Guldklynge.jpg

EU-guld til sund erhvervsklynge

Det kræver godt samarbejde at udvikle teknologi, der kan supplere de varme hænder i sundhedssektoren. Danmark er førende inden for samarbejde mellem private virksomheder og det offentlige, og flere danske klyngeorganisationer har modtaget EU-kommissionens guldcertifikat for at fremme sundhed gennem samarbejde. Certificeringen styrker Danmarks position på det europæiske marked for samarbejde om innovative sundhedsløsninger.

Pressemeddelelse, 19. juni 2019

Regioner og kommuner kan ikke løse udfordringerne på sundhedsområdet selv – private virksomheder og videninstitutioner skal hjælpe til, så ny viden og teknologier kommer til gavn. Erhvervslivet, sygehuse, kommuner og uddannelsesinstitutioner i Danmark er dygtige til at samarbejde, og det vækker international anerkendelse. Hele tre danske klyngeorganisationer inden for sundhedssektoren er hædret med EU-kommissionens guldmedalje for godt netværksarbejde, der i sidste ende gavner borgere og medarbejdere på velfærdsområdet.

Et af de præmierede netværk er sundheds- og velfærdsteknologiklyngen Welfare Tech, der netop har modtaget guldcertificeringen fra EU for tredje gang. Administrerende direktør Christian Graversen er stolt over, at det gode samarbejde mellem erhvervsliv og det offentlige bliver belønnet.

- Hvis vi skal imødekomme de mange udfordringer, vores sundhedssektor står overfor, er det nødvendig med mere samarbejde på tværs af det offentlige, vores virksomheder og uddannelsesinstitutionerne. Vi har gode erfaringer, fordi både det offentlige og det private herhjemme er ivrige efter at optimere velfærdsområdet, og derfor er det dejligt, at EU belønner os for vores evne til at skabe netværk og samarbejde, siger Christian Graversen, adm. direktør i Welfare Tech.

Samarbejde giver eksportmuligheder

Hos Welfare Tech er anerkendelsen fra EU ikke alene et skulderklap til det tætte samarbejde i Danmark. Det er også en direkte vej til øgede eksportmuligheder for nogle af klyngens cirka 200 medlemmer.

- En EU-guldcertificering letter adgangen til internationale klynger inden for sundhed og innovation, hvor vores medlemmer kan få lettere indgang til store internationale virksomheder og udviklingspartnere, som ellers kan være svære at få i tale, siger Christian Graversen.

Et godt eksempel på det internationale samarbejde er projektet Demantec, hvor danske og tyske aktører på sundhedsområdet har samarbejdet om at udvikle velfærdsteknologier målrettet mennesker med demens. Det har skabt ny viden om behovene i sundheds- og plejesektoren på tværs af den dansk-tyske grænse, og projektet har givet de deltagende netværkspartnere nye kontakter til eksport og samarbejde.

Et andet eksempel er projektet ILDA-Care, som har arbejdet med intelligent logistik og automatiserede arbejdsprocesser inden for hjemmepleje og plejehjemssektoren i Europa.

- Blåstemplingen af vores evne til at skabe samarbejder mellem virksomheder og sundhedssektoren har været afgørende for, at vi er blevet inviteret ind i flere internationale projekter. Den slags projekter giver vores medlemmer uvurderlig indsigt og viden til at tilpasse deres løsninger til kravene både i Danmark og udlandet. Dermed er Welfare Techs guldcertificering direkte med til at skabe ny innovation og udvikle nye teknologier i sundhedstilbuddene, fortæller Christian Graversen.

Fakta on guldcertificering for klynger

  • Den danske sundheds- og velfærdsteknologiklynge Welfare Tech har netop modtaget EU-kommissionens fornemste hæderspris, ”Gold Label of the European Cluster Excellence Initiative” (ECEI).
  • Det er tredje gang, Welfare Tech modtager certificeringen, som er gældende for tre år af gangen.
  • The European Cluster Excellence Initiative, ECEI, overvåger flere end 1.000 registrerede klynger i 40 lande. Certificeringen belønner ekspertise inden for en række områder og har særligt fokus på resultatskabelse og tilførsel af værdi til klyngens erhvervsvirksomheder.
  • De to andre danske guldklynger er BioPeople, som er certificeret inden for Biotechnology og Medicon Valley Alliance, der lige som Welfare Tech er certificeret inden for Health and medical science. 

Fakta om Welfare Tech

  • Welfare Tech er Danmarks største medlemsbaserede klyngeorganisation inden for sundhed og velfærdsteknologi. Klyngen har medlemsvirksomheder over hele Danmark og har kontorer i Odense og København.
  • Welfare Tech gennemfører projekter, konferencer, workshops, netværk, match making og formidlingsaktiviteter, der kan bidrage til nye forretningsområder og til at realisere potentialet inden for det sundheds- og velfærdsteknologiske område.
  • Welfare Tech er primært finansieret af medlemmer og midler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
  • Welfare Tech er leder af innovationsnetværket Danish Healthtech.

Pressekontakt

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

  • Adm. direktør Christian Graversen, Welfare Tech, mobil 2128 8419, mail cgra@welfaretech.dk
  • Pressekontakt: seniorkonsulent Mette Thiel, Welfare Tech, mobil 2058 5138, mail mth@welfaretech.dk

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png