• Forside >
  • Nyheder >
  • Plejecentre har testet ny robot-dukke med kunstig intelligens
2021-04-19-1-Plejecentre-skal-teste-ny-robot.jpg

Plejecentre har testet ny robot-dukke med kunstig intelligens

Beboerne på plejehjem i Viborg, Skive og Aalborg kommuner har haft besøg af en social robot med kunstig intelligens, som reagerer på berøring, tale og øjenkontakt. Forskere fra Aalborg Universitet har fulgt robottens besøg. De har undersøgt, om den sociale robot kan øge trivslen for mennesker med demens. Hør om resultaterne på konferencen AI & Robotics Public den 20. maj.

Danmark er det første land udover Japan, der har fået lov at teste LOVOT - er en japansk udviklet social robot, hvis eneste formål er at skabe glæde, hvilket også er afspejlet i navnet, der er en sammentrækning af love og robot.

Den lille, søde robot testes til ældre med demens på plejecentre i Aalborg, Viborg og Skive kommuner. Formålet er at undersøge, om sociale robotter kan medvirke til at øge livskvaliteten og mindske udadreagerende adfærd hos mennesker med demens.

- Der er ingen tvivl om, at LOVOT kan have en effekt på nogle af vores borgere med demens. Det har været meget spændende at få lov at teste en robot med så velfungerende en social intelligens. Vi skal nu samle resultaterne af vores undersøgelser, som vi ser frem til at præsentere, siger professor og forsker Birthe Dinesen fra Laboratoriet for Velfærdsteknologi på Aalborg Universitet

Hør om resultaterne på konferencen AI & Robotics Public den 20. maj, hvor medlemmer af Welfare Tech får rabat på billetten.

Robotten søger selv kontakt til mennesker

Lovot er en social robot fra Japan, der har kunstig intelligens indbygget i sig - dermed har den sin egen personlighed og kan interagere med sine medmennesker

- Vi ved, at mennesker med demens har et meget stort behov for at få stimuleret deres sanser i et trygt miljø, og det har vi en forventning om, at de sociale robotter kan medvirke til. LOVOT søger kontakt med alle omkring sig, men giver ikke op, hvis den bliver afvist. Derfor har vi en formodning om, at LOVOT kan skabe bedre kontakt til nogle mennesker, som kan være svære at skabe en relation til, forklarer projektleder Henrik Steemstrup fra Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune.

Fokus på arbejdsmiljø

Birthe Dinesen tilføjer, at formålet med testen har været at undersøge, om Lovot kan forebygge og reducere udadreagerende adfærd hos ældre med demens ved hjælp af sansestimuli.

- Det er der allerede resultater fra udlandet, som tyder på. I vores test målte vi på borgernes trivsel ved hjælp af forskellige kvantitative og kvalitative dataindsamlingsteknikker, så vi kan måle på social interaktion, ansigtsudtryk, kropssprog og accept af robotten. Vi vil også udforske ændringer i personalets fysiske og psykiske arbejdsmiljø, som gerne skulle afspejle den reduktion i de ældres udadreagerende adfærd, som vi forventer, at Lovot kan resultere i, siger Birthe Dinesen.

Fakta om Lovot:

Hver LOVOT har sin egen unikke personlighed, som udvikles over tid. Den har indbyggede sensorer, som gør det muligt at efterligne levende væsners adfærd. Hvis man fx kæler med den, reagerer den med latter og glæde. LOVOT kan genkende op til 1.000 forskellige ansigter og udvikler løbende sin adfærd, sit sprog og sin relation til den enkelte ved hjælp af kunstig intelligens.

Evalueringen af testen skal måle på trivsel, social interaktion, ansigtsudtryk, kropssprog, accept af den sociale robot samt medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi i Viborg skal undervejs i projektet udvikle en værktøjskasse for medarbejderne, som kan anvendes ved implementeringen af sociale robotter.

Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen.

Birthe Dinesen fortæller om forskningsresultaterne fra plejecentrene på AI & Robotics Public.

Foto: Aalborg Kommune - tekst: frit fra pressemeddelelse.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png