OPI-SUBSITE

KL's Ældrekonference

Tag med på KL's ældrekonference om temaet 'Komplekse Borgerforløb'. Mød Welfare Tech og medlemmer i udstillingen.

Hotel Comwell Kolding

Skovbrynet 1

6000 Kolding

Start: 18.09.2018 | kl. 09:00

Slut: 18.09.2018 | kl. 16:00

Borgere med komplekse behov og komplekse borgerforløb udgør en stadig større udfordring for kommunernes ældreområde. Derfor sætter KL's Ældrekonference i år fokus på de problemstillinger og dilemmaer, der knytter sig til denne borgergruppe og hvorledes samarbejdet internt i kommunerne samt på tværs af sektorerne kan fremmes. Emnet er også højt på Welfare Techs dagsorden, og derfor ser vi frem til at stå i udstillingen med 10 af vores medlemmer med løsninger, som bidrager med løsninger på området.

Årets tema: Komplekse borgerforløb

For at opnå en større forståelse af, hvorledes komplekse borgerforløb varetages bedst mulig og med højest grad af kvalitet, er det nødvendigt at få et indblik i, hvem borgerne med komplekse behov er og hvordan forskellige sektorer håndterer denne borgergruppe. På konferencen kan du derfor blandt andet høre om:

  • Hvordan borgere med komplekse behov og komplekse borgerforløb ser ud
  • Hvad der kendetegner komplekse borgerforløb i kommunalt regi, almen praksis og hospitalsregi
  • Hvorledes det tværfaglig samarbejde omkring velfærdsopgaver kan forstærkes, når komplekse organisationer møder komplekse borgere
  • Hvordan ledelse på tværs i sundhedsvæsenet kan skabe tværsektorielle forandringsprocesser
  • Hvad der skal til for at skabe bedre forløb og kvalitet for borgere med komplekse behov i kommunerne

Udstillingen på KL's Ældrekonference 2018

Welfare Tech samarbejder med KL om at fremme interaktionen imellem deltagere og udstillere på konferencen. I konference-App’en og i lommeprogrammet kan du som deltager finde udstillerne under de fire nedenfor nævnte kategorier. Det giver deltagerne et hurtigt overblik over, hvem de målrettet kan besøge. På konferencen møder du disse Welfare Tech-medlemmer i udstillingen:

Tryghed & Sikkerhed

Viden & Uddannelse

Planlægning & Kommunikation

Offentligt & Privat samarbejde om services

Welfare Tech vil stå i udstillingen og give gode råd om offentligt og privat samarbejde samt inviterer til dybere dialog og samarbejde med såvel kommuner som virksomheder.

  • Kontakt Krista Ebsen Blaaberg for mere info om ovenstående
  • Læs mere om Welfare Techs arbejde med at fremme offentligt og privat samarbejde her

Program

09:00 Kaffe, te og morgenbrød i udstillerområdet

09:30 Velkomst

v/ Jette Skive, formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg og  moderator Thomas Funding, politisk redaktør

09:40 Multisygdom stiller store krav – ikke mindst til borgeren

v/ Frede Olesen, Professor og dr.med., Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet

10:05 Borgeren har ordet

10:15 Komplekse borgerforløb i kommunen

v/ Sidsel Vinge, Projektchef, VIVE

10:45 Pause – Kaffe, te og besøg i udstillerområdet

11:10 Hvordan udfordres almen praksis af borgere med komplekse behov?

v/ Niels Dreisler, Alment praktiserende læge

11:25 Komplekse borgerforløb i hospitalets akutmodtagelse

v/ Peter Gjersøe, Overlæge, Geriatrisk Team Nordsjællands Hospital

11:45 En fælles opgave – en fælles løsning?

Dialog mellem Sidsel Vinge, Niels Dreisler og Peter Gjersøe om, hvordan vi sammen med borgerne skaber bedre sammenhæng i forløbene.

12:00 Frokost efterfuldt at kaffe og te i udstillerområde

13:15 Sessioner 

14:15 Pause

14:45 Tværfaglig samarbejde - kompleks organisation møder borgere med komplekse behov

v/ Carsten Hornstrup, Direktør og managing partner, joint action

15:15 Ledelse i det sammenhængende sundhedsvæsen

v/ Anders Bildsøe Lassen, Partner, Implement Consulting Group og Helen Kæstel, Sygeplejechef, Aalborg Kommune

15:40 Digitalt samarbejde om komplekse patientforløb

v/ Tine Ohm Laursen, Programleder for "Digitalt samarbejde om komplekse patientforløb", Sundhedsdatastyrelsen og Mogens Kahr Nielsen, Centerchef for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi, Frederikshavn Kommune

16:00 Tak for i dag

For uddybning af program se her.

Information

Sted:

Hotel Comwell Kolding
Skovbrynet 1
Kolding

Dato, Start:

18.09.2018
kl. 09:00

Dato, Slut:

18.09.2018
kl. 16:00

Arrangør:

Kommunernes Landsforening

Pris:

Kr. 1.995,- ex moms. Faktura fremsendes efter afholdelse af konferencen.

Kontakt

Fie Kjær Brinkmann

Kommunernes Landsforening

T: +45 3370 3049

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png