OPI-SUBSITE

OPIguide.dk - din guide til offentlig-privat innovation

Find værktøjer og viden til at opnå succes med OPI - om du er virksomhed, offentlig eller vidensinstitution. Læs mere her

Seneste værktøjer og cases i OPIguide

Succesfuldt samarbejde med videninstitutioner

25.03.2019 | OPI værktøj

Hvordan får du et godt samarbejde med en videninstitution? Denne guide giver dig gode råd og praktiske tips til, hvor...

Læs mere

Hvorfor inddrage en videninstitution i et offentlig-privat samarbejde?

25.03.2019 | OPI case

Hvad kan en videninstitution bidrage med og ikke mindst, hvor i processen er det en fordel at samarbejde? Læs mere i...

Læs mere

Sådan laver du nemt en gennemarbejdet forretningsplan

28.02.2019 | OPI værktøj

Inden du går ind i et offentlig-privat samarbejde, kan det være en god ide at lave en forretningsplan. Planen gør din...

Læs mere

En go-to-guide til implementering af velfærdsteknologi

12.02.2019 | OPI værktøj

Hvordan samarbejder virksomheder og fagpersonale bedst om implementeringen af velfærdsteknologi til borgere med demen...

Læs mere

Implementering af OPI i kommuner – 5 gode råd til virksomheder

21.01.2019 | OPI værktøj

Hvordan sikrer du, som virksomhed, en vellykket implementering af dit OPI-samarbejde med en kommune? Og dermed sikrer...

Læs mere

Brug design til udvikling af velfærdsteknologi

02.01.2019 | OPI værktøj

Når ny velfærdsteknologi skal lykkes - og give værdi for den enkelte bruger, så tænk design med hele vejen i udviklin...

Læs mere

Inddragelse af brugerne (gennem workshop) er succeskriterie for OPI-samarbejde

21.11.2018 | OPI case

Hvorfor bliver den gode idé i et offentligt-privat samarbejde tit ikke implementeret, som det var tiltænkt – trods de...

Læs mere

3 kommuner og 12 virksomheder i OPI-samarbejde om 4 velfærdsudfordringer

31.10.2018 | OPI case

Tre kommuner og tolv virksomheder samarbejder i projektet OPI Living Design Lab om løsninger til fire separate velfær...

Læs mere

Om OPIguide - din guide til offentlig-privat samarbejde

OPIguide.dk hjælper dig, som virksomhed, offentlig organisation eller videninstitution, med at skabe succesfuldt Offentlig-Privat Innovationssamarbejde. Med OPIguide.dk får du viden og inspiration til at håndtere OPI-processen og et hurtigt overblik over de vigtigste beslutningstrin. OPIguide.dk udvikles i samarbejde med eksperter på området med støtte fra Erhvervsstyrelsen, Region Syddanmark og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png