2021-04-16 1 Hvordan kommer vi fra innovation til marked.docx-kopi.jpg

Hvordan kommer vi fra innovation til marked?

I har udviklet en fantastisk løsning, og medarbejdere i sundhedssektoren har testet og sagt god for den. Men hvordan bliver jeres løsning en kommerciel succes? Det er et stort skridt for en lille virksomhed at gå fra udvikling og test – til rent faktisk at sælge sin løsning og tjene penge på den. To virksomheder er nu klar med erfaringer fra deres innovationsforløb i Syddansk OPI-pulje.

En række virksomheder, som udvikler sundhedsløsninger i Syddansk OPI-pulje, er klar til at sende deres løsninger på markedet.

Vi har samlet erfaringer fra de to virksomheder Wacky Studio og VitaSim, som har udviklet hver deres VR-løsning til træning og uddannelse af sundhedsfaglige medarbejdere. De to virksomheder har nu afsluttet deres OPI-projekter i Syddansk OPI-pulje, som administreres af Welfare Tech. Næste skridt er at sælge deres løsninger.

Gennem Syddansk OPI-pulje har Wacky Studio og VitaSim modtaget sparring fra Welfare Tech og deltaget i en række workshops om kommercialisering på Syddansk Universitet. Forløbet har gjort virksomhederne skarpere på det salgsarbejde, de nu skal i gang med.

Hvor kan vi tjene penge?

Christian Nørrelund, medstifter af Wacky Studio:

- Vi har udviklet vores løsning, VR Trainer, i samarbejde med Odense Universitetshospital, Nordfyns Kommune og UCL – University College Lillebælt. Vi vurderer, at uddannelsesinstitutionerne lige nu er mere agile og klar til at tage vores løsning til sig, end hospitalerne umiddelbart er. Derfor bliver sygeplejerskeuddannelserne vores primære marked, mens vi forventer, at det tager længere tid at sælge VR Trainer til sygehusene.

Indtjening vs. omkostning

Rune O. Jensen, direktør i VitaSim:  

- Vi er meget opmærksomme på cost benefit på vores forskellige versioner af løsningen SOSU Platformen. Det er billigere at producere en løsning, der skal træne et stort antal studerende i basale færdigheder, men her tjener vi ikke meget. Vi kan til gengæld tjene gode penge ved at producere komplicerede løsninger til fagspecifikke kompetencer – men her er kundegruppen selvsagt ikke så stor. Vi holder fast i begge modeller, men er opmærksomme på forskellen i økonomien.

Nu skal vi til at sælge – derfor skal vi omstille os

Christian Nørrelund, medstifter af Wacky Studio:

- Vi ved, at vi kommer ind i en hård fase, hvor vi skal være omstillingsparate. I innovationsprojektet har vi samarbejdet med en række engagerede, dygtige og positivt indstillede medarbejdere, der har bakket os op hele vejen. Nu skal vi ud og møde indkøbere og driftfolk, som måske ikke har sammen iver i forhold til vores løsning. Det kan blive en mental udfordring, som vi selvfølgelig er klar til.

Det er afgørende at kende sin målgruppe

Selvom indtjeningen formentlig vil være større på hospitalerne, vurderer VitaSim ligesom Wacky Studio, at salg og implementering af deres VR-løsning kan gå hurtigere på uddannelsesinstitutionerne. For at udnytte deres kendskab til målgrupperne har VitaSim valgt at opdele deres salgsindsats, så en rutineret sælger fra uddannelsesområdet står for at sælge SOSU Platformen til uddannelsesområdet, mens Rune O. Jensen, der er læge, sigter mod hospitalerne.

Samarbejde giver kendskab til målgruppen

Christian Nørrelund fra Wacky Studio er enig i, at indsigten i målgruppen er afgørende – særligt på sundhedsområdet.

- Vi kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er at forstå, de problemstillinger målgruppen står overfor. Samarbejde og fælles udvikling er vejen frem, hvis man vil sikre, at løsningerne rent faktisk også løser udfordringerne i sundhedssektoren. Derfor bliver erfaringerne fra det tætte samarbejde i vores OPI-projekt en stor hjælp i vores kommende salgsarbejde.

Brug for mere kapital

Der ligger et stort udviklingsarbejde i at skabe VR-løsninger. Derfor har VitaSim konstateret, at de får brug for yderligere finansiering, hvis de skal nå deres mål om at skabe den førende VR-læringsplatform i Europa inden for fem år.

- Vi er åbne over for forskellige muligheder for at rejse kapital til det videre innovationsarbejde. Opstart og udvikling af en helt ny læringsmetode kræver ressourcer, men der er heldigvis god interesse for vores løsning, og vi ser frem til både udvikling og salgsarbejde, siger Rune O. Jensen.

Læs mere om Wacky Studio’s VR Trainer.

Læs mere om VitaSims SOSU Platform.

Læs mere om projekterne i Syddansk OPI-pulje:

Syddansk OPI-pulje administreres af Welfare Tech og er støttet af Den Europæiske Regionalfond. Puljen fortsætter i regi af Danish Life Science Cluster, som Welfare Tech bliver en del af i 2021.

Wacky Studio og VitaSim er medlemmer af Welfare Tech.

Fotos: Wacky Studio og VitaSim.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png