2021-02-05-Tilbud-til-dig-der-kigger-mod-udenlandske-markeder_2.jpg

Tilbud til dig, der kigger mod udenlandske markeder

Coronakrisens rejseforbud betyder nye former for internationale aktiviteter. Her følger et overblik over alle Welfare Techs aktuelle tilbud, som retter sig mod udenlandske markeder. Om det er Norden, Tyskland, Italien, Skotland eller USA, der har din interesse, så er der noget at hente her.

Siden de første corona-restriktioner i marts 2020 blev indført, har Welfare Tech engageret over 1.170 aktører med interesse for udenlandske markeder. Der er blevet afholdt 23 forskellige internationale arrangementer, og vi fortsætter ufortrødent.

Også nye typer events, såsom Booster Boards, er kommet til. Det har været vigtigt for os at tilbyde et format, hvor virksomhederne får taletid og mulighed for at få feedback på netop deres produkt og forretningsstrategi.

De spørgsmål vi typisk hører fra virksomheder, der søger udenlandsk er:

  • Hvordan tager vi det første skridt ind på markedet?
  • Hvad skal vi være særligt opmærksom på, når vi vil ekspandere til netop dette marked?
  • Og hvilke adgangsstrategier er der her?

Det er spørgsmål som disse - og mange andre - kan du få svar på ved at deltage i nedenstående arrangementer. 

Klik her, hvis du kigger mod Norden

Klik her, hvis du kigger mod Tyskland

Klik her, hvis du kigger mod Skotland

Klik her, hvis du kigger mod USA

 

Til dig der kigger mod Norden!


De nordiske lande er langt fremme med digitale og teknologiske sundhedsløsninger - og blandt de første i verden, som for alvor har taget sundheds- og velfærdsteknologi i brug. For mange danske virksomheder er de nordiske lande et strategisk fokuspunkt.

Gense webinarserien, der giver dig indsigt i de nordiske markeder for sundheds- og velfærdsteknologi via oplæg fra centrale aktører, der formidler værdifulde fakta og cases til inspiration. 

Du får viden om opbygningen af de nordiske landes sundhedssystemer og hører, hvordan du skaber relationer og sælger til markedernes forskellige aktører. Undervejs fremhæves cases om digitalisering af sundhedsydelser, som er helt nye i kølvandet på udfordringerne grundet COVID-19.  

Et godt, hurtigt og præcist webinar, som gav god viden om Norge. Jeg kan anbefale at bruge de 35-40 minutter, da det giver et godt billede af det pågældende marked og efterfølgende tage kontakt til eksperterne via online netværket, hvis man ønsker at se lidt nærmere på nogle vinkler i forhold til markedet. Bestemt anbefalelsesværdigt.
Per Østergård Jensen, Regional Sales Manager, EffiMat Storage Technology A/S

Webinarserien består af fire webinarer - ét med fokus på hvert af landene: Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Få indsigt i det nordiske marked - læs mere og tilmeld dig her

I skrivende stund afholdes 32 Nordiske Booster Boards, som giver nordiske virksomheder mulighed for at få konkret feedback på deres produkt og forretningsstrategi. Alle pladser er taget, men følg med på Welfaretech.dk, hvor vi annoncerer nye tilbud rettet de nordiske markeder.  

Du kan også skrive dig på vores internationaliseringsliste og modtage tilbud rettet udenlandske markeder direkte i din mailboks.

Ja tak, tilmeld mig internationaliseirngslisten

Til dig der kigger mod Tyskland!


Både den danske og tyske sundhedssektor er udfordret som følge af den demografiske udvikling. Flere ældre, ændrede behandlingskrav og mangel på personale ligger pres på sundhedsydelserne. Det kalder på nytænkning, og på begge sider af grænsen ses teknologier og digitalisering som del af løsningen.

Selv om Danmark er langt mindre end Tyskland, så er vi qua vores proaktive tilgang til teknologi og digitalisering en attraktiv leverandør af netop disse løsninger. Alligevel synes det svært for mange små og mellemstore danske virksomheder at trænge igennem til det tyske marked - og for alvor få fodfæste og succes. 

