job

Nyhedskriterier

Medlemmer af Welfare Tech kan få bragt nyheder i Welfare Techs nyhedsbrev og på Welfare Techs hjemmeside. Nyheden skal omhandle velfærdsteknologier; sundheds-it, velfærdsrobotter, automatiseringsløsninger, intelligente hjælpemidler, olig.

Der kan bringes nyheder om fx:

 • Nye løsninger, produktlanceringer og priser
 • Nye tiltag eller fokusområder i organisationen
 • Nye løsninger, produkter, services, samarbejder og initiativer man er i gang med at udvikle
 • Nyt om teknologier man arbejder med
 • Nye resultater eller erkendelser man er nået frem til
 • Nyt om forretningsmuligheder og eksport

Den gode nyhed kommer tæt på historien med hv-spørgsmål og kan typisk indeholde emnerne:

 • Hvilket problem/udfordring adresserer produktet/løsningen/servicesen?
 • Hvordan virker produktet/løsningen/servicesen?
 • Hvad er gevinsten ved produktet/løsningen/servicesen?
 • Hvem står bag?
 • Hvor foregår det?
 • Hvornår sker det?
 • Hvad skal der ske nu – hvad er næste skridt?
 • Kontaktdata, hvis man vil vide mere

Nyheder om aktiviteter, arrangementer, events:

 • Omtale af workshop, projektmøder, ”virksomhedsbesøg” man har afholdt
 • Omtale af konferencer man har deltaget i med relation til emnet
 • Profilering af arrangementer man vil afholde

Lidt om nyhedskriterier generelt


En nyheds relevans vurderes typisk efter fem klassiske nyhedskriterier. Din nyhed skal helst opfylde og afspejle en eller flere af nyhedskriterierne:

 • Aktualitet: Hvorfor bringe historien netop nu?
 • Identifikation: Kan læseren identificere sig med emnet?
 • Væsentlighed: Hvilken betydning har nyheden/emnet for læseren?
 • Sensation: Er det overraskende og spændende?
 • Konflikt: Er der modstridende synspunkter?

Ingen god historie uden en strategi. Når du vurderer din nyhedside, overvej derfor følgende:

 • Budskab – hvad vil du fortælle?
 • Formål – hvorfor vil du fortælle det?
 • Målgruppe – hvem vil du fortælle det til?
 • Formidling – Hvordan vil du fortælle det?
 • Effekt – hvordan skal budskabet virke?

Opbygning af din artikel:

 • Det vigtigste først: nyheden, konklusionen, hovedbudskabet
 • Uddybning: Baggrund, premisser, detaljer, andre vinkler, ekspertudtalelser, perspektivering
 • Sørg gerne for at have en udtalelse med (citater)
 • Afrunding: Detaljer, bevillingsgivere, hvad nu, kontaktperson for yderligere information  

Gode råd, når du skriver:

 • Hold din nyhed enkel og fokuser ét budskab ad gangen - skriv hellere flere nyheder om samme emne med forskellige vinkler, fremfor at have flere budskaber i samme historie
 • Skriv til din målgruppe og fokuser på, hvad der er relevant og interessant for dem
 • Skriv din nyhed som en historie i stedet for blot at informere
 • Giv gerne historien en personlig vinkel, hvor en person udtaler sig om emnet
 • Giv et eksempel, fx fra en case, som underbygger dit budskab eller pointe
 • Gør teksten læsevenlig med et aktivt sprog og god vekslen mellem korte og lange sætninger og inddel gerne teksten i kortere afsnit med sigende overskrifter
 • Undgå forkortelser og fagudtryk - såfremt de er væsentlige for indholdet forklar altid, hvad de betyder, så læseren inkluderes og forstår budskabet

Form


Nyheder skal indeholde:

 • En overskrift (max 30 tegn) 
 • En manchet (160 tegn)
 • En brødteksten (max to A4 sider)
 • Der skal medsendes et billede, min 300 pixel - billedet vil blive beskåret til størrelsen 640 x 290 pixel af redaktionen
 • Der skal være angivet en kontaktperson, med navn, titel, organisation, mail (og evt. telefonnummer)
 • Der må gerne medtages link til relevante eksterne hjemmesider (Læs mere...)
 • Der er mulighed for at få linket til video, pdf, mm.

Kommende arrangementer skal desuden indeholde:

 • Dato, inkl. start- og sluttid
 • Adresse, hvor aktiviteten afholdes
 • Navn(e) på arrangør(er)
 • Pris
 • Tilmeldingsfrist og oplysning om tilmelding (fx tilmeldingslink)

Alle nyheder og aktiviteter uploades i fuld længde til hjemmesiden.

Skabelon til nyhed (download word-fil)
Skabelon til aktivitet (download word-fil)

Publicering


Nyheder medtages i nyhedsbrevet og forkortes til ca. 500 – 700 tegn. med en link-henvisning til fuldteksten på hjemmesiden. Redaktionen formulerer denne tekst, såfremt den ikke er angivet af forfatteren.

Arrangementer medtages i nyhedsbrevet en måned før afholdelse med kort beskrivelse af indholdet, inkl. dato og sted.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere alle nyheder. Nyheder, der bliver nævneværdigt redigeret af redaktionen, sendes de til godkendelse hos forfatter inden publicering.

Deadlines


Nyhedsbrevet udsendes to gange om måneden. Juli måned undtaget. Deadline for indsendelse af nyheder fremgår her: deadlines 

Nyheden kan sendes til mth@welfaretech.dk

Kontakt og yderligere information


Nyhedsoplæg og evt. spørgsmål til ovenstående sendes til Mette Thiel, Welfare Tech, mth@welfaretech.dk.

Kontakt

Mette-Thiel_NY1.jpg

Mette Thiel

Seniorkonsulent

Welfare Tech

Kommunikation og markedsføring

T: +45 2058 5138

LinkedIn

Skype id : mette.thiel

Deadlines til nyhedsbrev

Som medlem har du mulighed for at bringe egne nyheder og aktiviteter i Welfare Techs nyhedsbrev og på hjemmesiden. Vi udsender to nyhedsbreve hver måned, juli måned undtaget. Se deadlines for indsendelse af materiale i nedenstående link. 

Støttes af

Welfare Tech's aktiviteter er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WEN-partnerlogo-580-x-65_DK.png