Medfinanisering

Sponsorer

Welfare Tech sponsoreres af følgende organisationer:

Styrelsen for Forskning og Innovation


Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) er en styrelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet. FI arbejder for frembringelse, udveksling og udnyttelse af viden. Målet er at skabe stadig bedre forudsætninger og rammer for forskning og innovation til gavn for samfundet. www.ufm.dk

Syddansk Vækstforum


Vækstforum for Region Syddanmark er omdrejningspunktet for den regionale erhvervspolitik. Vækstforums regionale erhvervsudviklingsstrategi sætter kursen for regionens fremtidige erhvervsudvikling i perioden 2012-2020. En kurs som skaber de rette erhvervspolitiske, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige rammer for erhvervslivet og understøtter dynamik og vækst i regionen. www.vaekstforum.regionsyddanmark.dk

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling


Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) skal styrke den sociale og økonomiske samhørighed i EU og udjævne de regionale skævheder. EFRU finansierer bl.a. direkte investeringsstøtte til virksomheder (især SMV'er) for at skabe varige arbejdspladser, infrastrukturer for forskning og innovation, telekommunikation, miljø, energi og transport, finansieringsinstrumenter (risikokapitalfonde, lokale udviklingsfonde m.v.), der skal fremme den regionale og lokale udvikling og øge samarbejdet mellem byer og regioner og teknisk bistand. www.ec.europa.eu

Bliv medlem af Welfare Tech

Bliv medlem af Welfare Tech og få særlige fordele og indflydelse på foreningens aktiviteter og udvikling.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png