Publikationer

Læs publikationer udgivet af Welfare Tech.

 

INSPIRATIONSKATALOG om videokonsultationer og skærmbesøg, september 2020


I inspirationskataloget får du en række cases, metoder og råd fra eksperter i implementering af videokonsultationer og skærmbesøg. Kataloget indeholder både artikler, oversigter, link til video og webinarer m.m.

Download inspirationskataloget


 

Publikation fra OPIguide: 30 råd, myter og anbefalinger fra sundhedssektorens OPI-eksperter, marts 2020


OPIguide har samlet en række artikler, hvor OPI-eksperter deler ud af deres erfaringer og giver tips og råd til et succesfuldt OPI-samarbejde. Artiklerne taler ned i OPI-processens fem trin: idé, opstart, innovation, markedsmodning og implementering. Publikationen giver dig link til konkrete værktøjer og cases på OPIguide.dk – din guide til at opnå succes med OPI.

Download publikationen (dansk)


 

Publikation fra Demantec: Demens og innovative teknologier, maj 2019


Demantec har over 3 år opbygget netværk og videndeling på tværs af den dansk-tyske grænse og skabt evidens for nye løsninger, som kan forbedre livskvaliteten og processerne omkring pleje og omsorg for mennesker med demens. Publikationen ”Demens og innovative teknologier” samler artikler fra projektet og cases fra netværkspartnere, som viser bedden og nogle af resultaterne i Demantec. Sidst i publikationen findes en oversigt over Demantec's partnere og netværkspartnere.

Download publikationen (dansk)
Download publikationen (tysk)


 Patient@home publikation

Publikation fra Patient@home: Teknologidrevet innovationsmiljø i verdensklasse, oktober 2018


Patient@home har gennem 6 år sat turbo på udviklingen af innovative løsninger, som forebygger indlæggelser og genindlæggelser, optimerer behandling og pleje, og øger patienters egenmestring af deres sygdomme. Publikationen ”Teknologidrevet innovationsmiljø i verdensklasse” samler op på projektets resultater gennem interviews og gode cases.  

Læs publikationen online (dansk)
eller udskriv en printvenlig version (pdf - dansk)

Læs Executive Summery online (engelsk)
eller udskriv en printvenlig version (pdf - engelsk)  

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png