En ny rapport giver et hurtigt overblik over forskellene mellem det danske og det tyske sundhedsvæsen. Få en grundlæggende forståelse for de to systemer og deres økonomiske grundlag - som principielt er meget forskellige fra hinanden.

Klik her og download rapporten

Har du godt fat i hjemmemarkedet og er du interesseret i Tyskland bør du tilmelde dig Hannover Booster Board: En virtuel platform, hvor du sammen med 3-5 andre virksomheder får mulighed for at pitche dit produkt foran et ekspertpanel fra Tyskland. Eksperterne vil give dig feedback på dit pitch og svar på dine spørgsmål til forhold til pleje- og hospitalssektoren i Tyskland. 

Læs mere og tilmeld dig Hannover Booster Board (4. - 6. maj 2021, kl. 9:00 - 12:20) 

Til dig der kigger mod Skotland!


Skotland står over for mange af de samme udfordringer som Danmark, herunder en aldrende befolkning. Sammen med stigende sundhedsudgifter og en presserende mangel på plejepersonale, kræver Skotland reformer og forbedringer af effektiviteten gennem digitalisering og smart plejeteknologi.

Det skotske sundhedsvæsen er ikke begunstiget af digitale sundhedsydelser i samme omfang som i Danmark. Derfor er Skotland et ‘voksende marked’, når det gælder digital sundhedsteknologi . Og en gunstig mulighed for danske virksomheder, der søger at ekspandere til internationale markeder.

Se 3 webinarer om det skotske marked:

Webinar 1 giver dig en indledende forståelse af sundhedsstrukturen i Skotland og viden om de aktuelle udfordringer og prioritering på sundhedsområdet. 

Se webinar 1

Webinar 2 giver dig indblik i, hvilke muligheder der er for samarbejde og rådgivning hos videninstitutioner i Dundee. Du får også en succeshistorie fra første række, når Scott Cunningham fortæller om rejsen fra akademisk spin-out til global virksomhed.

Se webinar 2

Webinar 3 giver dig indblik i, hvordan skotske virksomheder på forskellig vis leverer sundhedsløsninger til NSS (National Services Scotland). De kommer med gode råd fra deres rejse ind på det skotske sundhedsmarked.

Se webinar 3

Vækker ovenstående din interesse, bør du holde godt øje med welfaretech.dk, hvor de snart annoncerer skotske Booster Boards. Er du allerede veletableret på det danske marked, kan du sammen med 3-5 andre virksomheder få mulighed for at pitche dit produkt foran et ekspertpanel fra Skotland. I panelet sidder eksperter, som giver dig feedback på dit pitch og din markedsstrategi. De skotske Booster Boards afholdes i ultimo april 2021. 

Til dig der kigger mod USA!


Vi er klar med en virtuel, corona-venlig innovations-camp til Boston. Overskriften lyder: "Patients Autonomy and Optimization of Cares". 

Den virtuelle innovations camp i Boston løber over fire enkeltstående dage mellem den 15. og 30. september 2021. Er du interesseret i at deltage, kan du tilkendegive din interesse ved at lave en foreløbig tilmelding her.

Læs mere om campen og tilmeld dig Innovations camp Boston 2021 her

Er du i tvivl, om innovations campen er noget for dig, kan du benytte de virtuelle tilbud rettet mod det amerikanske marked, som allerede ligger tilgængelige. 

De giver dig et komplet overblik over det amerikanske sundhedssystems opbygning, hvad økosystemet i Boston tilbyder en dansk virksomhed, og hvordan du rejser kapital, laver en forretningsstrategi og tager højde for de regulatoriske krav i USA. 

Webinarerne faciliteres af en række fremadskuende eksperter, der gør dig klar til USA og giver dig et godt udgangspunkt for at deltage i innovations-campen. 

Se de 3 indledende webinarer om det amerikanske sundhedssystem 

Vil du bygge ovenpå de tre indledende webinarer, kan du dykke ned i de mere nicheprægede aktiviteter. De tæller:

En workshop om, hvordan du rejser kapital i USA

En paneldiskussion om proof of concept 

Et webinar om de amerikanske regulativer  

Billede: Pixabay.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png