givet anledning til, at nogle aktivitetsmønstre er blevet ændret.

- Vi havde en beboer som var meget aktiv, frisk og nærværende om formiddagen. Derfor anbefalede vi hendes pårørende at besøge hende tidligt på dagen, så de fik glæde af hendes gode humør. Det har alle parter været glade for. I andre tilfælde har vi tilpasset medicinen, hvis vi fx. har set, at beboeren blev vækket af for mange natlige toiletbesøg, fortæller Lena West, der er én af Kerteminde Kommunes 15 demensnøglepersoner.

Tilbyder at måle samleveres døgnrytme

Jørgen Wendt er projektleder fra BRANE Aps., som har udviklet det plaster, der måler døgnrytmen. Han fortæller, at målingerne i Kerteminde Kommune også er bredt ud til hjemmeplejen og derved demensramte borgere i eget hjem – og deres pårørende, der har ønsket det.

- Demens er desværre en sygdom, som påvirker hele familien. Derfor kan hjemmeplejen tilbyde de samlevende pårørende at få målt deres døgnrytme. Hvis samleveren ikke får nok søvn, fordi borgeren med demens er urolig, kan det blive en hård dag for begge. Det giver viden og indsigt, og ligesom på plejecentrene er der en række håndtag, man kan skrue på for at hjælpe familierne, når hjemmeplejen kender deres døgnrytmer, fortæller Jørgen Wendt.

Rehabiliteringscenter er også med

Døgnrytmemåling kan også i mange tilfælde fortælle noget om resultatet af rehabiliteringsindsatsen, derfor er Rehabiliteringscenter Toften i Munkebo også med i projektet.

En døgnrytme der, måske allerede tidligere, er målt i eget hjem kan eksempelvis bruges til sammenligning og som mål for rehabiliteringsindsatsen, eller målinger under forløbet, kan vise hvordan døgnrytmen ændrer sig under rehabiliteringen og vise hvilke indsatser der har bedst effekt.

Samarbejde på tværs er uundværligt

Projektleder Michelle Møller Esbensen fra Welfare Tech er godt tilfreds med at høre de gode erfaringer fra Kerteminde Kommune.

- Dette projekt er et godt eksempel på, hvor meget værdi det skaber, når virksomheder, vidensinstitutioner og sundhedssektoren arbejder sammen. Virksomheden BRANE har brugt data fra SDU til at forbedre en løsning, som kommunens medarbejdere har testet og givet feedback til. Det er OPI – offentlig privat innovation - til gavn for medarbejdere, borgere og patienter, siger Michelle Møller Esbensen.

Welfare Tech, som faciliterer projektet VISE – VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme bliver fremover en del af den nationale sundhedsklynge Danish Life Science Cluster, hvor OPI fortsat vil være i fokus.

Fakta:

Udover døgnrytmemålingerne indebærer forløbet, at:

  • Syddansk Sundhedsinnovation gennemfører interviews med personale før og efter plejetilpasninger. Her er fokus på forbedring af personalets trivsel i arbejdet med borgere med demens.
  • SDU - Mærsk Instituttet gennemfører studier af borgernes gang. Studierne skal udvikle bedre fortolknings-algoritmer for gang og søvn, samt nye nøgle-parametre for døgnrytme og trivsel.
  • BRANE og SENS Innovations udvikler tekniske forbedringer på DEMOS-10 systemet, som gør det endnu mere brugervenligt og i høje grad understøtter personalet i deres vurdering af borgernes trivsel.

BRANE ApS, Kerteminde Kommune og Syddansk Universitet er alle medlemmer af Welfare Tech.

Fotos: BRANE Aps.

Kontakt

Michelle.jpg

Michelle Møller Esbensen

Konsulent

Welfare Tech

Administration og projektassistent

T: +45 4051 3276

LinkedIn

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tilmeld dig Welfare Techs nyhedsbrev og få nyheder fra netværket og invitationer til kommende arrangementer direkte i din mail-boks.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png