2019-08-26-Vores-egne-data-forbedrer-velfærden-.jpg

Vores egne data skal give et bedre sundhedsvæsen

Der indsamles enorme mængder data fra os borgere på pleje- og sundhedsområdet. Nu bliver disse data brugt til at udvikle løsninger, der skal forbedre og effektivisere velfærdssektoren. Velfærdssektoren har brug for datadrevet teknologi, så flere varme hænder kan frigives til andet arbejder.

Data er lig med ny viden, og ny viden giver et bedre sundhedsvæsen. I dag er det muligt at indsamle en masse informationer om vores adfærd og tilstand, og via et innovationsprojekt skal disse data være med til at gøre fremtidens velfærdssektor intelligent og mere effektiv.

Projektet hedder VIND - VelfærdsInnovation med Nyttige Data. I VIND er indsamlede informationer drivkraften til at udvikle nye løsninger til pleje- og sundhedsområdet.

Via en række innovationspartnerskaber er projektets mål at skabe nye produkter, services og koncepter til en bedre velfærdssektor, fortæller projektleder Søren Parmar-Sielemann. Han er seniorkonsulent i Welfare Tech – en klynge for virksomheder, offentlige institutioner og vidensinstitutioner, der arbejder med teknologi på sundhedsområdet.

- Der indsamles i dag enorme mængder data om borgerne på sundhedsområdet. Formålet med VIND-projektet er at finde og udnytte de muligheder, datamængderne giver for at skabe forretningsmuligheder og kommerciel succes. Alene inden for IoT er potentialet kæmpestort, og projektets partnere er i gang med nogle meget spændende udviklingsforløb, fortæller Søren Parmar-Sielemann.

Kortere afstand mellem udbyder og efterspørger

Et af VINDs delprojekter arbejder med de offentlige udbud. Virksomheden Processio og Syddansk Universitet arbejder på at overskueliggøre koblingen mellem de offentlige institutioners behov og små og mellemstore virksomheders løsninger. Delprojektet hedder AIM4IP, og målet er at bruge AI til at koble relevante offentlige udbud til mulige leverandører og omvendt.

- Der findes mange års data fra udbud kategoriseret efter koder og fritekster, og det er den data, der ligger til grund for vores projekt. Vores ambition er at præcisere og kvalitetssikre de kategorier, fagkoder og beskrivende tekster, der er registeret på udbud, så vi på en smartere og mere sikker måde matcher en virksomheds faglige profil med reelle forretningsmuligheder fra den offentlige sektor, forklarer Casper Helbo-Nielsen, CEO og partner i Processio.

Kommune skal teste ny hjemsendelsesplan

I de to andre delprojekter i VIND er DataGruppen MultiMed og Public Intelligence partnere sammen med Syddansk Universitet.

MultiMed er en del af VIND – GODT og undersøger, om en mere visuel plejeforløbsplan og udskrivningsrapport kan bidrage til et bedre overblik for kommunens medarbejdere, når en borger sendes hjem fra sygehuset. I projektet udvikles en prototype, ’Hjemsendelsesformidling’ på baggrund af gennemførte behovsanalyser, research og interviews. Prototypen skal senere testes af Nordfyns Kommune. 

Laboratorie tester IoT-løsninger

Tredje delprojekt i VIND hedder HumanFIT – Human Friendly IoT. Her udvikler Public Intelligence i samarbejde med SDU et virkelighedsnært IoT-laboratorie, hvor virksomheder kan teste deres teknologier ud fra deres værdiskabende kommercielle effekt. Partner i Public Intelligence, Peter Julius, forklarer:

- Vores testmiljøet kan modtage halvfærdige løsninger og gøre dem markedsparate. Vi tester teknologien og udfordrer vores kunders forretningsplaner og styrker dem til den efterspørgsel, kommunerne og markedet har. Vi indsamler data fra IoT-løsningerne, og vores samarbejdspartnere på SDU er virkelig dygtige til at analysere og kategorisere vores data, så vi kan se de tendenser, vi skal reagere på. Sammen med virksomhederne udvikler vi bedre sundhedstilbud, forklarer Peter Julius.

Samarbejde på tværs er vejen til innovation

Fælles for de tre delprojekter i VIND er, at virksomhed, vidensinstitution og det offentlige samarbejder og hver især bidrager med kompetencer.

- Der findes meget viden både i erhvervslivet, på forskningsområdet og i kommunerne, og projektets formål er at skabe den vidensbro, der forbinder kompetencerne til alles fordel, forklarer Søren Parmar-Sielemann fra Welfare Tech.

Partner i Processio Casper Helbo-Nielsen er enig i, at sparringen med universitetet har været afgørende for det kommende produkt.

- Som en lille virksomhed kunne vi ikke udvikle så kompliceret et produkt uden assistance fra både SDU og Welfare Tech. Vi har fået værdifuld adgang til viden og hjælp til afrapporteringen og styring, og det gør vores færdige produkt stærkere, siger Casper Helbo-Nielsen.

- De stigende udfordringer i det danske sundhedsvæsen kræver samarbejde og innovation på tværs af sektorer – det er det, der kaldes Triple Helix offentligt privat innovation, og det er det, det bygger bro mellem det offentlige, virksomhederne og vidensinstitutioner, fortæller Søren Parmar-Sielemann.

Welfare Tech forventer, at de færdige produkter ligger klar ved udgangen af 2020.

 

Projektet medfinansieres med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum. Projektet løber frem til 31.12.2020.

Processio ApS, Public Intelligence, Syddansk Universitet og Nordfyns Kommune er medlemmer af Welfare Tech.

 

Fakta om Welfare Tech

  • Danmarks største medlemsbaserede klyngeorganisation for sundhed og velfærdsteknologi.
  • En markedsdreven klynge, som gennemfører projekter, konferencer, workshops, netværk, match making og formidlingsaktiviteter.
  • En certificeret guldklynge under EU-kommissionens kvalitetssikringssystem, The European Cluster Excellence Initiative, ECEI.

 

Illustration: Pixabay.com

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png