job

Nyhedskriterier

Er du medlem af Welfare Tech, kan du få bragt nyheder i Welfare Techs nyhedsbrev og på Welfare Techs hjemmeside. Nyhederne skal ligge inden for det sundheds- og velfærdsteknologiske område og skabe relevans for læserne. Der optages ikke kommercielle nyheder. Vi giver her nogle guidelines og tips til den gode nyhed.

Hvad kan nyheden omhandle?

 • Brugererfaringer med løsninger: opnåede effekter, erfaringer og resultater 
 • Samarbejde om udvikling, afprøvning, implementering og eksport
 • Markedsforhold: viden om tendenser, fakta, lovgivning
 • Nye forretningsmuligheder, implementering og eksport 
 • Gode råd og erkendelser inden for området
 • Videnopsamling fra workshops, konferencer, ”virksomhedsbesøg” 
 • Indholdsformidling omkring et kommende arrangement

Kom tæt på historien med hv-spørgsmål

 • Hvilket problem/udfordring adresseres?
 • Hvordan er det løst?
 • Hvad er gevinsten?
 • Hvem står bag?
 • Hvor foregår det?
 • Hvornår sker det?
 • Hvad er næste skridt?
 • Kontaktdata, hvis man vil vide mere

Sådan skriver du den gode nyhed


En nyheds relevans vurderes typisk efter fem klassiske nyhedskriterier

Din nyhed skal helst opfylde en eller flere af nyhedskriterierne:

 • Aktualitet: Hvorfor bringe historien netop nu?
 • Identifikation: Kan læseren identificere sig med emnet?
 • Væsentlighed: Hvilken betydning har nyheden/emnet for læseren?
 • Sensation: Er det overraskende og spændende?
 • Konflikt: Er der modstridende synspunkter?

Ingen god historie uden en strategi

Når du vurderer din nyhedside, overvej derfor følgende:

 • Budskab – hvad vil du fortælle?
 • Formål – hvorfor vil du fortælle det?
 • Målgruppe – hvem vil du fortælle det til?
 • Formidling – Hvordan vil du fortælle det?
 • Effekt – hvordan skal budskabet virke?

Tips til opbygning af din artikel

 • Det vigtigste først: nyheden, konklusionen, hovedbudskabet
 • Uddybning: Baggrund, premisser, detaljer, andre vinkler, ekspertudtalelser, perspektivering
 • Sørg gerne for at have en udtalelse med (citater)
 • Afrunding: Detaljer, bevillingsgivere, hvad nu, kontaktperson for yderligere information  

Gode råd, når du skriver

 • Hold din nyhed enkel og fokuser ét budskab ad gangen - skriv hellere flere nyheder om samme emne med forskellige vinkler, fremfor at have flere budskaber i samme historie
 • Skriv til din målgruppe og fokuser på, hvad der er relevant og interessant for dem
 • Skriv din nyhed som en historie i stedet for blot at informere
 • Giv gerne historien en personlig vinkel, hvor en person udtaler sig om emnet
 • Giv et eksempel, fx fra en case, som underbygger dit budskab eller pointe
 • Gør teksten læsevenlig med et aktivt sprog og god vekslen mellem korte og lange sætninger og inddel gerne teksten i kortere afsnit med sigende overskrifter
 • Undgå forkortelser og fagudtryk - såfremt de er væsentlige for indholdet forklar altid, hvad de betyder, så læseren inkluderes og forstår budskabet

Hvad skal nyheden indeholde?


 • En overskrift (max 50 tegn) 
 • En manchet (250 tegn)
 • En brødteksten (max to A4 sider)
 • Der skal medsendes et billede, min 300 pixel - billedet vil blive beskåret til størrelsen 640 x 290 pixel af redaktionen
 • Der skal være angivet en kontaktperson, med navn, titel, organisation, mail (og evt. telefonnummer)
 • Der må gerne medtages link til relevante eksterne hjemmesider (Læs mere...)
 • Der er mulighed for at få linket til video, pdf, mm.

Skabelon til nyhed (download word-fil)

Publicering af din nyhed


Nyhederne publiceres på Welfare Techs hjemmeside i fuldtekst og medtages i nyhedsbrevet med billede,  overskrift og manchet.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere alle nyheder. Nyheder, der bliver nævneværdigt redigeret af redaktionen, sendes de til godkendelse hos forfatter inden publicering.

Deadlines


Nyhedsbrevet udsendes to gange om måneden. Juli måned undtaget. Deadline for indsendelse af nyheder fremgår her: deadlines 

Send din nyhed til kommunikation@welfaretech.dk

Kontakt og yderligere information


Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Mette Thiel, Welfare Tech, mth@welfaretech.dk.

Kontakt

Mette-Thiel_NY1.jpg

Mette Thiel

Seniorkonsulent

Welfare Tech

Strategisk kommunikation og markedsføring

T: +45 2058 5138

LinkedIn

Skype id : mette.thiel

Deadlines til nyhedsbrev

Som medlem har du mulighed for at bringe egne nyheder og aktiviteter i Welfare Techs nyhedsbrev og på hjemmesiden. Vi udsender to nyhedsbreve hver måned, juli måned undtaget. Se deadlines for indsendelse af materiale i nedenstående link. 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png