2021 04 07 Rammerne for nyt behandlingsråd er nu på plads - LO.jpeg

Rammerne for nyt behandlingsråd er nu på plads

Nyt Behandlingsråd skal evaluere, om udgifterne til en behandling eller teknologi i sundhedsvæsenet står mål med effekten for patienterne. Virksomheder, regioner og hospitalsledelser kan indstille emner til rådet.

Ny innovativ teknologi og nye behandlingsformer vil fremadrettet vurderes i et landsdækkende behandlingsråd. Behandlingsrådet er nedsat af Danske Regioner. Rådets medlemmer er eksperter, fagfolk og patienter, som skal vurdere, om udgifterne til behandlinger og teknologier er jævnbyrdige med effekten for patienterne. Det skal bidrage til højere kvalitet og til at dæmpe udgiftspresset på sundhedsvæsenet. Derudover skal Behandlingsrådet bidrage til lighed i sundhed ved at understøtte en ensartet anvendelse af teknologier og behandlingstilbud på tværs af landet og til både store og små patientgrupper.

Behandlingsrådet kan både evaluere teknologier og behandlinger, der allerede er i brug eller er nye. Det er forventningen, at Rådet vil evaluere ca. 15-25 teknologier samt to-tre behandlinger om året alt afhængigt af, hvor komplekse de er.

Læs mere om behandlingsrådets medlemmer her

Rammerne for behandlingsrådets arbejde

En proces- og en metoderamme for behandlingsrådet er nu blevet godkendt. Procesrammen beskriver de trin, en behandling eller teknologi skal igennem, når den bliver evalueret af Behandlingsrådet, mens metoderammen beskriver de metoder, sekretariatet og Rådet skal bruge i evalueringerne. En proces- og metodehåndbog, som vil være det operationelle udgangspunkt for Sekretariatets og Rådets fremtidige virke, er under udarbejdelse.

Den færdige procesbeskrivelse skal vejlede virksomheder, regioner og hospitalsledelser, som ønsker en sundhedsteknologi eller medicinsk udstyr vurderet af Behandlingsrådet eller have et emne udvalgt til en større analyse i Behandlingsrådet.

Metodehåndbogen er dels arbejdsredskaber til sekretariat, fagudvalgs – og rådsmedlemmer, dels rammesættende for de, der kan indstille emner til Behandlingsrådet herunder virksomheder, hospitaler og regioner. Forslagsstillere er ansvarlige for, indenfor metodehåndbogens ramme, at levere tilgængelig evidens om den løsning, de ønsker at få evalueret.

Læs mere om de godkendte proces- og metoderammer her

Indstilling af forslag til behandlingsrådet

Indstillinger af forslag til Behandlingsrådet kan indsendes af regioner, hospitalsledelser og virksomheder, som hver især har forskellige indstillingsmuligheder. Regioner og hospitalsledelser kan både indstille emner til evaluering og emner til større analyser fx af hele behandlingsområder.

Virksomheder kan indstille forslag om emner til evaluering, hvis virksomheden kan sandsynliggøre, at produktet samlet set ikke medfører flere omkostninger for sundhedsvæsenet. Med omkostninger for sundhedsvæsenet menes det samlede sundhedsvæsen og omkostninger i et bredt perspektiv, jf. metodevejledningen.

Foto: Danske Regioner

Kontakt

Karen-Lindegaard_NY.jpg

Karen Lindegaard

Seniorkonsulent

Welfare Tech

Internationalt samarbejde, klyngeudvikling, forretningsudvikling

T: +45 2461 1931

LinkedIn

Skype id : karen.santos.lindegaard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png