OPI-SUBSITE

OPIguide.dk - din guide til offentlig-privat innovation

Find værktøjer og viden til at opnå succes med OPI - om du er virksomhed, offentlig eller vidensinstitution. Læs mere her

Seneste værktøjer og cases i OPIguide

10 gode råd til at lede innovationsprocesser

19.08.2019 | OPI værktøj

Ét er at deltage i innovationsprocesser, noget helt andet er at være god til at lede en innovationsproces og involver...

Læs mere

VTV – VelfærdsTeknologiVurdering

25.06.2019 | OPI værktøj

Hvor og hvordan virker den velfærdsteknologiske løsning - og hvor virker den ikke? Hvad er effekten i forhold til mål...

Læs mere

OPI PIXI-toget

04.06.2019 | OPI værktøj

Hvordan gør jeg helt konkret, når jeg vil planlægge og gennemføre et OPI? OPI PIXI-toget er en step-by-step guide, de...

Læs mere

Dokumenteret effekt af din løsning er genvejen til dit næste salg

28.05.2019 | OPI case

VihTek – Videncenter for Velfærdsteknologi - har udarbejdet en VTV på løsningen VitaMind, som understøtter kognitiv t...

Læs mere

Forskeren er livlinen til hurtig(ere) implementering af ny teknologi

28.05.2019 | OPI case

300 familier fra H. C. Andersen Børne- og Ungehospital har indtil nu sagt ja til tilbuddet om telemedicinsk tidligt h...

Læs mere

Hjælp til at lave og vurdere udbud rigtigt

20.05.2019 | OPI værktøj

Skal du lave et udbud i forhold til en konkret opgave eller tjenesteydelse? Læs mere herunder og find forskellige vej...

Læs mere

Tidsplan og tydelig rollefordeling banede vejen for succesfuldt OPI-samarbejde

06.05.2019 | OPI case

Et tæt samarbejde mellem virksomheder, offentlige parter og videninstitutioner kræver tidlig forventningsafstemning. ...

Læs mere

Succesfuldt samarbejde med videninstitutioner

25.03.2019 | OPI værktøj

Hvordan får du et godt samarbejde med en videninstitution? Denne guide giver dig gode råd og praktiske tips til, hvor...

Læs mere

Om OPIguide - din guide til offentlig-privat samarbejde

OPIguide.dk hjælper dig, som virksomhed, offentlig organisation eller videninstitution, med at skabe succesfuldt Offentlig-Privat Innovationssamarbejde. Med OPIguide.dk får du viden og inspiration til at håndtere OPI-processen og et hurtigt overblik over de vigtigste beslutningstrin. OPIguide.dk udvikles i samarbejde med eksperter på området med støtte fra Erhvervsstyrelsen, Region Syddanmark og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png