2013 12 12 Udvikling og skalering af løsninger

Velfærdsteknologi er afhængig af menneskelig handling

DEBAT: 83% af erhvervsklyngen Welfare Techs medlemmer ønsker fokus på implementering af teknologi i 2018. Det understreger, at digital velfærdsteknologi ikke bare noget vi udvikler, men også noget vi implementerer og anvender til gavn for borgere, medarbejdere og ofte også samfundsøkonomien. Samtidig fremhæver det nødvendigheden af, at vi erkender at implementering er en offentlig-privat udfordring, som skal løses sammen.

Debatindlæg i Altinget, marts 2018.

Ny teknologi byder på nye muligheder og løsninger i et tempo, så man bliver helt forpustet. Sammenligningen med kroppens måde at sige fra ved stor belastning er måske en god indikator for, hvor vi står med implementering af digital velfærdsteknologi i dag. Vi er forpustede og har svært ved at overkomme de mange nye muligheder. Derfor bør vi acceptere implementering af digital velfærdsteknologi, som en offentlig-privat udfordring vi kan og skal overkomme sammen. 

Digital velfærdsteknologi på Gartners hype curve

Velfærdsteknologi som begreb har rundet de 10 år og rummer både vækst i erhvervslivet, besparelser i det offentlige og bedre livskvalitet for borgere og medarbejdere. Som med andre teknologier kan udviklingen af digital velfærdsteknologi forstås gennem en ’Gartner hype curve’. 

De første år byggede vi hurtigt op mod en hype, hvor der ikke var grænser for, hvad digital velfærdsteknologi kunne løse. Alle syge kunne tage vare på sig selv, medarbejdere kom til at arbejde smartere, og forretningsfolk erobrede verden med digital velfærdsteknologi “Made in Denmark”. De senere år har vi så set, at flere offentlige og private aktører har været desillusionerede over, at resultaterne ikke er kommet hurtigt og nemt nok i hus. Det har ført til et fokusskift. 

Vi er gået fra en overdreven begejstring over en voldsom desillusion til nu en afmålt forståelse for, at digital velfærdsteknologi er nyttigt og nødvendigt. Derfor er vi de senere år stille og roligt begyndt at kravle op ad produktivitetsstigen med stigende fokus på, hvilke effekter velfærdsteknologi kan indfri for hvem. Der er skabt en bevidsthed om, at succes starter med en god implementering, og den skabes i samarbejde med virksomhederne, der leverer teknologi, og de offentlige organisationer, der indfører dem til gavn for medarbejdere og borgere.

Implementering af digital velfærd er udfordrende

De fleste modeller for implementering understreger nødvendigheden af organisatorisk forankring og ledelsesopbakning. Selvom mange digitale teknologier er let tilgængelige for medarbejdere og borgere, så er det nødvendigt at sikre en organisatorisk forandring, hvis gevinsterne skal høstes. 

I nogle tilfælde bliver brugen af ny teknologi ligefrem transformativ, fordi rollerne ændres. Borgeren tager en større rolle, og nye medarbejdergrupper kommer i spil. Dette kan fx forventes af den nationale udrulning af telemedicin til kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL). Her bliver det afgørende, at ledelsen viser vejen, involverer medarbejderne og bruger deres fagligheder. Og så skal der skabes gennemsigtighed for, hvad ændringerne og implementeringen af den nye teknologi medfører. Det kan så kobles med, at det er vigtigt at have et tæt samarbejde med virksomhederne bag løsningerne. Både i forhold til optimal brug af løsningen, forudsætningerne for løsningen, og i forhold til support og eventuel uddannelse i løsningen.   

Implementering er nøglen til skalering

Det er altid succes for en privat virksomhed at sælge til en offentlig kunde. Successen bliver dog bittersød, når man seks måneder senere konstaterer, at løsningen ikke er taget i brug, og kunden ingen glæde har fået af den. Derfor er det godt at acceptere den offentlig-private udfordring fra spids. At finde en god implementeringsplan og aftale næste skridt efter den.  En offentlig kunde, der kommer godt fra start er også det bedste udgangspunkt for et mersalg - til gavn for begge parter. Den offentlige organisation får skaleret løsningen til bred anvendelse, og den private leverandør får en god reference, som kan bruges til at få en aftale med den næste kunde. 

Så stop op og erkend, at et køb og et salg kræver en plan for at blive en fælles succes. 

Lad os blive bedre til implementering sammen

I erhvervsklyngen Welfare Tech har 83% af medlemmerne, på tværs af offentlige og private organisationer, herunder uddannelsesorganisationer, tilkendegivet, at 2018 skal være implementeringens år. Det kræver helt klart samarbejde for at lykkes. Derfor opfordrer jeg til, at det offentlige involverer det private i implementering samtidig med, at det private engagerer sig og bidrager. Det er den eneste vej til skalering og større forretning i Danmark og i udlandet.   

Link til Altinget.dk

Kontakt

Christian-Graversen_NY.jpg

Christian Graversen

Adm. direktør

Welfare Tech

T: +45 2128 8419

LinkedIn

Skype id : cgraversen

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png