2021-05-04-Konfronts-digitale-platform-bygger-bro-til-udsatte-unge.jpg

Digital platform bygger bro til udsatte unge

Et samarbejde mellem Københavns Kommune og virksomheden Konfront har skabt en ny og konstruktiv relation mellem det pædagogiske personale og de unge beboere på institutionen Nexus. Konfronts digitale platform har givet personalet et nyt og struktureret værktøj i forhold til at kommunikere med de unge.

- At se det smil og det liv i øjnene!

Beskrivelsen kommer fra en psykolog på institutionen Nexus. Og den skyldes de fremskridt og resultater, samarbejdet med virksomheden Konfront fører med sig.

Nexus er en institution under Københavns Kommune, og den er et anbringelsessted og midlertidigt hjem for sårbare og kriminalitetstruede unge med udadreagerende adfærd og forskellige diagnoser. En af hovedopgaverne for Nexus er at vise de unge en anden retning end kriminaliteten. 

Konfront er en privat virksomhed. Stiftet og drevet af tidligere speciallærer Anne Kristine Schwartzbach. Konfront er en digital platform, der bygger på stærke faglige metoder og teknologien Virtual Reality. Formålet er at hjælpe mennesker med mentale udfordringer.

Sammen har Nexus og Konfront bevist, at en offentlig institution og en privat virksomhed i fællesskab kan skabe bedre vilkår for udsatte unge mennesker.

- Det, vi har lavet i samarbejde med Nexus og Københavns Kommune, er et meget konkret forløb, der dels bygger på samtalefaciliterende værktøjer, og dels Virtual Reality, forklarer Anne Kristine Schwartzbach.

Hun ser VR som et særdeles nyttigt værktøj til at skabe virkelige og velkendte situationer virtuelt.

- Med VR kan vi for eksempel skabe en situation, hvor den unge møder politiet, der gerne vil se ID. Det kan i den virkelig verden være enormt provokerende for nogle af de her unge mennesker. Men ved hjælp af vores platform bliver mødet trygt, fordi situationen foregår i trygge rammer. Og samtidig understøttes den af de her samtalefaciliterende værktøjer, der kan hjælpe den unge til at reflektere over, hvordan man kan møde politiet på en anden måde end den aggressive, siger hun.

Vi hjælper de anbragte unge

Hos Nexus har man allerede nu set gode og progressive resultater i forbindelse med samarbejdet med Konfront, der har været en del af institutionens arbejde de seneste 18 måneder.

- I forhold til vores unge arbejder vi med vredeshåndtering, angstproblematikker og traumer. Og med vores brug af Konfronts platform har vi oplevet, hvordan vores unge pludselig vil holde i hånd, når de får de her VR-briller på. Det er i situationer som denne, man bliver opmærksom på, at det her det kan noget. Og det er fantastisk, for det ville ikke være sket, hvis de ikke var blevet sat i denne her situation, siger Bo Løfbjerg, der er leder på Nexus.

Hos Københavns Kommune er man også begejstret for samarbejdet mellem Nexus og Konfront, der beviser, at et offentligt-privat samarbejde på nogle områder er en stærk grobund for fremtiden. 

- Når man som kommune går ind i sådan et OPI samarbejde, så er der rigtigt mange ting, man skal være opmærksom på. Man skal finde en målgruppe og nogle problemstillinger, hvor der er behov for, at der bliver gjort noget anderledes og nyt for at lykkes med opgaveløsningen. Så det har været rigtigt værdifuldt, at Konfront har haft en masse faglig ballast i forhold til det her projekt, siger Line Rosenørn Engel, der er Velfærdsteknologikoordinater i BBU staben i Københavns Kommune.

Og hun bakkes op af Bo Løfbjerg, som vil anbefale Konfronts digitale løsning til alle de steder, der arbejder med unge og mental trivsel.

- Som jeg ser det, kan man bruge Konfronts koncept lige fra det private og ud til det offentlige. Det gælder på alle de parametre, hvor vi ser problematikker, siger han.

Offentligt-privat samarbejde beriger løsningen

Konfront blev etableret i 2018, og allerede nu kan Anne Kristine Schwartzbach se, hvordan efterspørgslen og de private samarbejder er med til at gøre Konfront til at stærkere produkt.

- For os er det enormt berigende at være en del af det her samarbejde med Københavns Kommune, der på mange måder er en supertanker. Alligevel har vi haft et råderum, der har gjort, at vi har kunne tænke innovativt og nyt. Og brugeren – altså fagpersonalet på Nexus – har vi haft med i hele processen, og det har været enormt berigende, siger hun.

Anne Kristine Schwartzbach håber, at de gode resultater på Nexus kan være med til, at endnu flere tager Konfront til

- At det er lykkes så godt på Nexus gør selvfølgelig bare, at vi får endnu mere blod på tanden i forhold til at bredde det ud til endnu flere unge, siger hun.

Konfront er en digital platform, der er bygget op omkring den kognitive adfærdsterapi og Virtual reality.

Konfront er medlem af Welfare Tech.

Billede: Konfront

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png