2021-02-01-Mit-Welfare-Tech-Alerto Care Technologies.jpg

Månedens medlem: Alerto Care Technologies

Alerto Care Technologies arbejder på at udvikle AI-baserede algoritmer, som kan understøtte hjemmeplejens arbejde med bl.a. tidlig opsporing. Og når man arbejder med aktivitetsdata fra private hjem og gerne vil konvertere dem til nyttige sundhedsdata, så skal der være styr på GDPR. Læs mere om Alerto Care Technologies – månedens medlem i februar.

Målet for Alerto Care Technologies er – gennem innovativ velfærdsteknologi – at gøre alderdom tryg for borger og pårørende. Og samtidig bidrage til effektivisering af hjemmeplejens arbejde. Virksomheden blev stiftet i 2013.

Jørgen Holm, læge og direktør i Alerto Care Technologies, fortæller herunder om, hvorfor de er medlem af Welfare Tech, deres udbytte af medlemsskabet og hvad de har særligt fokus på lige nu.

Hvorfor er I medlem af Welfare Tech, og hvad får I ud af at være medlem?

- Vi meldte os primært ind i Welfare Tech for at kunne netværke med andre virksomheder i branchen. Vi har især glæde af at drøfte markedsmæssige spørgsmål med andre medlemmer, og efterhånden har vi også fået kontakt med flere virksomheder, der også arbejder med IoT-baserede produkter. Der kan vi sparre hinanden på teknik-området.

- Gennem deltagelse i udviklingsprojekter i Welfare Tech-regi har vi også fået gode kontakter til det akademiske miljø. Syddansk Universitet har stærke kompetencer inden for mange relevante områder, bl.a. robotteknologi og big data. Syddansk Sundhedsinnovation har også vist sig at være en ganske spændende og entusiastisk samarbejdspartner.

Hvad kan I bidrage med eller tilbyde de andre medlemmer i klyngen?

 - Vi er så heldige at have et team med en bred sammensætning. Det  omfatter sundhedsfaglig, datalogisk og dataanalytisk specialistviden samt professionel virksomhedsledelse og forretningsudvikling. Vi går ind for åbenhed og samarbejde, især hvis det kan føre til gensidig vækst og gerne med eksport for øje.

Hvad har I særligt fokus på lige nu?

 - Vores anlæg generer meget data, og vi arbejder på at udvikle AI-baserede algoritmer, som kan understøtte hjemmeplejens arbejde med tidlig opsporing af tilstødende sygdom eller svækkelse af en kronisk tilstand. Indlæggelser er ikke bare ubehagelige for borgerne - de er også ganske bekostelige for kommunerne, som skal dække 1/3 af den beregnede dagspris. Allerede første indlæggelsesdag koster således kommunen ca. 13.000 kroner. Det har også af den grund stor betydning for kommunerne at finde sygdomme så tidligt, at de kan behandles i primærsektoren.

Hvad ser I som den største tendens eller udfordring inden for jeres område?

- Når man arbejder med aktivitetsdata fra private hjem og gerne vil konvertere dem til nyttige sundhedsdata – til gavn for den samme bruger, som genererer dem – så kommer man ikke uden om GDPR. Det er naturligvis helt afgørende at sikre, at ingen oplysninger kan tilgås af uvedkommende og at data sikres.

- Sammen med Syddjurs Kommune har vi været igennem en omfattende proces for at opfylde alle krav til GDPR-direktivet - lige fra lokal- og fjernbackup til kryptering og fra 2-faktor login til adgangslog. Vi kan anbefale alle at tænke disse krav ind fra starten i alle processer. Grundlæggende skal man være meget bevidst om sit etiske ansvar, og det tror vi danske virksomheder generelt har meget styr på, slutter Jørgen Holm.  

Alerto Care Technologies har været medlem af Welfare Tech siden august 2019.

Læs også: Horsens Kommune - månedens medlem i januar.

Foto: Georg Arthur Pflueger / Unsplash


Om Mit Welfare Tech – månedens medlem

I Welfare Tech er der mere end 200 unikke medlemmer. Medlemmerne er både små og store virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner. De er alle unikke og har meget at byde ind med. For at give et indblik i deres verden sætter vi hver måned fokus på et medlem. Gennem 4 spørgsmål fortæller medlemmet om deres medlemskab, udbytte og hvad de har særligt fokus på lige nu.

Bliv månedens medlem

Er du medlem af Welfare Tech og vil du gerne fortælle, hvad du fx har fokus på lige nu? Så send en mail til Christina Prangsgaard, digital kommunikationskonsulent, chpc@welfaretech.dk.

Vil du også være medlem? Klik her

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png