• Forside >
 • Nyheder >
 • Nødvendig sidemands-oplæring blev en succes under corona-lockdown
2021 03 26-Nødvendig-sidemands-oplæring-blev-en-succes.jpg

Nødvendig sidemands-oplæring blev en succes under corona-lockdown

Køge Kommune implementerede brugen af skærmbesøg mellem borgere og plejepersonale, mens hele Danmark var lukket ned i marts 2020. Det krævede et særdeles stærkt samarbejde at indføre den nye teknologi – og en ny implementeringsstrategi blev udviklet og gennemført.

Da Danmark lukkede ned i foråret 2020, stod hjemmeplejen i Køge Kommune som så mange andre med en række udfordringer. Kommunens velfærdsforvaltning opstillede hurtigt to af de vigtigste udfordringer, der skulle løses:

 • Hvordan kunne medarbejderne holde kontakten til de borgere i eget hjem, som ikke kunne modtage besøg af den faste hjemmepleje?
 • Hvordan kunne plejeteamet optimere deres arbejdsgange, så der blev ressourcer til de mange nye opgaver, COVID 19 ville bringe med sig?

Køge Kommune havde i marts 2020 endnu ikke gjort brug af videomøder eller skærmbesøg hos borgerne, men det var på ønskesedlen. Derfor fik velfærdsteknologikonsulent Jette Flarup hurtigt indsamlet erfaringer fra andre kommuner og tilbud fra leverandører.

- Det var vigtigt for os at bibeholde kontakten og servicen til vores borgere, men vi var naturligvis nysgerrige på, om man kunne implementere en ny teknologi af den størrelse i denne vanskelige periode. Vi var klar over, at det ville kræve et særdeles godt samarbejde at løfte denne opgave. Både mellem mig som projektleder og leverandøren - men også mellem leverandøren og vores plejepersonale, der skulle anvende løsningen i dagligdagen, fortæller Jette Flarup til Welfare Tech.

Ny måde at implementere på

Køge Kommune valgte at gå videre med en løsning fra virksomheden Life-Partners, der i forvejen samarbejdede med andre kommuner om en platform, der understøtter kommunikation, planlægningen og videndelingen mellem medarbejder, borger og pårørende. Normalt tilbyder Life-Partners en gennemført implementeringsproces af deres løsning til kommunerne, men COVID 19 tvang Køge Kommune og Life-Partners til at udvikle en hel nye lynindføring i anvendelsen af systemet Life-Manager.

I samarbejde kom Køge Kommune og Life-Partners frem til en lynindføringen, som bl.a. bestod af:

 • To hjemmeplejeområder stillede frivilligt med tovholdere
 • Faste virtuelle møder med leverandør
 • Sidemandsoplæring
 • Support på distancen.

Medarbejdere oplæres af kolleger

Ifølge Jette Flarup var der en særlig pionerånd i hjemmeplejen, mens Danmark var lukket ned. Denne energi var sammen med et god samarbejde med leverandøren med til at få projektet med skærmbesøg til at lykkes.

- Vores medarbejdere efterspurgte selv viden og kompetencer om skærmbesøg, og alle var ivrige efter at opnå succes. Flere og flere medarbejdere meldte sig til at være med, efterhånden som de frivillige tovholdere lærte systemet at kende gennem de virtuelle sessions med Life-Partners.

- Skærmbesøg var et tilbud, plejegrupperne kunne benytte i de situationer, hvor det gav mening., På de faste virtuelle møder bistod Life-Partners som leverandør med at sætte fokus på, hvilke fysiske besøg, der med fordel kunne afprøves som et skærmbesøg. Det var også gennem de virtuelle møder, at plejegruppernes tovholdere lærte systemet at kende. Tovholderne kunne efter introduktionen komme i gang med denne nye rehabiliterende måde at støtte borgerne på, forklarer Jette Flarup.

Efterfølgende oplærte tovholderne mange af deres kollegaer. Denne sidemands-oplæring fungerede godt og har sikret, at mange af medarbejderne nu kan foretage skærmbesøg. Desuden har de fokus på skærmløsningen, når de har kontakt til en borger for besøg via skærm kan være med til at støtte borgerens egenmestring, fortæller Jette Flarup.

Nye måder at implementere på

Også leverandøren af skærmløsningen har haft gavn at lynintroduktionen i Køge Kommune og andre kommuner under lockdown-perioden.

- Det har jo ikke været muligt at gennemføre vores normale implementeringsstrategi, og det har tvunget os til at tænke nyt. Samarbejdet med kommunerne i denne periode har været værdifuldt, og vi arbejder nu på at skabe nye implementeringsmuligheder. Måske kan vi selv bruge mere skræm-support fremover, skal vi oprette en abonnementsmodel, eller skal vi kigge på virtual reality. Det og meget andet er vi begyndt at overveje, efter at corona-krisen har sat fysiske møder på pause, fortæller Bo H. Iversen, direktør i Life-Partners.

Læring:

 • Implementering under lockdown kræver stærkt samarbejde mellem det offentlige og det private.
 • Det offentlige skal gøre klart, hvilke behov, de har til processen.
 • Der skal være klar forventningsafstemning af, hvilke ressourcer både det offentlige og leverandøren skal lægge i processen.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png