2021-01-01-Mit-Welfare-Tech-Horsens Kommune.jpg

Månedens medlem: Horsens Kommune

Med mange års erfaring med afprøvning, ønsker og krav til nye velfærdsteknologiske løsninger, kan dette månedens medlem hurtigt spotte den gode løsning. Og den dårlige. Læs mere om Horsens Kommune – månedens medlem i januar.

Et aktivt liv i balance. 

Siden 2019 har Horsens Kommune beskrevet kommunens sundhedspolitik, som en ”bevægelse – en tankegang – der er er forankret i alle dele af den kommunale organisation, i alle strategier”.

Kommunen sætter fokus på særligt tre sundhedsudfordringer: ensomhed, unge – identitet og mental sundhed, natur og kultur som ramme for sundhedsfremme.

Som en del af løsningen på de tre udfordringer indgår også afprøvning og brug af velfærdsteknologi.

Malene Storgaard Jensen, udviklingskonsulent i Horsens Kommune, fortæller herunder om, hvorfor Horsens Kommune er medlem af Welfare Tech, deres udbytte af medlemsskabet og hvad de har særligt fokus på lige nu.

Hvorfor er I medlem af Welfare Tech, og hvad får I ud af at være medlem?

- I Horsens Kommune har vi et ønske om at være med i front ift. at afprøve og bruge nye løsninger i vores kommunale drift. Vi er medlem af Welfare Tech, hvor vi får viden, inspiration og mulighed for at skabe nye relationer og samarbejder med både offentlige- og private medlemmer. 

Hvad kan I bidrage med eller tilbyde de andre medlemmer i klyngen?

- Siden 2010 haft vi haft en meget proaktiv og innovativ tilgang til, hvordan vi kan udvikle den kommunale sektor og løse de kommunale kerneopgaver på nye måder eller sammen med andre.  Vi har derfor en god portion erfaring med afprøvning og levering af ønsker og krav til nye velfærdsteknologiske løsninger.

- Da vi har fokus på dette område i mange år, har vi også udviklet en vis kræsenhed eller ’shit-detektor’ ift. hvornår noget ikke er en god ide eller noget endnu er for umodent og kræver mere udviklingen inden det kan sendes i drift.

- Vi kan derfor tilbyde sparring og med-tænkning på nye ideer til de øvrige kommunale og offentlige medlemmer. Til de private leverandører kan vi bidrage med ideer, ønsker og krav, samt mulighed for at stille ’den fede empiri’ til rådighed ved udvikling eller afprøvning af nye løsninger.

Hvad har I særligt fokus på lige nu?

- Det vi gerne vil arbejde på i 2021 er i langt højere grad at få hele organisationen med på tænkningen og med i arbejdet med at bruge nye velfærdteknologiske løsninger. Vi vil gerne arbejde henimod flere små prøvehandlinger end planlægning af store projekter.

- Desuden vil vi gerne blive endnu bedre til at samarbejde på tværs af fagområder. Derudover vil vi gerne fastholde og udbygge brugen af virtuelle løsninger også på den anden side af corona-pandemien. Og så er vi i gang med at udforske og afprøve mulighederne for at hjælpe borgerne til selv at indkøbe smarte løsninger, som kan hjælpe dem i deres hverdag, så de bliver mindre afhængige af hjælp fra kommunen og mere selvhjulpne.

Hvad ser I som den største tendens eller udfordring inden for jeres område?

- Det går hurtigt med udviklingen af velfærds- og sundhedsteknologiske løsninger. Så det, der var smart og nyt i går, er forældet om et halvt år. Det betyder, at der ikke skal sættes store tunge projekter i gang, men at der i stedet skal arbejdes med mindre prøvehandlinger, som kan startes hurtigt op.

- Desuden bliver vi ofte udfordret på, at lovgivningen ikke er fulgt med den teknologiske udvikling. Vi kan efterhånden så mange ting i dag, som der lovgivningsmæssigt ikke er tænkt på. Og derfor kan manglende eller uklar lovgivning desværre godt ende med at være en showstopper. Brug af data – big data – er helt sikkert et område, der kommer til at vokse ekspotentielt de næste par år. Og vi skal derfor være hurtigere til at tilegne os værktøjer, så vi kan bruge data mere aktivt, slutter Malene Storgaard Jensen.

Horsens Kommune har været medlem af Welfare Tech siden december 2018.

Læs ogsåForce Technology - månedens medlem i december 2020.

Foto: Arkiv - Horsens Kommune.


Om Mit Welfare Tech – månedens medlem

I Welfare Tech er der mere end 200 unikke medlemmer. Medlemmerne er både små og store virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner. De er alle unikke og har meget at byde ind med. For at give et indblik i deres verden sætter vi hver måned fokus på et medlem. Gennem 4 spørgsmål fortæller medlemmet om deres medlemskab, udbytte og hvad de har særligt fokus på lige nu.

Bliv månedens medlem

Er du medlem af Welfare Tech og vil du gerne fortælle, hvad du fx har fokus på lige nu? Så send en mail til Christina Prangsgaard, digital kommunikationskonsulent, chpc@welfaretech.dk.

Vil du også være medlem? Klik her

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png