2021-02-01-Mit-Welfare-Tech-Teal Medical.jpg

Månedens medlem: Teal Medical

Udvikling af moderne sundhedsteknologi kræver mere data end for blot få år siden. Teal Medical hjælper forskere, virksomheder og hospitaler med at tilgå og bruge data på det billeddiagnostiske område – sikkert og innovativt. Læs mere om Teal Medical – månedens medlem i marts.

Sundhedsdata skal bruges til at forbedre patientbehandlinger. Men mere sundhedsdata er ofte lig med juridiske og tekniske udfordringer i forhold til GDPR. Og selvom persondataforordningen er en god ting, så er det svært at skalere processer, der skal til for at overholde den.

Men det kan Teal Medical hjælpe med.

Kasper Marstal, CEO i Teal Medical, fortæller herunder om, hvorfor de er medlem af Welfare Tech, deres udbytte af medlemsskabet og hvad de har særligt fokus på lige nu.

Hvorfor er I medlem af Welfare Tech, og hvad får I ud af at være medlem?

- Welfare Techs medlemmer er kollegaer, konkurrenter og kunder. Derfor giver det rigtig god mening at være medlem for bedre at kunne forstå branchens behov og aktiviteter. Det gør os bedre til at udvikle vores produkt og lægge en fornuftig strategi. Konkret har det givet os gode samarbejdspartnere og relevant sparring.

Hvad kan I bidrage med eller tilbyde de andre medlemmer i klyngen?

 - Vi kan hjælpe klyngens medlemmer med at tilgå data på det billeddiagnostiske område. Vores produkt kan automatisk udtrække medicinske billeder fra hospitalssystemer og fjerne personhenførbare oplysninger. Flere af Welfare Techs medlemmer kender udmærket til de juridiske og tekniske udfordringer, man støder på, når man skal bruge store datasæt til fx træning af kunstig intelligens. Dem kan vi hjælpe med at løse.

Hvad har I særligt fokus på lige nu?

 - Vi har en ret lang to do-liste, så lige nu bruger vi tiden på at sætte vores egne processer rigtigt op, så vi kan skalere og prioritere produktudviklingen rigtigt. Vi har fået et dygtigt advisory board, som hjælper os med at sætte de rigtige mål for os selv. Derudover hjælper vi vores kunder med at udtrække data til deres forskning. For eksempel arbejder vi sammen med Datalogisk Institut på Københavns Universitet, som udvikler kunstig intelligens til analyse af billeder fra patienter med COVID-19.

Hvad ser I som den største tendens eller udfordring inden for jeres område?

- Udvikling af moderne sundhedsteknologi kræver mere data end for blot få år siden. Samtidig er kravene til beskyttelse af personoplysninger blevet større. Vi ser derfor et øget behov for at opskalere sikker brug af sundhedsdata til værdiskabende forskning og digitalisering af sundhedsvæsenet. Persondataforordningen er en fantastisk ting, men i praksis kan det være svært at skalere de processer, der skal til, for at overholde den. Derfor bygger vi software, som automatiserer disse processer. 

Teal Medical har været medlem af Welfare Tech siden oktober 2020.

Læs også: Alerto Care - månedens medlem i februar.

Foto: Teal Medical


Om Mit Welfare Tech – månedens medlem

I Welfare Tech er der mere end 200 unikke medlemmer. Medlemmerne er både små og store virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner. De er alle unikke og har meget at byde ind med. For at give et indblik i deres verden sætter vi hver måned fokus på et medlem. Gennem 4 spørgsmål fortæller medlemmet om deres medlemskab, udbytte og hvad de har særligt fokus på lige nu.

Bliv månedens medlem

Er du medlem af Welfare Tech og vil du gerne fortælle, hvad du fx har fokus på lige nu? Så send en mail til Christina Prangsgaard, digital kommunikationskonsulent, chpc@welfaretech.dk.

Vil du også være medlem? Klik her

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png