2016-03-14-Nye-toner-i-sundhedsvæsenet.jpg

Musik og lyd skal forbedre livskvaliteten for demente og psykisk udsatte

Du kan sikkert nikke genkendende til, at musik påvirker dine følelser og dit humør. Men kan musik også bruges aktivt til at gøre patienter raske? Svaret er ja, ifølge to danske innovationsnetværk: Danish Sound og Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi. De samler nu forskning, erhverv og sundhedsprofessionelle i projektet Lyd og Sundhed, som over de næste to år skal udforske området nærmere og ikke mindst skabe evidens for om løsningerne virker.

Pressemeddelelse, Welfare Tech, 18. marts 2016

To danske innovationsnetværk, Danish Sound og Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi, slår kompetencerne sammen i et nyt stort innovationsprojekt, Lyd og Sundhed. Sammen vil de skabe en offentlig-privat platform, der fremmer forbindelser mellem videndomæner, brancher og sektorer inden for lyd, informations- og kommunikationsteknologi (IKT) samt andre relevante teknologier, og undersøge, hvordan lyd og musik kan lette hverdagen for demente og psykiske udsatte. 

- Det er et rigtig spændende projekt, med både to forskningsgrupper fra DTU og Aarhus Universitet, virksomheder, som gerne vil ind på markedet og leverer nye løsninger, og så dem, der har et behov, nemlig institutioner i Struer Kommune. Det er et ægte triple helix-projekt, der burde give værdi for alle tre interessentgrupper, siger Jan Larsen, professor fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU, og netværksdirektør for Danish Sound.

Spirende vækstområde 

Lyd i sundhedsvæsenet er et vækstområde med stort potentiale, som adresserer globale, samfundsmæssige udfordringer både i forhold til velfærd og sundhedsydelser. De fleste kan nikke genkendende til, at musik og lyd har indflydelse på vores følelser og humør, men at det også kan bruges aktivt til at gøre patienter raske er relativt nyt. Flere hospitaler, plejehjem og psykiatriske afdelinger er begyndt at etablerer sansestuer, hvor lyd får folk til at falde til ro og slappe af, ligesom der er øget fokus på at fjerne uhensigtsmæssig lyd, som kan påvirke borgere og personale i negativ retning. Alligevel findes der kun begrænset evidens for, om løsningerne virker. 

- Der er rigtig mange, der arbejder med musikterapi som sådan. Der hvor jeg tror, vi kan gøre en forskel i det her projekt, det er, at vi gerne vil have meget mere evidens for de her løsninger. Ét er, at man rent terapeutisk har vist, at der er nogle muligheder. Noget andet er, at man har vist, hvordan musik påvirker vores hjerner, hormonsystem og neurotransmittere (kemiske signalstoffer, der er knyttet til nervesystemet, red.). Noget helt tredje er at eftervise og give evidens for, at det også virker ude i de miljøer, hvor patienter og beboere er, siger Jan Larsen. 

Med projektet ’Lyd & Sundhed’ får virksomhederne adgang til den aktuelle forskning på området, så de kan omsætte den nye viden til konkrete produkter eller produktforbedringer, og de får mulighed for at afprøve løsningerne i praksis, og derved skabe evidens for løsningernes effekt. Målet er at inspirere såvel virksomhederne, det sundhedsfaglige personale som beslutningstagere til at se mulighederne og effekterne i at inddrage lyd i behandling og pleje af patienter og borgere, og høste gevinsterne ved de teknologiske muligheder. 

- Dette er et felt, der betragtes som et af Europas mest lovende, spirende industrier, og hvor vi i Danmark er langt fremme i forhold til andre europæiske lande, siger Lene Vistisen, seniorkonsulent og netværksleder for Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi. 

