OPI-boks.png

Seneste værktøjer og cases i OPIguide

En go-to-guide til implementering af velfærdsteknologi

12.02.2019 | OPI værktøj

Hvordan samarbejder virksomheder og fagpersonale bedst om implementeringen af velfærdsteknologi til borgere med demen...

Læs mere

Implementering af OPI i kommuner – 5 gode råd til virksomheder

21.01.2019 | OPI værktøj

Hvordan sikrer du, som virksomhed, en vellykket implementering af dit OPI-samarbejde med en kommune? Og dermed sikrer...

Læs mere

Brug design til udvikling af velfærdsteknologi

02.01.2019 | OPI værktøj

Når ny velfærdsteknologi skal lykkes - og give værdi for den enkelte bruger, så tænk design med hele vejen i udviklin...

Læs mere

Inddragelse af brugerne (gennem workshop) er succeskriterie for OPI-samarbejde

21.11.2018 | OPI case

Hvorfor bliver den gode idé i et offentligt-privat samarbejde tit ikke implementeret, som det var tiltænkt – trods de...

Læs mere

3 kommuner og 12 virksomheder i OPI-samarbejde om 4 velfærdsudfordringer

31.10.2018 | OPI case

Tre kommuner og tolv virksomheder samarbejder i projektet OPI Living Design Lab om løsninger til fire separate velfær...

Læs mere

Sådan danner du et netværkskonsortium

04.10.2018 | OPI værktøj

Hvis danske virksomheder skal kunne tappe ind i udfordringerne inden for sundhedsvæsenet, så står virksomhederne mege...

Læs mere

10 skarpe om mødet mellem virksomheder og kommuner

26.09.2018 | OPI værktøj

Hvordan skaber hhv. kommuner og virksomheder en fælles forståelse i et OPI-samarbejde, når virkeligheden for begge pa...

Læs mere

Det velfærdsteknologiske landkort

05.09.2018 | OPI værktøj

Det velfærdsteknologiske landkort fra KL giver et hurtigt overblik over danske kommuners velfærdsteknologiske projekt...

Læs mere

Om OPIguide - din guide til offentlig-privat samarbejde

OPIguide.dk har til formål at sikre en professionalisering af offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI), så fremtidens OPI-projekter når frem til udbud og implementering, og dermed realisering af det potentiale, der skal sikre effektivisering af den danske sundhedssektor. Sitet er åbent for alle og udvikles i samarbejde med eksperter på området med støtte fra Erhvervsstyrelsen, Syddansk Vækstforum og EU's Regionalfondsmidler.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png