• Forside >
  • Nyheder >
  • Mindre klimabelastning med grønne(re) indkøb og udbud i Region Hovedstaden
2021-03-25b Mindre klimabelastning med grønne(re) indkøb og udbud i Region Hovedstaden.jpg

Mindre klimabelastning med grønne(re) indkøb og udbud i Region Hovedstaden

Et samlet indkøbsbudget på 17 milliarder og et varekatalog med 100.000 unikke varenumre og ca. 16.000 leverandører. Det sætter aftryk på Region Hovedstadens miljøregnskab. Her kan du læse om nogle af Region Hovedstadens initiativer med mere grønne indkøb og udbud.

Sundhedsvæsenet estimereres til at stå for ca. 6% af Danmarks samlede CO2-udledning. 

Det kommer fra medicinproduktion, medicoteknisk udstyr, læge- og sygeplejefaglige produkter - både engangs- og flergangs i plast, metal m.m. 

Alt det vi i sundhedsvæsenet forbruger.

Men der er masser af initiativer i gang for at reducere miljøbelastning og CO2-udledning fra det danske sundhedsvæsen.

Mere sundhed for pengene – med mindre klimabelastning

Med syv hospitaler i Region Hovedstaden har indkøbsafdelingen (Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden), et varekatalog med mellem 100.000 unikke varenumre på kliniske og ikke-kliniske produkter - fra ca. 16.000 leverandører.

  - Alle de produkter vi køber og forbruger har en stor miljøbelastning. Tidligere har virksomheder og offentlige organisationer opgjort klimabelastning (miljøregnskabet) ud fra udledning af CO2 i forbindelse med fx el- og varmeforbrug og transport. Men hvis du tager CO2-udledningen med fra produktionen af de varer, regionen køber, så er klimabelastning fra regionen enorm (89%), fortæller Rasmus Nielsen, specialkonsulent for Bæredygtig omstilling og Grønne Indkøb i Region Hovedstaden.

- Hertil kommer også den miljøbelastning som sker forud for indkøb af varer. Derfor har Region Hovedstaden også en oplagt mulighed for at stille miljøkrav til de varer (antal, kvalitet etc.) og leverandører, som producerer varerne. 

Grønne indkøb og effekt for verdensmålene

Grønne indkøb kan med fordel ’ramme’ mange af verdensmålene på forskellige måder og her er der ofte klimaindsatsen, som bliver fremhævet og som man tit måler i. Men der er andet, man også bør have for øje, fortsætter Rasmus Nielsen: - Der er også rigtig mange andre fokusområder man skal have, når man laver vurdering af hvilke produkter, der er mest bæredygtige at købe ind. Fx uønsket kemi i produkterne, arbejdstagerrettigheder i de lande, som producerer m.m.

Krav til leverandører: Tænk i cirkulær økonomi

Når regionen stiller krav til leverandører i forbindelse med de udbud, der er og stiller krav til at produkterne skal en mindre miljøbelastning, så handler det også om at tænke i ’cirkulær økonomi’.  - Vi skal over til at bruge produkterne så lang tid som muligt og give produkterne så lang tid levetid som muligt. Og så skal vi kunne genanvende de materialer, der bliver brugt, fortæller Rasmus Nielsen. 

Rasmus Nielsen var oplægsholder i Welfare Techs netværk for FN’s verdensmål 28. januar 2021.

På næste møde i Welfare Techs netværk for FN’s verdensmål 13. april 2021 kan du få inspiration til arbejdet med verdensmål – og høre hvad andre gør af erfaringer. Kontakt Randi Villebro for deltagelse eller spørgsmål til netværket ravi@welfaretech.dk  

 

Kontakt

Rasmus Nielsen

Specialkonsulent

Region Hovedstaden

Bæredygtig omstilling og Grønne Indkøb

Download vCard

Kontakt

Randi_web.jpg

Randi Villebro

Konsulent

Welfare Tech

Netværk og matchmaking

T: +45 9320 2520

LinkedIn

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png