Konkrete tiltag på demens- og psykiatri-området

Lyd og Sundhed retter særligt fokus på to områder: demens og psykiatri. Områderne er udpeget på baggrund af en analyse, som Struer Kommune har foretaget i samarbejde med forsknings- og innovationsprojektet Patient@home (www.patientathome.dk). Den viser, at der er stort potentiale for at bruge musik og lyd i forhold til borgere med særlige behov. Forskning viser, at musik kan regulere vores vores sindstilstand og få os til at opfatte vores psykiske og fysiske tilstand på nye måder. Musikintervention kan derfor bruges aktivt til at afhjælpe tilspidsede situationer i psykiatrien i stedet for tvang, og aktivere eller berolige borgere med demens, så de får en bedre hverdag. 

Projektpartnerne vil søsætte nogle konkrete projekter, som på en gang forener kommunens behov, med den nyeste forskning og virksomhedernes ønsker, og som kan give evidens for, hvordan lyd og musik tilføjer værdi i for demente og psykiske udsatte.  

- Målet er at styrke et spirende vækstområde ved at give virksomhederne adgang til konkrete behov og den nyeste forskning, så de kan udvikle og tilpasse deres løsninger; og ikke mindst give dem noget evidens for, at deres løsninger rent faktisk virker i forhold til demente og psykiske udsatte. På den måde får de nogle salgsstærke argumenter for, hvorfor man skal vælge netop deres løsninger og måske også nogle samarbejdspartnere, der kan være med til at styrke deres produkt og i sidste ende deres salg, siger Lene Vistisen.

2,8 millioner til styrket samarbejde

Lyd og Sundhed løber frem til juni 2018 og har et samlet budget på 5,6 millioner kroner. Heraf støtter Styrelsen for Forskning og Innovation under Uddannelsesministeriet med 2,8 millioner kroner. 

Projektet drives af innovationsnetværkene Danish Sound og Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi i samarbejde med Stuer Kommune – lydens by, MedTech Innovation Consortium (MTIC) og forskningsinstitutionerne Aarhus Universitet, Center of Functionally Integrative Neuroscience, Center of Music In the Brain, og Danmarks Tekniske Universitet, DTU, Institut for Matematik og Computer Science, Sektionen for Kognitive Systemer. På virksomhedssiden er virksomhederne SoundFocus, SoundEar og Wavecare partnere i projektet, og flere kan komme med og tage del i udviklingen. 

- Andre virksomheder kan også være med. Både dem som arbejder med lyd og i forvejen kender til sundhedsområdet, dem som kommer fra andre industrier, hvor man har brug for eliminere lyd. Den problemstilling kender man jo også i sundhedsvæsenet, hvor støj på og omkring en sengestue kan forstyrre søvn. Det kan også være virksomheder fra det vil kalder velværeindustrien, hvor man bruger musik til at skabe en rar, beroligende atmosfære. Så der er flere inden for lyd som faktisk flytter sig, og alle er de meget velkomne til at henvende sig til os, siger Lene Vistisen. 

For yderligere information og interviews kontakt:

Lene Vistisen, netværksværkskoordinator for Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi, T. +45 3176 6331, levi@welfaretech.dk

Læs mere om Welfare Tech på: www.welfaretech.dk  

Jan Larsen, netværksdirektør for Innovationsnetværket Danish Sound, T. +45 4525 3923, janla@dtu.dk

Læs mere om Innovationsnetværket Danish Sound på: www.danishsound.org 

Mette Thiel, seniorkonsulent, kommunikation og markedsføring, Welfare Tech, T. +45 2058 5138, mth@welfaretech.dk

Billede: https://www.dropbox.com/s/va10w72andcxh10/IMG_8859.JPG?dl=0 

Kontakt

Lene-Vistisen_NY.jpg

Lene Vistisen

Seniorkonsulent

Welfare Tech

Netværkskoordinator for Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi

T: +45 3176 4331

LinkedIn

Skype id : lene.vistisen.work

Kontakt

Jan Larsen

Professor og netværksdirektør for Innovationsnetværket Danish Sound

Danmarks Tekniske Universitet, DTU

T: +45 4525 3923

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech's aktiviteter er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WEN-partnerlogo-580-x-65_DK.png