Guldklynge.jpg

3 x guldcertificeret klynge

Welfare Tech er certificeret som guldklynge af EU-Kommissionens kvalitetssikringssystem, The European Cluster Excellence Initiative, ECEI.

Welfare Tech er siden 2014 certificeret som guldklynge af EU-Kommissionens kvalitetssikringssystem, The European Cluster Excellence Initiative, ECEI. 

- Certificeringen er en stor cadeau til hele klyngen og til samarbejdet mellem virksomhederne og det offentlige. Den er en anerkendelse af Welfare Tech som organisation og af medlemmernes villighed til at dele viden og indgå i partnerskaber, så virksomhederne får del i den knowhow, der ellers er låst inde i den offentlige sektor. Det er en gevinst for alle parter. Virksomhederne får udviklet deres ekspertise og opbygget kompetencer, så de kan udvikle og sælge produkter og løsninger, der kan eksportes ud i verden. Og det offentlige får mulighed for at øge produktiviteten gennem implementering af nye løsninger og derved forbedre indsatsen over for den enkelte borger, siger Welfare Techs bestyrelsesformand, Jens Ole Pedersen, Philips Healthcare Denmark.

Se mere om klyngecertificering og The European Cluster Excellence Initiative, ECEI på www.cluster-analysis.org

Del af nationalt klyngenetværk


Welfare Tech er også del af Cluster Excellence Denmark, som tæller 50 innovative netværk og klynger i Danmark. Til sammen hjælper vi over 14.000 virksomheder årligt  med at blive mere innovative og skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.

 

Klynger og netværk bidrager markant til at understøtte virksomhedernes innovation og kompetenceudvikling, bl.a. med ny viden, metoder og ideer. En analyse fra Danske Regioner og Styrelsen for Forskning og Innovation (Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk, Styrelsen for Forskning og Innovation, 2015) viser, at virksomheder, der har deltaget i netværks- og klyngeaktiviteter:

  • Har i høj eller nogen grad fået ny, relevant viden, fx om markeds- eller teknologiske trends (60 % af virksomhederne)
  • Har  i høj eller nogen grad fået styrket deres kompetencer inden for markeds-, proces eller produktudvikling (44 % af virksomhederne)
  • Har udviklet, eller forventer at udvikle, nye ideer, der kan føre til innovation (66 % af virksomhederne)
  • Har skabt konkret innovation i form af nye produkter eller processer (60 % af virksomhederne)

Kontakt Welfare Tech

Kontakt Welfare Tech og hør nærmere...

Bliv medlem af Welfare Tech

Bliv medlem af Welfare Tech og få særlige fordele og indflydelse på foreningens aktiviteter og udvikling.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png