Demantec.jpg

Dansk-tysk samarbejde skal tackle demens med ny teknologi

Stadig flere får stillet diagnosen demens. Nu går en række partnere på tværs af den dansk-tyske grænse sammen for at hjælpe demensramte med løsninger, der bygger på den nyeste teknologi og et dybt kendskab til livet med demens.

Pressemeddelelse 25. april 2016

Når demens udvisker et barnebarns navn, er det ødelæggende uanset, om navnet var Frank eller Franz. På begge sider af den dansk-tyske grænse får flere og flere borgere stillet en demensdiagnose. I takt med, at befolkningen bliver ældre, bliver antallet af borgere med demens alene i Tyskland blive fordoblet fra 1,5 millioner i 2014 til 3 millioner i 2050. I Danmark forventes antallet at vokse fra 84.000 i 2015 til 150.000 i 2040*.

Udviklingen sætter både samfundsøkonomien og hundredetusindvis af familier under hårdt pres i forsøget på at hjælpe de mange mennesker, hvis livskvalitet smuldrer i takt med, at demensen nedbryder deres sind.

En række danske og tyske partnere er derfor nu gået sammen om skabe et nordeuropæisk fyrtårn inden for demensløsninger. Løsninger, der på én gang skal give den enkelte mere livskvalitet og indfri det store eksportpotentiale, der ligger i at udvikle bedre og gennemtestede produkter, som fungerer på tværs af landegrænser. Interreg Deutschland-Danmark og Syddansk Vækstforum investerer 19 mio. kr. i samarbejdet, der går under navnet DEMANTEC.

Viden om pleje kobles med teknologi

DEMANTEC skal koble højteknologi fra danske virksomheder med en stor, faglig viden om demens i den tyske plejesektor:

- Vores mål er at etablere grænseoverskridende velfærdsløsninger, som markant forbedrer den daglige pleje af demensramte. Der er et stort potentiale ved at arbejde sammen på tværs af den dansk-tyske grænse inden for plejesektoren, specielt ved at bruge innovative teknologiske løsninger til at imødekomme de demensramtes behov, forklarer Professor. Dr. Bosco Lehr fra Flensburg University of Applied Sciences og overordnet projektleder for DEMANTEC.

I Danmark tager samarbejdet udgangspunkt i sundheds- og velfærdsteknologiklyngen Welfare Tech, der tæller højteknologiske virksomheder og offentlige aktører, som allerede arbejder med demensløsninger. På den tyske side af grænsen har partnere med Flensburg University of Applied Sciences i spidsen opbygget et stærkt, fagligt miljø omkring demens.

Bedre plejetilbud med teknologi og videreuddannelse

DEMANTEC skal fungere som bindeleddet mellem denne praksisviden og virksomhedernes teknologi. Målet er inden for få år at skabe bedre plejetilbud til borgere med demens fortrinsvis på plejehjem ved at opgradere brugen af teknologi og videreuddanne personalet i brugen af den. Samtidig skal DEMANTEC integrere sundhedsteknologi bredt i forskning og undervisning, så kommende fagpersonale står stærkt rustet til opgaven.

Fra dansk side er der store forventninger til DEMANTEC-samarbejdet, som giver danske virksomheder en unik indsigt i helt konkrete udfordringer i plejen af demensramte. Samtidig får virksomhederne viden om, hvordan deres løsninger kan skaleres og tilpasses til store markeder. Virksomheder i Welfare Tech-klyngen har allerede vist stor interesse i DEMANTEC:

- Vi er meget begejstrede for at kunne komme ind og teste teknologi til demente i den tyske plejesektor. På den måde får vores medlemmer adgang til førstehåndserfaringer på et stort marked. Vi er foran Tyskland med digitalisering af velfærd, men har også brug for at tilpasse vores løsninger til tyske behov og regler. Det giver dette grænseoverskridende samarbejde netop mulighed for, siger Christian Graversen, direktør i Welfare Tech.

Bag DEMANTEC står en række danske og tyske partnere, der er forankret i Region Syddanmark, Region Sjælland og Slesvig-Holsten. DEMANTEC løber frem til 2018.

De tyske partnere er:

  • DIAKO – Soziale Enrichtungen GmbH
  • Flensburg University of Applied Science
  • Gesundheitsregion Nord
  • Pflegenheim ”Unter dem Regenbogen (Delta pflegebetrieb)

De danske partnere er:

  • Anygroup ApS
  • Aabenraa Kommune – Rise plejecenter
  • Region Syddanmark v. Syddansk Sundhedsinnovation
  • Lifepartners A/S
  • University College Sjælland
  • Welfare Tech

* Kilder: http://www.videnscenterfordemens.dk/statistik/forekomst-af-demens-i-danmark/ og https://www.deutsche-alzheimer.de/ueber-uns/aktuelles/artikelansicht/artikel/die-zahl-der-demenzkranken-steigt-jaehrlich-um-40000.html

Kontaktinformation

Professor Dr. Bosco Lehr, Director, Institute for eHealth and Management in Health Care, Flensburg University of Applied Sciences, T. +49 (0) 461 805 1563, bosco.lehr@fh-flensburg.de

Christian Graversen, adm. direktør, Welfare Tech, T. +45 2128 8419, cgra@welfaretech.dk

Jakob Paulsen, kommunikationsmedarbejder, Welfare Tech, T. +45 3177 9330, japa@welfaretech.dk

Om Welfare Tech

Welfare Tech er Danmarks største medlemsbaserede klyngeorganisation for sundheds- og velfærdsteknologi. Via samarbejde mellem private virksomheder og offentlige parter er Welfare Tech katalysator for forretningsudvikling og innovation. Midlerne er metoder til forretningsudvikling, matchmaking og aktive netværk. Gennem denne indsats hjælper Welfare Tech virksomheder til nye løsninger, som sikrer bedre offentlig service, større livskvalitet og effektivitet i samfundet. Samtidig opbygges nye forretningsområder, som skaber vækst i form nye job og eksportmuligheder i den private sektor.

Welfare Tech støttes af Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og er guldcertificeret klynge inden for området i Europa under The European Cluster Excellence Initiative, ECEI.

Læs mere på www.welfaretech.dk

Kontakt

Bosco Lehr

Professor Dr., Director

Flensburg University of Applied Sciences

Institute for eHealth and Management in Health Care

T: +49 (0) 461 805 1563

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png