business

Baggrund

Welfare Tech er en national klynge, som blev etableret i 2010 med midler fra Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Samtidig blev der etableret en forening med betalende medlemmer fra hele landet. I dag er Welfare Tech også netværksleder for Innovationsnetværket for Sundhed og Velfærdsteknologi, som støttes af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Som en markedsdreven klynge for sundheds- og velfærdsteknologi er Welfare Tech med til at udvikle forretning og skabe innovation gennem samarbejde. Netværket er nationalt med stærke internationale interesser, som fremmer mulighederne for vækst, innovation og eksport af danske velfærdsteknologier. Samarbejdet udfolder sig i en triple helix-model, hvor Welfare Tech danner aktive netværk og skaber dialog mellem private virksomheder, offentlige parter (beslutningstagere, ledere og fagpersonale) samt forsknings- og uddannelsesmiljøer inden for social- og sundhedsområdet.

Midlerne er metoder til forretningsudvikling, match making og aktive netværk. Gennem denne indsats hjælper Welfare Tech virksomheder til nye løsninger, som sikrer bedre offentlig service, større livskvalitet og effektivisering i samfundet. Hermed imødekommer vi en af samfundets største udfordringer: At sikre fremtidens sundhed og pleje på en effektiv og sammenhængende måde.

Etableringen


Welfare Tech blev etableret i januar 2010 med en bevilling fra Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling samt privat medfinansiering fra bl.a. Syddansk Universitet, Odense Kommune og en række virksomheder. Samtidig blev der etableret en privat forening bestående af betalende medlemmer fra erhvervslivet, offentlige organisationer, herunder kommuner, hospitaler og erhvervsfremmeorganisationer, samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner, herunder GTS-institutter. Foreningen har sin egen bestyrelse, som sætter retningslinjerne for udviklingen og fremdriften af Welfare Tech.

I 2014 blev Welfare Tech Welfare guldcertificeret af The European Cluster Excellence Initiative, ECEI, som den første klynge i Europa inden for Health and medical science. Certificeringen blev fornyet i 2016 og løber frem til og med 2019. Læs mere

 

Kontakt Welfare Tech

Kontakt Welfare Tech og hør nærmere...

Bliv medlem af Welfare Tech

Bliv medlem af Welfare Tech og få særlige fordele og indflydelse på foreningens aktiviteter og udvikling.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png