2016-06-17-Dansk-tysk-samarbejde-skal-sikre-demente-et-bedre-liv.jpg

Presseinvitation: Dansk-tysk samarbejde skal sikre demente et bedre liv

Et visionært dansk-tysk samarbejde skal sikre bedre pleje og omsorg for demente og deres pårørende. På tværs af den dansk-tyske grænse skal de nyeste teknologier kobles med specialisering og efteruddannelse af plejepersonale, så sundheds- og plejesektoren kan håndtere det hastigt stigende antal af demente. Samarbejdet skydes i gang den 21. juni 2016 i Aabenraa med en stor konference.

Tirsdag den 21. juni 2016, kl. 9:00 – 15:30
Rådhussalen, Aabenraa Rådhus, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

Demens er en af vores tids største udfordringer i både Danmark og Tyskland. Hver tredje risikerer ifølge prognoser at blive ramt af demens. Det stiller den demente, de pårørende og samfundet over for en svær opgave. Udviklingen kræver et markant skifte i måden, vi arbejder med og tænker muligheder for borgere med demens i sundheds- og plejesektoren.

Demantec er et nyt, interregionalt demenssamarbejde, som sætter fokus på demensplejehjem og plejeteknologier til borgere, der lever med demens. Målet er at udvikle højteknologiske løsninger, der kan hjælpe demente og deres pårørende til en bedre hverdag og styrke fagpersonalet, så demensramte får et bedre liv på begge sider af den dansk-tyske grænse.

Demenskonferencen i Aabenraa er en oplagt mulighed for at høre om de nyeste erfaringer med demenspleje fra Tyskland, besøge det specialiserede demensplejehjem "Rise Parken" i Rødekro og opleve nye teknologier til demensramte i en udstilling. Se programmet her.

Pressen er velkommen til konferencen.

For at vi kan sikre de bedste interviewmuligheder, skal pressetilmelding ske via mail til japa@welfaretech.dk og mpo@aabenraa.dk senest den 20. juni klokken 12.00. Navn og medie bedes oplyst i mailen. Har du ikke mulighed for at deltage i Aabenraa, kan vi naturligvis også hjælpe med at arrangere telefoninterviews.

Vi tilbyder at hjælpe journalister med at arrangere følgende:

Interview med Jakob Kyndal, direktør for Social & Sundhed, Aabenraa Kommune, om

 • Kommunens rolle i Demantec og forventninger til projektet
 • Kommunens udfordringer i demensplejen
 • Nyeste erfaringer med velfærdsteknologi i demensplejen

Interview med Professor Dr. Bosco Lehr, overordnet projektleder fori Demantec, Flensburg University of Applied Sciences om

 • Perspektivet ved et interregionalt samarbejde på demensområdet

Interview med plejepersonalet og ledelsen på Rise Parken (OBS: gode billedmuligheder) om

 • Plejecenterets erfaringer med ny velfærdsteknologi i demensplejen
 • Hvordan demens påvirker de pårørende
 • Hvordan Rise plejecenter arbejder med de demente og deres pårørende

Interview med den tyske demensspecialist og cheflæge, Dr. Klaus Weil, fra Malteser Krankenhaus St. Franziskus-Hospital i Flensborg om

 • Hvordan har Malteser Krankenhaus St. Franziskus-Hospital i Flensburg specialiseret sig i demens?
 • Hvad er det svenske demenskoncept ”Silviahemmet”, og hvordan bruger Malteser det?

Interview med repræsentanter fra virksomheder, der arbejder med teknologi til demenspleje, blandt andre LifePartners fra Padborg og ANYgroup fra Korsør om

 • Udfordringer med dementes rettigheder kontra pårørendes og personalets behov for overvågning og sikkerhed
 • Nyeste teknologiske muligheder og løsninger

Om Demantec

Demantec er et treårigt tværregionalt samarbejdsprojekt mellem Danmark og Tyskland, som skal udvikle og afprøve sundheds- og velfærdsteknologier målrettet mennesker med demens.

Målet er at skabe bedre plejetilbud ved at tilpasse, sammenkoble og videreudvikle eksisterende teknologier, så de imødekommer de særlige udfordringer, der er forbundet med en demensdiagnose. Teknologierne skal sikre både øget livskvalitet for den demente og styrke fagpersonalet med bedre arbejdsforløb og procedurer, som kan integreres i undervisning og forskning og derved også i efteruddannelse.

Samtidig giver det grænseoverskridende samarbejde virksomhederne en unik indsigt i konkrete udfordringer i demensplejen og viden til, hvordan deres løsninger kan skaleres og tilpasses til store markeder. Projektet er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum.

Partnere i Demantec

Tyske partnere

Danske partnere

Pressekontakt

Jakob Paulsen, kommunikationskonsulent, Welfare Tech, T: +45 31 77 93 30, japa@welfaretech.dk

Mette Pawlik Olesen, specialkonsulent i Social & Sundhed - Ledelse & Udvikling, Aabenraa Kommune, T: +45 23 24 08 45, mpo@aabenraa.dk

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png