2021-01-25-1Mennesker-med-demens-får-mere-mod-i-dagligdagen.jpg

Ny app giver mennesker med demens mere mod i dagligdagen

Fremover kan mennesker med demens træne deres tale og hukommelse derhjemme. For første gang er den anerkendte metode, kognitiv stimulationsterapi, nemlig udviklet som et digitalt værktøj i dansk regi. Det giver de demensramte frihed til at træne, hvor og når de vil – og sammen med pårørende, som de føler sig trygge ved.

Det kan være udfordrende for mennesker med demens at skulle hjemmefra for at deltage i aktiviteter med andre. Fremover kan de nu spare nogle af turene til et dagscenter. Mange demensramte træner med metoden kognitiv stimulationsterapi (CST), som er en social aktivitet, der kan stimulere kognitionen hos mennesker med demens. Metoden er nu udviklet til en app, som målgruppen kan anvende sammen med pårørende hjemme i trygge omgivelser.

Seks borgere i Syddjurs Kommune har testet app’en, der skal vedligeholde kognitionen, og resultaterne er gode, fortæller Merethe Lund Andresen, ergoterapeut i Syddjurs Kommune.

- Den nye app anses blandt andet at være god til de borgere, som gerne vil træne videre efter de CST-gruppetilbud, de har fået via kommunen. App’en er velegnet til dem, der gerne vil træne og få stimuleret hjernen sammen med deres familie eller venner, når de sidder derhjemme, fortæller Merete Lund Andresen.

Illustration fra app'en af Brain+

Sjov og gavnlige øvelser via ny app

CST-app’en er udviklet i et samarbejde mellem virksomheden Brain+,VIA University College, MedTech Innovation Consortium (MTIC) og Syddjurs Kommune. Den indeholder 24 strukturerede sessioner, hvor deltageren med demens og eksempelvis en pårørende sammen skal forholde sig til og reflektere over forskellige emner.

- Det skal først og fremmest være sjovt at deltage, men sessionerne skal også bidrage til, at nogle får fastholdt eller styrket deres hukommelse og kommunikationsevne, fortæller Rikke Gregersen, som er forskningsleder ved VIA University College.

I 2018-19 var Rikke Gregersen - med midler fra TrygFonden - projektleder på at udvikle det danske program til basis gruppe-CST, og hun er medforfatter til en manual, som også app`en læner sig op af.

Pilotundersøgelse: Ny app understøtter trivslen

Det er virksomheden Brain+, har produceret den nye CST-app. En pilotundersøgelse peger på, at digital CST kan understøtte trivsel i hverdagen og have positiv effekt på nogle deltagers kognitionsniveau. VIA University College står bag pilotundersøgelsen fra 2020.

- Det ser ud til, at app`en kan være en værdifuld coach til at understøtte CST i hjemmet men også at den sandsynligvis kan bidrage til at støtte personalet på dagscentrene, som står for CST, mener Rikke Gregersen.

Rikke Gregersen, forskningsleder ved VIA University College fra den nye app. 

App giver samlet kognitiv forbedring

Selvom app’en fra Brain+ er udviklet til at vedligeholde træningen fra et tidligere CST-program, er app’en i pilotundersøgelsen testet på mennesker med demens, som er CST-nybegyndere. Det skyldes, at forskerne ønskede at undersøge, hvor meget programmet i sig selv kan påvirke kognitionen uden sammenblandede resultater med effekter fra deltagelse i tidligere CST-forløb.

Pilotundersøgelsen pegede på en positiv sammenhæng mellem deltagernes tidsforbrug af det digitale program og nogle deltagers kognitionsforbedringer efter syv ugers brug.

Selvom data skal tages med forbehold – blandt andet på grund af frafald i gruppen og et lille datasæt - så så vi en samlet kognitiv forbedring i kognition på i gennemsnit 2,3 MMSE-point (Mini Mental Status Examination) for tre deltagere, fortæller Rikke Gregersen.

Får mod på at tale mere

Flere deltagere i pilotundersøgelsen tilkendegav ved forsøgets afslutning, at de har fået mere selvtillid og mod til at gøre ting, efter de har deltaget i digital hjemme-CST.

Brain+ mener, at det er lovende indikationer, som har gjort, at de vil arbejde videre og investere i app’en.

- Det er godt at høre, at brugerne føler, de har fået mere mod på at deltage i samtaler, efter de har brugt app’en. Det er lige netop det, der er målet. Målet på sigt er, at de fastholder de resultater, de har skabt sammen med en professionel, og så bygger de videre sammen med deres pårørende derhjemme, forklarer projektleder Bjarke L. Panduro fra Brain+. Han tilføjer:

- App’en tilskynder brugerne til at tale med deres pårørende og at holde en samtale i gang. Flere pårørende har fortalt, at det har givet dem et nyt sammenhold med den demensramte, som ellers kan have svært ved at holde en samtale gående, forklarer Bjarke L. Panduro.

Vedligeholdelses-app’en skal nu testes af 50 borgere med demens i fem eller seks kommuner.

Fakta om innovationsprojektet Interaktive teknologier til kognitiv stimulationsterapi (CST).

  • Hovedfokus er at udvikle interaktive teknologier som hjælperedskab til at understøtte et hjemmebaseret CST-program.
  • Målet er, at hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende får forbedret livskvalitet og uafhængighed længst muligt i eget hjem.
  • Projektet er et Circular Co-Creation projekt under MedTech Innovation Consortium.
  • University College London udviklede i 0’erne et nyt evidensbaseret behandlingsprogram ved navn Kognitiv Stimulationsterapi (CST) – det er den danske version af dette program, som nu er udviklet som en app.
  • Projektspartnere er Syddjurs Kommune, VIA University College, Aktiv Interaktiv (Aktiv Sport)Brain+ og Retrospect Film.
  • Læs den danske kulturelt adapterede CST-manual.

Se en video om projektet, produceret af MTIC – MedTech Innovation Consortium. 

Foto: Pixabay.com. Illustrationer: Brain+.

Brain+ og Syddjurs Kommune er medlemmer af Welfare Tech.

 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png