OPI-boks.png

Seneste værktøjer og cases i OPIguide

Inddragelse af brugerne (gennem workshop) er succeskriterie for OPI-samarbejde

21.11.2018 | OPI case

Hvorfor bliver den gode idé i et offentligt-privat samarbejde tit ikke implementeret, som det var tiltænkt – trods de...

Læs mere

3 kommuner og 12 virksomheder i OPI-samarbejde om 4 velfærdsudfordringer

31.10.2018 | OPI case

Tre kommuner og tolv virksomheder samarbejder i projektet OPI Living Design Lab om løsninger til fire separate velfær...

Læs mere

Sådan danner du et netværkskonsortium

04.10.2018 | OPI værktøj

Hvis danske virksomheder skal kunne tappe ind i udfordringerne inden for sundhedsvæsenet, så står virksomhederne mege...

Læs mere

10 skarpe om mødet mellem virksomheder og kommuner

26.09.2018 | OPI værktøj

Hvordan skaber hhv. kommuner og virksomheder en fælles forståelse i et OPI-samarbejde, når virkeligheden for begge pa...

Læs mere

Det velfærdsteknologiske landkort

05.09.2018 | OPI værktøj

Det velfærdsteknologiske landkort fra KL giver et hurtigt overblik over danske kommuners velfærdsteknologiske projekt...

Læs mere

Hjælp til Persondatafordningen (GDPR)

28.07.2018 | OPI værktøj

Indgår du som enten offentlig eller privat part i et OPI-samarbejde, hvor der er personoplysninger, er det vigtigt at...

Læs mere

Årshjul over fonde og støttemuligheder

05.07.2018 | OPI værktøj

Skal du i gang med et udviklingsprojekt og har brug for ekstra kapital – fx eksterne midler, men ved ikke, hvor du sk...

Læs mere

Tæt samarbejde med personale og borgere skaber intelligent medicinering

09.04.2018 | OPI case

Et tæt samarbejde med den offentlige part bygger på tillid og gensidig forståelse for hinandens verden. Læs her hvord...

Læs mere

Om OPIguide - din guide til offentlig-privat samarbejde

OPIguide.dk har til formål at sikre en professionalisering af offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI), så fremtidens OPI-projekter når frem til udbud og implementering, og dermed realisering af det potentiale, der skal sikre effektivisering af den danske sundhedssektor. Sitet er åbent for alle og udvikles i samarbejde med eksperter på området med støtte fra Erhvervsstyrelsen, Syddansk Vækstforum og EU's Regionalfondsmidler.

Støttes af

Welfare Tech's aktiviteter er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WEN-partnerlogo-580-x-65_DK.png