2016-06-22-Plejepersonale-skal-specialiseres-i-demensteknologi-.jpg

Plejepersonale skal specialiseres i demensteknologi

Demens koster samfundet 24 mia. kr. hvert år. Velfærdsteknologi kan lette det økonomiske pres og give demensramte et bedre liv, men det kræver, at vi kobler teknologien med specialisering og uddannelse af plejepersonalet. Dét er målet for et nyt dansk-tysk demenssamarbejde.

Pressemeddelelse den 22. juni 2016

Når Bente eller Beathe med demens har behov for hjælp og omsorg i hjemmet eller på plejehjemmet, står de teknologiske løsninger nærmest i kø for at blive taget i brug. Men hverken GPS-systemer, robotter eller digitale kommunikationsplatforme nytter noget, hvis ikke plejepersonalet kan udnytte dem.

Et nyt dansk-tysk demenssamarbejde under navnet Demantec skal over de næste tre år koble de nyeste demensteknologier med uddannelse og specialisering af plejepersonalet på begge sider af grænsen, så teknologiens fulde potentiale udnyttes til gavn for de demente, deres pårørende og personalet.

Demantec blev i går officielt skudt i gang med en demenskonference i Aabenraa, hvor over 100 deltagere var samlet og besøgte demensplejehjemmet Rise Parken. Her oplever ledelsen også et behov for en specialiseret uddannelse i at bruge de mange teknologiske løsninger:

- Det er fantastisk, når teknologi hjælper os med at få mere tid til den menneskelige kontakt. Men det kræver, at personalet har både kompetencerne og motivationen til at bruge teknologien. Derfor er der et stort potentiale i, at det bliver en integreret del af uddannelserne, siger Else Iseling, plejehjemsleder i Rise Parken, der er Aabenraa Kommunes deltager i Demantec-projektet.

24 mia. kr. til demens om året

Udgifterne til demens i Danmark beløber sig til 24 milliarder kr. hvert år. De teknologiske løsninger kan hjælpe sundheds- og plejesektoren med at håndtere det stigende antal af borgere med demens, hjælpe borgeren til et godt liv i hjemmet i længere tid og give personalet bedre værktøjer til at håndtere de specielle behov for pleje og omsorg, som den demente og pårørende har.

Mange velfærdsteknologiske virksomheder fået øjnene op for markedet. Men koblingen fra virksomhedernes teknologi til plejepersonalets uddannelser og kompetencer har manglet. Det vil Demantec rette op på. Blandt andet har en tysk plejehjemskæde og University College Sjælland forpligtet sig til at udvikle nye efter- og videreuddannelsestilbud til plejepersonale med fokus på teknologiens muligheder, så fremtidens personale bliver specialiseret yderligere i plejen af demente.

- Målet i Demantec er at forbedre livskvaliteten for borgere med demens og samtidig optimere personalets arbejdsbetingelser via en specialisering af uddannelse og efteruddannelse med fokus på højteknologien. Det grænseoverskridende samarbejde skal skabe nye, kvalificerede uddannelsesmuligheder for personalet i demensplejen, siger Professor. Dr. Bosco Lehr fra Flensburg University of Applied Sciences og overordnet projektleder for Demantec.

Demenssamarbejde giver stor konkurrencefordel

I Welfare Tech, som er en klyngeorganisationen for sundheds- og velfærdsteknologi, har man gode erfaringer med samarbejde mellem velfærdsteknologiske virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Welfare Tech er med i Demantec-samarbejdet, fordi det rummer et stort potentiale for erhvervslivet:

- Ved at få adgang til tysk fagpersonale og den store tyske viden om demenspleje, kan danske virksomheder få en stor konkurrencefordel. De vil ikke blot kunne teste og tilpasse deres løsninger i praksis, men vil også få et tæt samarbejde med personalet om brugen i hverdagen, siger Christian Graversen, direktør i Welfare Tech.

Om Demantec

Demantec er et treårigt tværregionalt samarbejdsprojekt mellem Danmark og Tyskland, som skal udvikle og afprøve sundheds- og velfærdsteknologier målrettet mennesker med demens.

Målet er at skabe bedre plejetilbud ved at tilpasse, sammenkoble og videreudvikle eksisterende teknologier, så de imødekommer de særlige udfordringer, der er forbundet med en demensdiagnose. Teknologierne skal sikre både øget livskvalitet for den demente og styrke fagpersonalet med bedre arbejdsforløb og procedurer, som kan integreres i undervisning og forskning og derved også i efteruddannelse.

Samtidig giver det grænseoverskridende samarbejde virksomhederne en unik indsigt i konkrete udfordringer i demensplejen og viden til, hvordan deres løsninger kan skaleres og tilpasses til store markeder. Projektet er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum.

Partnere i Demantec

Tyske partnere

Danske partnere

 

Pressekontakt

Professor Dr. Bosco Lehr, Director, Institute for eHealth and Management in Health Care, Flensburg University of Applied Sciences, T. +49 (0) 461 805 1563, bosco.lehr@fh-flensburg.de

Else Iseling, plejehjemsleder, Rise Parken, T. +45 7376 6501, ei@aabenraa.dk

Christian Graversen, adm. direktør, Welfare Tech, T. +45 2128 8419, cgra@welfaretech.dk

Jakob Paulsen, kommunikationsmedarbejder, Welfare Tech, T. +45 3177 9330, japa@welfaretech.dk

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png