• Forside >
  • Nyheder >
  • Kommuner søges - Nyt netværk skal skabe flere sunde leveår for ældre
2021 01 12 Kommuner søges - Nyt netværk skal skabe flere sunde leveår for ældre.jpg

Kommuner søges - Nyt netværk skal skabe flere sunde leveår for ældre

En tidlig indsats kan forbedre og forlænge livskvaliteten for ældre. Det viser erfaringer fra Slagelse Kommune, der nu udruller et koncept om forebyggelse til alle kommunens ældre. Forebyggelseskonceptet danner grund for et nyt netværk, hvor der er plads til kommuner, der ønsker at styrke den tidlige indsats for deres ældre. Målet er flere år med et aktivt liv og færre omkostninger til syge- og hjemmepleje.

Alt for mange ældre dyrker for lidt motion og får for dårligt kost – og det kan koste kommunerne dyrt i hjemmepleje, sygepleje og genoptræning. Men nu skal der skabes flere gode sunde leveår for ældre. Welfare Tech er klar med et nyt netværk, hvor kommuner inviteres til at samarbejde om fokuseret sundhedsfremme og erhvervsfremme.

Netværket bygger videre på et forebyggelseskoncept, der er udviklet af bl.a. Syddansk Universitet og Slagelse Kommune. Konceptet skal højne sundhed, socialt samvær og aktivitet blandt de ældre. Målet er en forbedring af ældre borgeres HLY (healthy life years), som er antallet af leveår uden funktionsnedsættelser og funktionstab.

Udviklingskonsulent Gorm Rabølle Knudsen ser frem til at samarbejde med andre kommune i netværket, som får navnet WIPP-360.

- Vi ser frem til at dele vores erfaringer fra Slagelse Kommune med andre kommuner i netværket. Mange skavanker kan undgås eller udskydes, og behovet for hjemmepleje kan reduceres, hvis vi arbejder målrettet med eksempelvis de ældres ernæring, aktivitet og sociale relationer, siger Gorm Rabølle Knudsen.

Spørgeskema og funktionstest giver resultater

Forebyggelseskonceptet WIPP-360 er udviklet i et INTERREG-projektet WIPP- et forskningsstudie fra Center for Sund og Aktiv Aldring på SDU. Studiet har vist, at et spørgeskema og en simpel funktionstest i det forebyggende hjemmebesøg kan forudsige fremtidigtforbrug af de kommunale sundhedsydelser som personlig pleje og sygepleje, forklarer professor Paolo Caserotti, professor fra SDU.

- Projektet har bl.a. som mål at kortlægge hver beboers tilstand og finde tilbud, som kan forbedre deres trivsel. Vi har udviklet et spørgeskema, som hjælper med at klarlægge de ældres spisevaner, sociale aktiviteter og motionsvaner i det obligatoriske forebyggende hjemmebesøg. Resultaterne af spørgeskemaet vil give os en indikation af, hvordan borgeren trives. Hvis vi kan opdage mistrivsel, inden det bliver et helbredsproblem, kan vi målrette tilbud, som kan forbedre borgerens hverdag - og med stor sandsynlighed udskyde behovet for hjælp. Dermed kan man øge antallet af healthy life years, forklarer Paolo Caserotti.

Det er bl.a. spørgeskemaet og de efterfølgende tilbud, der nu skal udbredes til andre kommuner via vidensnetværket WIPP-360.

Tilbud foregår tæt på borgerne

Som en del af projektet med SDU har Slagelse Kommuner gennem fire år fulgt en gruppe skrøbelige ældre i Korsør, som alle har gennemgået et af to evidensbaserede forebyggelsestilbud, der skulle forbedre deres samlede trivsel, forklarer Gorm Rabølle Knudsen, som er formand for videns- og projektnetværket WIPP-360.

- Vi har bl.a. opsøgt ældre i de almennyttige boligforeninger og skabt tilbud til dem i deres nærområde. Normalt foregår aktivitetstilbuddene på kommunens ældrecentre, men for at tiltrække flere, har vi forsøgt at afholde aktiviteterne i de boligområder, hvor de skrøbelige ældre bor og dermed fjernet eventuelle transportudfordringer. Det har øget det sociale fællesskab, og vi kan se, at beboerne har skabt nye kontakter, fortæller Gorm Rabølle Knudsen.

Tilbud til alle ældre i Slagelse Kommune

De ældre i Slagelse Kommune er bl.a. fået kostvejledning, fysisk træning og råd om inkontinens som en del af et holdtilbud. Projektet har givet så gode resultater, at tilbuddene fremover gives til alle kommunens ældre.

- Vi har naturligvis ikke knækket kurven for, hvor tidligt de ældre får brug for pleje, da det kun er en lille del af borgerne, der indtil nu har modtaget dybere trivselsudredning og ekstra tilbud. Men når konceptet er rullet fuldt ud i hele kommune forventer vi - inden for to-tre år - at kunne se, at borgerene kan klare sig længere i eget hjem uden ekstra pleje eller genoptræning, siger Gorm Rabølle Knudsen.

Han er nu sammen med Paolo Caserotti klar til at udbrede WIPP-360 til flere kommuner og inddrage virksomheder for at se, hvordan konceptet kan udbygges og integreres.

 Fakta om netværket WIPP-360:

  • Er et videns- og projektnetværk, som arbejder med primær og sekund forebyggelse samt sundhedsfremme på ældreområdet
  • Udover Slagelse Kommune deltager bl.a. Varde Kommune og Middelfart Kommune samt Region Syddanmark og SDU.
  • I netværket er der også plads til leverandører af løsninger, der understøtter arbejdet for bedre forebyggelse, sundhedsfremme og trivsel.
  • WIPP-projektet som netværket udspringer fra er støttet af EU og Interreg 5a.
  • Hør mere om netværket – kontakt formand for WIPP-360, Gorm Rabølle Knudsen, Slagelse Kommune, tlf. 40 29 96 60, mail: gomnu@slagelse.dk eller se mere på wipp-360.org

Slagelse Kommune, Syddansk Universitet, Varde Kommune er medlemmer af Welfare Tech.

 Illustration: WIPP-360

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png